Repertorium van egodocumenten van Noord-Nederlanders uit de negentiende eeuw

 
English | Nederlands

Auteurs

U heeft gezocht met de volgende variabelen:
Auteur: beginletter achternaam: F.

Er zijn 99 resultaten gevonden, waarvan de resultaten 1 t/m 25 worden getoond. Klik op de persoonsnaam voor gedetailleerde gegevens over de persoon, en op de beschrijving voor gedetailleerde informatie over het document.

toon alle A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
volgende 25 resultaten
Naam Document
F., J. "Van Batavia naar Timoer Koepang: een reisverhaal"
Tijdschrift voor Neêrlands Indië 14 (1852), nr. 1, p. 1-21
Faassen, Pieter Jacobus [Rosier] (1833-1907) Mijn leven. Auto-biographie van Rosier Faassen
Rotterdam, [1897], 144 p.
Faber, Jan Lambertus (1875-1958) Pastorale ervaringen
Maassluis, [1924], iv, 228 p.
Fabius, H.A.C. "De inlichtingendienst van den Generalen Staf (het z.g. bureau G.S. III). Herinneringen uit de mobilisatiejaren 1914-1919"
Bijdragen voor Vaderlandsche Geschiedenis en Oudheidkunde, reeks VII, 8 (1937), p. 196 vv.
Fabius, Gerhardus (1806-1888) J. Stellingwerff (ed.)
Zijner Majesteits raderstoomschip Soembing overgedragen aan Japan. De drie diplomatieke reizen van kapitein G. Fabius ter opening van Deshima en Nagasaki in 1854, 1855 en 1856
Zutphen, 1988, 175 p.
Fabius, H.E. Het dagboek van H. E. Fabius ter herinnering aan haar verblijf van 1-17 augustus 1887 bij Oom en Tante Henkes en Mejuffrouw Kruseman op Dreieroord te Oosterbeek
[z. pl.], [ca. 1900], 42 p.
Fabius, Jan (1888-1964) Zes maanden in Albanië. Met een nawoord van Boudewijn Büch
Amsterdam, 1991
Met Bulgaren en Montenegrijnen. Brieven van een oorlogscorrespondent
Utrecht, 1913, 134 p.
Fabricius, Johan (1899-1981) Hopheisa, in regen en wind
's-Gravenhage, 1964
De put achter de Kembang Sepatoe
Den Haag, 1982, 61 p.
Mijn huis staat achter de kim. Vrijmoedige herinneringen
's Gravenhage,1951, 260 p.
Fabricius, Jan (1871-1964) Tempo Doeloe. Uit de goeie ouwe tijd
Den Haag, 1949, 355 p.
Uit mijn tijd
Assen, 1961, 118 p.
Mensen, die ik gekend heb
Assen, 1960, 114 p.
Jeugd-herinneringen van een Asser jongen. Met een biografische schets van Ben van Eysselsteijn
Assen, 2e druk, 1959, 150 p.
Falck, Anton Reinhard (1777-1843) E. Falck (ed.)
"Journal inédit"
Revue de Hollande 1 (1915), 182 vv., 307 vv., 490 vv., 565 vv.
H.T.Colenbrander (ed.)
Gedenkschriften
Den Haag, 1913, xxv, 796 p.
Fallee, Bernardus Antonius (1773-1847) Mijne verantwoording aan het volk van Nederland, wegens de zoo veel geruchts gemaakt hebbende, zoogenaamde zamenzwering in Februarij 1813, voorgevallen binnen Amsterdam
Amsterdam, 1813
Famars Testas, Willem de (1834-1896) Maarten J. Raven (ed.)
De schilderskaravaan 1868. Naar een ongepubliceerd handschrift uit het Frans vertaald, ingeleid en geannoteerd
Leiden/Leuven, 1992, 204 p.
Maarten J. Raven (ed.)
Reisschetsen uit Egypte 1858-1860. Naar ongepubliceerde handschriften bewerkt en geannoteerd
Maarssen/'s-Gravenhage, 1988, 232 p.
Faure-Alewijn, Marianne (1830-) "Mijne eerste Afrikaansche excursie", I-III
Tijdschrift van het Willems-Fonds gewijd aan letteren, kunsten en wetenschappen [Gent], 4 (1899), p. 230 vv., 283 vv., 351 vv.
Faust, Leo Marie Hubertus (1878-) Faubourg en boulevard in oorlogstijd. Dagboek van een Hollandschen journalist te Parijs (2 Augustus 1914 - 14 Juli 1915)
Amsterdam, 1915, 190 p.
Haagsch schetsboek
's-Gravenhage, [ca. 1906], 183 p.
En toch kwam de lente. Door Clara de Oude-Vanklaar
Antwerpen, 1954, 176 p.
Feber, Louis Jean Marie (1885-1964) In de schaduw der waringins
Amsterdam, 2e druk, [1923], 262 p.
volgende 25 resultaten | zoek opnieuw | download