Repertorium van egodocumenten van Noord-Nederlanders uit de negentiende eeuw

 
English | Nederlands

Auteurs

U heeft gezocht met de volgende variabelen:
Auteur: beginletter achternaam: J.

Er zijn 131 resultaten gevonden, waarvan de resultaten 1 t/m 25 worden getoond. Klik op de persoonsnaam voor gedetailleerde gegevens over de persoon, en op de beschrijving voor gedetailleerde informatie over het document.

toon alle A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
volgende 25 resultaten | ga naar:
Naam Document
J., Opmerkingen van een Geldersch reiziger in Drenthe. Fragment uit zijn dagboek
[z.pl.], 1848, 18 p.
Jacobs, Julius Karel (1842-1895) Eenigen tijd onder de Baliërs. Eene reisbeschrijving met aanteekeningen betreffende hygiëne, land- en volkenkunde van de eilanden Bali en Lombok
Batavia, 1883, 253 p.
Jacobs, Aletta Henriette (1854-1929) Herinneringen van Dr. Aletta H. Jacobs. Met een voorwoord van J. Oppenheim
Amsterdam, 1924, 318 p.
Reisbrieven uit Afrika en Azië, benevens eenige brieven uit Zweden en Noorwegen
Almelo, 1913, 2 dln, 715 p.
Brieven uit en over Amerika door C.V. Gerritsen en Aletta H. Jacobs
Amsterdam, 1906, 179 p.
Jacobsen, Reindert (1876-1962) "Leopold, zoals ik me hem herinner"
De Gids 120 (1957), p. 308-324
Herinneringen van een oud-leerling van het Gymnasium Erasmianum
[Rotterdam], [1954], 9 p.
"Delfshaven voor vijftig jaar", in:
L.P. Molenaar e.a. (red.)
Reindert Jacobsen (1876-1962). Een leraar met een verhaal. Grepen uit een millennium Europese cultuur
Rotterdam/Rijswijk, 1999, p. 258-268
"De stad van mijn jeugd", in:
L.P. Molenaar e.a. (red.)
Reindert Jacobsen (1876-1962). Een leraar met een verhaal. Grepen uit een millennium Europese cultuur
Rotterdam/Rijswijk, 1999
"Winterreise - Erasmi alumnis", in:
L.P. Molenaar e.a. (red.)
Reindert Jacobsen (1876-1962). Een leraar met een verhaal. Grepen uit een millennium Europese cultuur
Rotterdam/Rijswijk, 1999, p. 300-315
"Vergeelde kiekjes", in:
L.P. Molenaar e.a. (red.)
Reindert Jacobsen (1876-1962). Een leraar met een verhaal. Grepen uit een millennium Europese cultuur
Rotterdam/Rijswijk, 1999, p. 316-328
Jacques-Schenk, H. P. Blok (ed.)
De zangers aan de oevers van de glazen zee (Openb. 15:2 en 3). Wed. H. Jacques, Rotterdam, wed. A. Ruit, Dirksland
Rotterdam, [ca. 1964], 136 p.
Jaeger, J.G. Mijn verblijf te 's Gravenhage op 5 en 6 November 1873, tijdens de faillietverklaring van het bankiershuis Overklift & Co
Amsterdam, 1873, 15 p.
Jaeger, Willem (1844-) Erinnerungen eines indischen Officiers
Kiel, ca. 1885
Van ginds. Herinneringen van een jong invalide
Amsterdam, 1890-1891, 2 dln., iv, 200; iv, 239 p.
"Sombere dagen"
De Gids, 1891, I, p. 389-405
Jager, W. de Uit vader's jongensjaren
Haarlem, 1929, 194 p.
Jager, Wieger (1868-) "Eenige jaren in Afrika", I-XVIII
Nieuw Advertentieblad 26.11.1892-25.3.1893
Jager Chielsz., T. de Een Scheveningsch Oranjeboek voor het Nederlandsche volk. Herinneringen van een ouden Scheveninger, die den stadhouder zag heengaan en vertelt hoe de prins terugkeerde. 1795-1813
's-Gravenhage, 2e druk, 1863, 84 p.
Jagt, Max Buttner van der (1873-1960) Europeesche dagboek-bladen van een Indisch-verlofganger, 26 juli 1914-17 juli 1915
Samarang, 1916, 154 p.
Jamieson, William (1809-1869) Retrospect of a pastorate of a quarter of a century over the English Episcopal Congregation at Amsterdam. The substance of a sermon etc.
Amsterdam, 1862
Janse, David (1828-1902) Ter nagedachtenis van den weleerwaarden heer David Janse, in leven predikant bij de Gereformeerde Gemeente te Middelburg, bevattende 8 brieven, omtrent zijn levensgeschiedenis met nog een andere brief, op verzoek zijner familie in het licht gegeven . . .
Middelburg, 1902, 45 p.
Jansen, Marin Henri (1817-1893) S.P. l'Honoré Naber (ed.)
Het leven van een vloothouder. Gedenkschriften van M.H. Jansen, gepensionneerd schout bij nacht titulair lid van den Raad van State, geboren 10 September 1817 - overleden 10 September 1893, naar het oorspronkelijk handschrift uitgegeven en van aanteekeningen voorzien
Utrecht, 1925, xi, 446 p.
Jansen, H.A. Van noord tot zuid. Dwars door het land der Beloneesche koppensnellers. Reisverhaal van den zeereerw. heer H.A. Jansen ... voor de leden van den St. Claver-bond
's Gravenhage, 1893, 38 p.
Jansen-van der Wal, Lolkje (1888-) "Mijn levensgeschiedenis", in:
Fokke Gietema e.a. (red.)
Tink om Lokke: de levensgeschiedenis van Lolkje van der Wal, 1888-1988. Een familiekroniek
Bolsward/Nijkerk, 1988, p. 9-19
volgende 25 resultaten | zoek opnieuw | download