Repertorium van egodocumenten van Noord-Nederlanders uit de negentiende eeuw

 
English | Nederlands

Auteurs

U heeft gezocht met de volgende variabelen:
Auteur: beginletter achternaam: G.

Er zijn 230 resultaten gevonden, waarvan de resultaten 1 t/m 25 worden getoond. Klik op de persoonsnaam voor gedetailleerde gegevens over de persoon, en op de beschrijving voor gedetailleerde informatie over het document.

toon alle A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
volgende 25 resultaten | ga naar:
Naam Document
Gaast, Eile Alberts van der (1859-1939) Myn berteplak, ef: it âlderlik to hûs. Omskreaund yn in hûndert en tweintichjierrich tiidsbistek, 1805 ta 1925
Sneek, [ca. 1939], 130 p.
Gaastra, R. Reis met de koopman A. Wijnia gedaan door Overijssel, Gelderland, Noord Brabant en Holland
[z.pl.], 1823
Gaemers, C. Drie jaar als arbeider werkzaam op de modelfabriek (!) van den heer J. C. van Marken te Delft
's-Gravenhage, 1891, 27 p.
Gallois, J.G.A. "Reis langs de Oostkust van Borneo"
Bijdragen tot de taal-, land- en volkenkunde van Nederlandsch-Indië : tijdschrift van het Koninklijk Instituut voor de Taal-, Land- en Volkenkunde van Nederlandsch-Indië IV (1856)
Ganderheijden, Jasper C. Frankenhuis-van Scheijen, M. Witteveen-Jansen (ed.)
"Een Reisverhaal uit 1813"
Tussen de Voorn en Loevestein 19(1983), p. 21-52
Ganderheyden, Andreas Adriaan (1859-1935) "Oude herinneringen", I-VII
Vrije Arbeid (weekblad), 3 april 1926 - 21 december 1929
Gangel, J.H.F. "De wondervolle leidingen Gods"
Uit de Diepte 2 (1887), nr. 4, p. 41-56
Gangel, Bs. Mijn strijd in de openbare school voor het christelijk onderwijs in de jaren 1844 tot 1846. Met voorwoord van Bryce
Leiden, 1868
Garvelink, J. "Herinneringen uit het Pionier Leven van 1847"
De Grondwet [Holland, Michigan], 25.7.1911
Geelhoed, W.O. (1806-1869) Zonderlinge levensloop van den Drentschen schoolmeester W.O. Geelhoed. Door hem-zelven beschreven
Assen, 1865, 130 p.
Geen, M. van (1804-1866) G.C. Klerk de Reus (ed.)
"Journalen bijgehouden tijdens de Java-oorlog ca. 1820-1827"
Tijdspiegel, 1885, I, p. 162 vv.
Geense, Jan (1848-1933) Uit genade zalig geworden. Korte levensschets van Jan Geense, geboren 30 april 1848 te Yerseke, overleden 7 october 1933 te Nieuw-Lekkerland, door hem zelf beschreven
Rotterdam, 1934, 39 p.
Geer, Dirk Jan de (1870-1960) Herinneringen
's-Gravenhage, 1959, 137 p.
Van lang vervlogen dagen
Den Haag, 1949, 128 p.
Geerling, Frederik Lambertus (1815-1894) J.G. van den Bergh en A.J. Flament (ed.)
Uit het leven van wijlen den vice-admiraal en oud-minister van marine F.L. Geerling, medegedeeld volgens diens scheepsboeken en papieren
Maastricht, 1894, 40 p.
Geerts, Antonie Johannes Cornelis (1843-1883) Japan in 1869
Utrecht, 1870, 35 p.
"Japan in 1870"
De Gids 1871, III, p. 528-568
Geertsema, J.H.J. K.J. Timmerman (ed.)
Een getuige tegen Rome of, levens- en bekeeringsgeschiedenis van J.H.J. Geertsema
Uithuizen, 1857
Geertsma, Sieger Heins (1798-1877) L.H. Oosten (ed.)
"Mengelwerk van 1836-1855 van Sieger Heins Geertsma, dorpsonderwijzer te Sybrandaburen, later Irnsum"
De Hoeksteen 8 (1979), p. 138-143
Geesink, W. [persoonlijke herinneringen]
opgenomen in:
Herinneringen van de oude garde aan den persoon en den levensarbeid van dr. A. Kuyper, verzameld en van toelichting voorzien door H.S.S. Kuyper en J.H. Kuyper
Amsterdam, 1922, p. 162-170
Geest, P.J.F. de Hoe ik Jezus heb leeren kennen
Amsterdam, 3e druk, 1854, 14 p.
Gefken, J.W. (1807-1887) [autobiografisch geschrift]
Reveil-Archief 2 (1931), p. 15-21
Gehrels, M. De blekerij van Gehrels te Overveen anno 1884. J. Gehrels bleeker, Overveen bij Haarlem. Jeugdherinneringen van mej. M. Gehrels uit het gemeentearchief van Bloemendaal
Arnhem, 1991, 15 p.
Geijtenbeek, G.A. van Mijmeringen over het voorheen en thans met twee problemen
[z.pl.], 1936, 8 p.
Gelder, Anne van (1898-) H.C.E. Wouterlood van Doesburg (ed.)
Goed gestemd. Het leven van een pianostemmer in Leeuwarden in de twintigste eeuw. Opgetekend door H.C.E. Wouterlood van Doesburg
Leeuwarden, 1988, 42 p.
volgende 25 resultaten | zoek opnieuw | download