Repertorium van egodocumenten van Noord-Nederlanders uit de negentiende eeuw

 
English | Nederlands

Auteurs

U heeft gezocht met de volgende variabelen:
Auteur: beginletter achternaam: B.

Er zijn 563 resultaten gevonden, waarvan de resultaten 1 t/m 25 worden getoond. Klik op de persoonsnaam voor gedetailleerde gegevens over de persoon, en op de beschrijving voor gedetailleerde informatie over het document.

toon alle A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
volgende 25 resultaten | ga naar:
Naam Document
B., J.P. de "Timor-herinneringen"
Indisch Militair Tijdschrift, 1909, II, p. 1205 vv.
B., Anna van "Eenige dagen te Garoet, door Anna v. B."
Elsevier's Geïllustreerd Maandschrift, jaargang 1894
B., C.B. "Aan Java's zuidkust"
Tijdschrift van de Vereeniging "Het Nederlandsche Zeewezen" 4 (1905), p. 70 vv.
B., L. Flitsen rondom Pier Nobach. Herinneringen van voor vijftig jaren Opende en Surhuisterveen [door] L. B.
[z.pl.], [ca. 1950], 16 p.
B., R. Herinneringen uit een huwelijksleven door R.B. te M.
[z.pl.], [1923]
B., G. Indische toestanden door G.B.
Arnhem, [ca.1871], 33 p.
B., Arendje Uit de macht des Satans tot God. Levenservaringen van Arendje B., door haarzelve beschreven. Voor de pers bewerkt door H.M. van der Vegt
Winterswijk, 1884
B., F. Uitboezeming bij het graf van mijnen vader
Haarlem, 1819
B., W.D. Kleine episodes uit het leven van een werklooze
Amsterdam, 1899, 16 p.
Baaij, Willem (1893-1961) Levensbeschrijving en drietal preken
Dordrecht, 1959, 184 p.
Baalen, Simon van (1775-1853) Reistogtje door een gedeelte van Schotland en deszelfs Hooglanden
Amsterdam, 1838, 212 p.
Tweede reistogtje door een gedeelte van Schotland en deszelfs Hooglanden
Amsterdam, 1841, vi, 223 p.
Baalman, Th.G. "Snippers van leven"
Omroeper 1 (1987-1988), p. 28-29, 82-91, 115-117; 2 (1989), p. 25-30, 142-145; 3 (1990), p. 102-106; 4 (1991), p. 11-13, 134-136
Baard, Jac. Baard, Jac.
Ko Jansen's heilig ideaal! Veertig jaren leven en werken van een socialistisch arbeider. Realistische roman
Den Haag, [1940], 16 p.
Baardwijk, Gerrit (1838-1901) Een kort verhaal van den weg, welke de Heere gehouden heeft met G. Baardwijk, overleden te Hardinxveld den 3den maart 1901, in den ouderdom van 63 jaren
Rotterdam, [z.j.]
Baars, Reindert (1871-) Gods genade verheerlijkt aan een alles verbeurdhebbend zondaar. Een korte levensbeschrijving van zijn natuurstaat tot zijn 20ste jaar. Daarna van zijn ontdekking van diep verloren toestand tot zijn 32ste jaar. Vervolgens zijn totale afsnijding en zijn doemvonnis te krijgen goed te keuren en door den Dierbaren Borge en Middelaar als een brandhout uit den vure gered, en met een Drieëenig God verzoend en bevredigd is geworden. Door Reindert Baars, geboren te Rhenen op 22 november 1871. Opgeteekend in het 78ste jaar zijns levens. Hierbij nog twee liederen aan toegevoegd, die hij gedicht heeft, kort nadat hij uit het krankzinnigengesticht ontslagen was
[z.pl.], [1949], 37 p.
Baarsma, R.P. Oantinken oan P.R. Baarsma Sr.
[z.pl.], [1958], 169 p.
Baart, Isaac Jaak Slangen en Ed van der Vlist (ed.)
"'De eerste tik op mijn neus'. Jeugdherinneringen van Isaac Baart"
Jaarboek Sociale Economische Geschiedenis Leiden en omstreken 6 (1994), p. 147-167
Baart de la Faille-Wichers Hoeth, Henriette C.P.E. (1872-1940) Herinneringen. 28 jaar in de pastorie te London
Assen, 1933, 232 p.
Baartmans, Pierre J. Een geneeskundige als handlanger van een monsterachtig complot. Hoewel normaal zijnde, zes weken wederrechtelijk opgesloten gehouden in het Gesticht voor Krankzinnigen te Zutfen.Talrijke bewijzen. Dr. Banning te Nijmegen is hierbij behulpzaam. Afschuwelijke toestanden in genoemd gesticht geschetst
Amsterdam, [1902], 50 p.
Baas, N. Marskramer van het evangelie. Herinneringen van een straatprediker
Franeker, [1959], 129 p.
Baas Kzn, Gerrit (1884-1978) Van den arbeid. Enkele herinneringen
Rotterdam, 1919
Baay, G. "Een brief van den Weleerw. Heer G. Baay, uit Alto, Staat Wisconsin, aan zijne vrienden in Nederland", in:
C.G. de Moen (ed.)
De toestand der Hollandsche kolonisatie in den staat Michigan, Noord-Amerika in het begin van het jaar 1849, medegedeeld in drie brieven van A.C. van Raalte, C. van der Meulen en S. Bolks aan C.G. de Moen, waar achter volgt een brief van G. Baay uit Alto
Amsterdam, 1849, p. 27-40
Badenhorst, Alie Tant Alie van Transvaal. Die dagboek van Alie Badenhorst, uit die oorspronklike Nederlandse vorm in Afrikaans oorgesit deur M.E. Rothmann
Kaapstad, 1939, 376 p.
Badenhorst, C.C.J. Uit den Boeren-oorlog, 1899-1902. Ervaringen en aanteekeningen (gestaafd door officieele bescheiden)
Amsterdam, 1903, viii, 205 p.
volgende 25 resultaten | zoek opnieuw | download