Repertorium van egodocumenten van Noord-Nederlanders uit de negentiende eeuw

 
English | Nederlands

Auteurs

U heeft gezocht met de volgende variabelen:
Auteur: beginletter achternaam: K.

Er zijn 368 resultaten gevonden, waarvan de resultaten 1 t/m 25 worden getoond. Klik op de persoonsnaam voor gedetailleerde gegevens over de persoon, en op de beschrijving voor gedetailleerde informatie over het document.

toon alle A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
volgende 25 resultaten | ga naar:
Naam Document
K., J. "Fragment uit het dagboek van een Indisch officier"
Tijdschrift voor Nederlandsch-Indiƫ 1889, p. 523 vv.
K., C.F. "Met Hr. Ms. 'Hertog Hendrik' naar Celebes en de Molukken"
Tijdschrift van de Vereeniging "Het Nederlandsche Zeewezen" 7 (1908), p. 76 vv.
Kaale, Gerrit P. (1841-) L. Smit (ed.)
"Uit het leven van de loodsschipper 1e klas Gerrit Pieter Kaale"
Schylge, Nieuwe Reeks 10 (1989), p. 17-23, 131-135, 184-185, 245-252; Nieuwe Reeks 11 (1990), p. 100-104, 151-156
Kaart, Johannes Antonius [Johan] (1897-1976) Ik moet nog iets bekennen [door] Johan Kaart, opgetekend door Menno Hielkema
Apeldoorn, [1969], 166 p.
Kaay, Jan Schandalen uit de Nederlandsche gevangenis onthuld! Beknopte beschrijving uit mijn dienstweigeringsperiode
Den Haag, [1914], 24 p.
Kadt, Jaques de (1897-1988) Uit mijn communistentijd
Amsterdam, 1965, 455 p.
Kaeyser, C.C. Verslag der Corantijn-expeditie (19 Juli 1910-1 April 1911)
Leiden, 1912, 76 p.
Kaiser, Louise (1891-) Een persoonlijk witboek
Amsterdam, 1968, 134 p.
Kal, H.Th. "Herinneringen uit Loemadjang"
Tijdschrift voor het Binnenlandsch Bestuur 9 (1894), p. 452 vv.
Kalff, Gerrit (1889-1955) G. Kalff Jr.
Leven van Dr. G. Kalff (1856-1923), beschreven door zijn zoon
Groningen-Den Haag, 1924, 132 p.
Kalff, Martinus [Martin] (1847-1898) Een uurtje in de buitenlucht
[Amsterdam], [ca.1875], 44 p.
Kalff, Samuel (1851-1932) Herinneringen en schetsen
Amsterdam, [1892], 354 p.
Voorbij de linie. Herinneringen en schetsen
Amsterdam, 1901, viii, 272 p.
Japansche schetsen
Amsterdam, 1895, 243 p.
"Een dag aan het meer van Chuzenji"
De Gids, 1893, II, p. 107-122
Kalma, Douwe (1896-1953) "Foarming. In 'persoanlike' bydrage"
Sljucht en Rjucht 31 (1927), p. 566-571
Kalsbeek, F. "Mijn stille strijd voor de christelijke school tot 1892", opgenomen in:
Toen wij nog in tenten woonden. Herinneringen uit de dagen van den schoolstrijd, gebundeld door H.J. van Wijlen
Goes, [1934], p. 137-178
Kalsbeek, Johannes (1871-1958) [autobiografie]
fragmenten opgenomen in:
Kerst Huisman
"Getuigenissen uit het land van Stiefmoeder Aarde"
Jaarboek voor de Geschiedenis van Socialisme en Arbeidersbeweging in Nederland 2 (1979), p. 129-130, 136-139, 143-144
Kam, Joseph C.G.F. de Jong en M. van Selm (ed.)
'Verslag van een reis naar de Zuidwester- en Zuidooster-Eilanden (Zuid-Molukken) door Joseph Kam (1825)'
Documentatieblad voor de Geschiedenis van de Nederlandse Zending en Overzeese Kerken 6 (1999), nr. 1, p. 47-78
Kamman, Roelof (1895-1975) "Herinneringen van Roelof Kamman aan Kuinre en de Noordwesthoek van Overijssel"
Bijdragen Land van IJssel en Vecht 2 (1978), p. 95-105
Kamminga, Doederus Johannes (1884-1977) J.K. Beetstra (ed.)
"Kamminga fortelt", in:
J.J.Kalma en S. van Tuinen (red.)
Der is mar ien Dokkum. Ta de 75e jierdei fan D.J. Kamminga 5 oktober 1959 ...
Dokkum, 1959, p. 9-17.
Kampheuve Greving, H. De bediening des Evangelies eene heerlijke bediening, daarin werkzaam te zijn een uitsluitend groot voorregt . . . Ter gedachtenis van vervulde vijf en twintigjarige Evangeliedienst
Amsterdam, 1850
Kanaar, Antoni Iets ter nagedachtenis of nagelatene schriften, betreffende het leven en sterven van Antoni Kanaar, den 25 junij 1821 met den dood gestraft te Middelburg in Zeeland, gedeeltelijk door hem zelven beschreven en, op begeerte van onderscheidene vrienden, in het licht gegeven door deszelfs vader, Marinus Kanaar
Middelburg, 1821
Kant, G.A.M. van der Zwitserland in vogelvlucht. Een reisverhaal
Nijmegen, 1898
Kanter, Pieter Johannes de (1868-1953) Levensbeschrijving
's-Gravenhage, 1949
volgende 25 resultaten | zoek opnieuw | download