Repertorium van egodocumenten van Noord-Nederlanders uit de negentiende eeuw

 
English | Nederlands

Auteurs

U heeft gezocht met de volgende variabelen:
Auteur: beginletter achternaam: H.

Er zijn 451 resultaten gevonden, waarvan de resultaten 1 t/m 25 worden getoond. Klik op de persoonsnaam voor gedetailleerde gegevens over de persoon, en op de beschrijving voor gedetailleerde informatie over het document.

toon alle A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
volgende 25 resultaten | ga naar:
Naam Document
H., L.C. "Fort de Kock en zijne omgeving. Jeugdherinneringen"
Indologenblad. Orgaan van de Indologen-Vereeniging, Leiden 5 (1913-1914), p. 192-202
H., F.A. "Herinneringen uit mijn controleursloopbaan. III. Op het eiland Soembawa"
De Indische Gids 1900, II, p. 1044 vv.
H., D. "Een brief uit Mondorff in Luxemburg. Juni 1868"
De Gids, 1868, III, p. 335-345
H., "Naar Buenas-Aires en terug"
Tijdschrift van de Vereeniging "Het Nederlandsche Zeewezen" 11 (1910), p. 168 vv.
H., B.J. "Een kijkje in de Molukken"
Tijdschrift van de Vereeniging "Het Nederlandsche Zeewezen" 4 (1905), p. 51 vv.
H., Ch. van (1890-) [autobiografie]
nr. X in:
B.J. Stokvis
De Homosexueelen. 35 autobiographie├źn
Lochem, 1939, p. 77-84
Haaften, J. van "Naar en in het Hemelsche Rijk op de Grotius"
Tijdschrift van de Vereeniging "Het Nederlandsche Zeewezen" 7 (1908), passim
"Reis van Hr. Ms. 'Friesland' van Tandjong Priok naar Port-Natal"
Marineblad 14 (1899-1900), p. 1080 vv., 1147 vv.
"Kruistocht van Hr. Ms. pantserschip 'Holland'"
Tijdschrift van de Vereeniging "Het Nederlandsche Zeewezen" 1 (1902), p. 114 vv., 128 vv., 146 vv., 168 vv., 188 vv.
"Schetsen uit het Hemelsche Rijk"
Tijdschrift van de Vereeniging "Het Nederlandsche Zeewezen"
8 (1909), p. 333 vv., 348 vv., 366 vv., 382 vv.; 9 (1910), p. 9 vv., 26 vv., 41 vv., 53 vv.
Haagsma, Broer Boukes (1831-) Lotgevallen van den heer O. H. Bonnema en zijne togtgenoten, op reis uit Friesland naar de Vereenigde Staten van Noord-Amerika
Harlingen, [1853], 40 p.
Frysia, of Schets der Friesche volkplanting in Noord-Amerika, benevens raadgevingen en wenken voor landverhuizers, zijnde een vervolg op het werkje, getiteld: O. Bonnema en zijne togtgenooten
Bolsward, 1855, 49 p.
Haakma Tresling, Th. Voor leek en arts: Winschoten, eene herinnering aan de cholera in 1866
Winschoten, 1892, 16 p.
Haan, Carolina Lea de (1881-1932) Het huisje aan de sloot
Amsterdam, 1921
Een coquette vrouw. Nieuwe uitgave met een nawoord van Frank Engering
Utrecht, 1983, 269 p.
Jan Fontijn en Diny Schouten (red.)
Carry van Bruggen: een documentatie
's-Gravenhage, 2e druk, 1985, 288p.
"De drie deuren" , in:
Jo van Ammers-K├╝ller e.a.
Onze Mei
Baarn, 1927, p. 39-53
Haan, Setske de (1889-1948) Mensen uit een klein dorp
Amsterdam, 1950, 173 p.
Het hoogfatsoen van Herr Feuer. Herinneringen uit mijn Duitschen kantoortijd
Amersfoort, 3e druk, [1928], 114 p.
"Wat voorbij ging", in:
Cissy van Marxveldt en Emmy Belinfante-Belinfante
Confetti
Amersfoort, derde druk [ca.1930], p. 17-30
Haan, Wietze de (1891-1985) Herinneringen en gedachten van drie geslachten uit Drachten
Drachten, [1967], 48 p.
Haan, Fonger de (1794-1871) W. Dolk (ed.)
"Het broodoproer in Leeuwarden"
De Vrije Fries 53 (1973), p. 15-26
Haan, Jacob Israel de (1881-1924) In Russische gevangenissen
Amsterdam, [1913], 157 p.
Haan, Mies de (1890-1957) De kinderen van de gazzan. Jacob Israel de Haan, mijn broer; Carry van Bruggen, mijn zuster. Ten geleide door Wim J. Simons
Amsterdam, [1966], 60 p.
Haan, C. de "Verslag van eene reis in de Battaklanden"
Verhandelingen van het Bataviaasch Genootschap van Kunsten en Wetenschappen, dl. 38, 2e stuk, Batavia, [1875], 57 p.
volgende 25 resultaten | zoek opnieuw | download