Repertorium van egodocumenten van Noord-Nederlanders uit de negentiende eeuw

 
English | Nederlands

Auteurs

U heeft gezocht met de volgende variabelen:
Auteur: beginletter achternaam: I.

Er zijn 23 resultaten gevonden, waarvan de resultaten 1 t/m 23 worden getoond. Klik op de persoonsnaam voor gedetailleerde gegevens over de persoon, en op de beschrijving voor gedetailleerde informatie over het document.

toon alle A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
Naam Document
Idenburg, Petrus Johannes (1) (1825-1899) Dagboek van een reis naar Oost-Indë van December 1852 - April 1856. Voorwoord: Petrus Johannes Idenburg en J.D.J. Idenburg
[Leiden], 1984, vi, 265 p.
Idenburg, Petrus Johannes (2) (1896-1976) Herinneringen van mr. P. J. Idenburg
[Den Haag/Leiden], [1987], 310 p.
Iest, Gerhardus (1900-) Iest-Kronyk. Yn bytsje fen hwet ik hjèrd en belibbe ha, fen en oer ùs femylje
Stadskanaal, 1975, 51 p.
Imhof, J.G. Met de compagnie te velde, 1914-1919. Mobilisatieherinneringen van J.G. Imhof
Utrecht, [ca. 1950], 242 p.
Immink, B. "Reis door Suriname, Curaçao en Venezuela"
Tijdschrift van het Nederlandsch Aardrijkskundig Genootschap, 2e serie, 26 (1909), p. 542 vv.
Inckel, Jacob Ernst (1812-1882) Enkele bladzijden uit het levensboek van den Evangeliedienaar bij het nederleggen zijner ambtsbediening
Leiden, 1881, 59 p.
Indemans, Emile A.H. Potberg (ed.)
Zeereis naar Ili, door Emile Indemans, en: Verslag van de Ili-missie, door D.B. van Koot. Ten voordeele van de Mongoolsche Missiën uitgegeven door A.H. Potberg
Utrecht, 1890, 79 p.
A.H. Potberg (ed.)
Landreis naar Ili door Emile Indemans, Apostolisch Missionaris, ten voordeele van de Mongoolsche Missiën uitgegeven
Utrecht, 1891, 140 p.
Ingen, Jan Herman van (1782-) Dagboek van schuld en onschuld of merkwaardige levensloop, droeve en blijde lotgevallen van Jan Herman van Ingen door hem zelf beschreven
's-Hertogenbosch, 1851, 112 p.
Inkrott, Clemens Joseph Maria (1792-1862) Herinneringen uit het leven van eenen kandidaat in de letteren
Wildervank, 1858, xii, 312 p.
Insinger, J.H. "In het land der Nijl-cataracten, Februari-Maart 1883"
Tijdschrift van het Koninkijk Nederlandsch Aardrijkskundig Genootschap, 2e serie, 2 (1885), p. 1 vv.
Insinger-van Loon, Henriette Agnes (1825-1902) R.W.A.M. Cleverens (ed.)
Rose villa. Herinnering aan mevr. H.A. Insinger-van Loon, dame du palais van H.M. Koningin Emma voor Amsterdam
Middelburg, 1984, 104 p.
Ipenburg, R. van [bekeringsgeschiedenis]
nr. LXII in:
N.G.M. van Doornik (ed.)
Pelgrims naar de Una Sancta. Hedendaagse belijdenissen, verzameld, ingeleid en van een nabeschouwing voorzien
Utrecht/Brussel, 1950, p. 176-188
Isaachsen-Dudok van Heel, Valborg Noorweegsche brieven
Leiden, 1901, vi, 198 p.
Noorweegsche brieven, tweede bundel
Leiden, 1902, vi, 204 p.
Noorweegsche brieven, nieuwe bundel
Leiden, 1904, viii, 212 p.
Ising, Arnold Leopold Hendrik (1824-) Drie dagen te Antwerpen in februarij 1862. Indrukken van den dag
Amsterdam, 1862, 23 p.
In de Kamers der Staten-Generaal. Herinneringen en indrukken, 1850-1886
's-Gravenhage, 1892, xii, 211 p.
Israëls, Jozef (1824-1911) Spanje. Een reisverhaal. Met reprodukties naar tekeningen van den schrijver
's-Gravenhage, 1899, 210 p.
Iterson, W.J.D. van Schets van de landhuishouding der Meijerij. Herinneringen
's Hertogenbosch, 1868, viii, 150 p.
Iterson-Rotgans, J.W. van (1885-) [autobiografische tekst]
in:
J.J. van Loghem, H.J. Pos, K.F. Proost (red.)
Wat het leven mij heeft geleerd
Arnhem, 1952, p. 92-98
Ivens, George Henri Anton [Joris] (1898-1989) Autobiografie van een filmer
Amsterdam/Assen, [ca. 1970], 224 p.
Joris Ivens, ou La mémoire d'un regard [par] Joris Ivens, Robert Destanque
[Parijs], 1982, 348 p.
| zoek opnieuw | download