Repertorium van egodocumenten van Noord-Nederlanders uit de negentiende eeuw

 
English | Nederlands

Auteurs

Er zijn 5033 resultaten gevonden, waarvan de resultaten 1 t/m 25 worden getoond. Klik op de persoonsnaam voor gedetailleerde gegevens over de persoon, en op de beschrijving voor gedetailleerde informatie over het document.

toon alle A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
volgende 25 resultaten | ga naar:
Naam Document
A., D.B. Fragment uit mijne levensgeschiedenis, benevens eenige bijzonderheden over de Civiele gijzeling en het Werkhuis te Amsterdam door D.B.A.
[z.pl.], [1847]
Aa, Abraham Jacob van der (1792-1857) Lotgevallen van Willem Heenvliet, vooral ook op Borneo en Bali, voor jonge lieden bewerkt
Amsterdam, 1851
Aalders, Willem Jan (1870-1945) Italië. Indrukken van zijn cultuur en religie
Amersfoort, 1911, 184 p.
In het land der belofte. Reisindrukken van Palestina
Utrecht, 1915, 220 p.
Aalst, Hendrik [Henkie] van (1884-) C.J. Jansen, A.J. Jansen (ed.)
Onder martieners en bietsers. Dertig jaar uit mijn leven in volkslogementen en in de woonwagen
Rotterdam, [1946], 224 p.
Aangeenbrug, Dirk Leendert (1891-1984) Dienstvaardig tot zijn eer. Levensschets, verslag begrafenis, twee brieven, eerste en laatste preek, negen meditaties
Houten, 1985
Aardema, Mindert (1884-) Uit het leven van een veenarbeider. Herinneringen van Mindert Aardema, veenarbeider, polderjongen, gastarbeider, AOWer
Baarn, ca. 1981, 112 p.
Aartsma, Aart (1865-1940) Heerenveen omstreeks 1875 en later
[Heerenveen], [1940], 48 p.
Abbring, Hermanus Johannes (1787-1874) Weemoedstoonen uit de geschiedenis van mijn leven, of mijne reis naar Curaçao, en vlugtige beschouwingen van dat eiland gedurende mijn tienjarig verblijf op hetzelve
Groningen, 1834, 205 p.
Abeleven, J.A.H. "Toen ik leerling van den Hoofdcursus was"
Kamper Almanak, 1940, p. 147-159
Abkoude, Christiaan Frederik van (1880-1964) Met de poppenkast op reis. Avontuurlijke lotgevallen van drie journalisten
Amsterdam, [1910], 203 p.
Abrahams, A.H. Aanteekeningen gehouden op een reisje, door eenige der zuidelijke provinciën van het Koninkrijk der Nederlanden, in augustus 1823
[Middelburg, 1824]
Abrahamsz, Anna (1837-) Leonoor Kuijk et al. (ed.)
Journaal eener Oostindiesche reis. De belevenissen van een tienjarig meisje in 1847 en 1848. Met een inleiding en slotbeschouwing van Marc A. van Alphen
Amsterdam, 1993, 71 p.
Ackersdijck, Jan (1790-1861) Verslag van zijn Hongaarse reis in 1823 = Magyarorszagi utinaploja 1823-bol. Nederlandse vertaling door de vakgroep Finoegrische Talen en Letterkunde, R.U. Groningen
[Budapest], [1987], 85 p.
Verhaal eener reize in Rusland gedaan in het jaar 1835
Groningen, 1840, 2 delen, xviii, 302, xii, 363 p.
"Stukken uit eene reize door het Koningrijk der Nederlanden"
Vriend des Vaderlands, 4 (1830), p. 104-135
Acket, J.A. Het eiland Terschelling in zijne eigenaardigheden geschetst
's-Hertogenbosch, 1882, vi, 57 p.
Acquoy, Johannes Gerhardus Rijk (1829-1896) "Een paar reisherinneringen", in:
Gave der liefde, ten voordeele van het Fonds voor Weduwen van protestantsche godsdienstonderwijzers
Amsterdam, 1868, p. 57-63
Adama van Scheltema (1), Carel Steven (1815-1897) Wat goeds ik in den vreemde zag. Schetsen uit de reis-portefeuille van C.S. Adama van Scheltema
Amsterdam, 1864-1865, 2 delen, 268, 215 p.
Vriendschaps-aandenken. Berigten aangaande eene reize . . . als vertegenwoordiger op het afschaffers-congres te Londen
Amsterdam, 1862
Tot aandenken 1815-1895. Vriendschapsoffer
Leiden, [1894]
Adama van Scheltema (2), Carel Steven (1877-1924) Italië. Indrukken en gedachten. Een causerie
Rotterdam, 1914, 383 p.
Admiraal, Aart (1833-1878) Een badreis. Lippspringe, herstellingsoord voor longlijders
Schoonhoven, 1877, 149 p.
Admiraal, Leendert C. Veertig Indische jaren en de les van negentienveertig
Batavia, z.jr. [1941]
Adriani, Nicolaas (1865-1926) "Van Posso naar Todjo"
Mededeelingen vanwege het Nederlandsche Zendelinggenootschap. Bijdragen tot de kennis der zending en der taal-, land- en volkenkunde van Nederlandsch Indië 43 (1899), p. 1-46
volgende 25 resultaten | zoek opnieuw | download