Repertorium van egodocumenten van Noord-Nederlanders uit de negentiende eeuw

 
English | Nederlands

Auteurs

U heeft gezocht met de volgende variabelen:
Auteur: beginletter achternaam: L.

Er zijn 219 resultaten gevonden, waarvan de resultaten 1 t/m 25 worden getoond. Klik op de persoonsnaam voor gedetailleerde gegevens over de persoon, en op de beschrijving voor gedetailleerde informatie over het document.

toon alle A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
volgende 25 resultaten | ga naar:
Naam Document
L., N.D. "Een togt door het rijk Mempawa"
Tijdschrift voor Neêrland's Indië 17 (1855), II, p. 65 vv.
L., Van dolen, wanhoop en rust
's-Hertogenbosch, 1928, 24 p.
L., Johanna (1808-1842) Johanna L. Een berigt van haar leven. Uittreksels uit haar dagboek en sommige harer brieven, bijeengebragt door hare vriendin. Met eenen brief aan dezelve van J. F. van Hoogstraten
Utrecht, 1843, x, 145 p.
L., B.E. Uit en thuis door Java en Deli . Simpele reisherinneringen
Haarlem, 1910, 129 p.
L., M.J. Gedenkschriften van den reserve-kapitein M.J.L.
[z.pl.], [1917]
Laan, Pieter Jan (1777-1862) Het leven en sterven van een vroeg godvrezend dochtertje. Met eenige aanmerkingen voor ouders en kinderen
Rotterdam, [1821]
Klaag- en troostrede over den dood van zijnen jongsten zoon Jan Rudolph Laan, overleden den 15 Junij 1828 in den ouderdom van 15 jaren en bijna twee maanden
Amersfoort, 1830
Laan, Nicolaas van der (1890-1943) "Leidsche herinneringen", in:
W.J. Kolkert Jr. e.a. (red.)
Gedenkboek der Societas Studiosorum Reformatorum ter gelegenheid van haar 8ste lustrum 1886-1926
Rotterdam, [1926]
Laan, Thomas van der (1849-1934) "Mijn leven"
De Woudklank 28.1.1932
Laan, Jozef Jacobus van der (1886-) Veertig jaren ervaring in de Deli-cultures. Door J.H. Marinus en J.J. van der Laan
Amsterdam, 1929, 192 p.
Laan, Kornelis ter (1871-1963) W. de Vries Wzn. (ed.)
"Herinneringen van K. ter Laan", in:
Facetten van Delft
Amsterdam, 1985, p. 383-392
Hoezen van Gruindiek. Grunneger vertelsters oet laankmanstieden
Groningen, 1951, 191 p.
Laan, Dick (1894-1973) Dick Laan over film. Herinneringen en belevenissen van een oud-filmer
Haarlem, [1964], 146 p.
Laar, Leonard van De reis van Harderwijk naar Oost-Indië. Uit het dagboek van een koloniaal soldaat
Semarang, 1868, 82 p.
Laar, G. van C. Stork (ed.)
"Herinneringen van G. van Laar van 'De Steenderbult' te Emst"
Mededelingenblad Ampt Epe (1977), afl. 40, p. 9-10; afl. 41, p. 6-10; afl. 42, p. 6-8
Laar, Evert van (1880-1942) Ter gedachtenis. Enige bijzonderheden uit het leven van Evert van Laar, overleden te Rhenen, den 11e November 1942. Met een nawoord van Wed. E. v. Laar-de Wolf
Veenendaal, [1973], 14 p.
Laarmans, J.B. Mijne treurige ervaringen in het Wilhelmina- of Buiten-Gasthuis
Amsterdam, 1894, 28 p.
Lahuis, Kasper (1828-) "Kasper Lahuis' Pioneer memories", in:
Henry S. Lucas (ed.)
Dutch Immigrant memoirs and related writings, selected and arranged for publication, vol. I
Assen, 1955, p. 110-117
"Kasper Lahuis' Pioneer clearing", in:
Henry S. Lucas (ed.)
Dutch immigrant memoirs and related writings, selected and arranged for publication, vol. I
Assen, 1955, p. 435-440
Lamberts Hurrelbrinck, Louis Herman Jean (1856-1941) Misdadigerswereld
Amersfoort, [1907], 264 p.
Lamers, Gijsbert Hendrik (1834-1903) Wat al en niet anders werd. Rede ter herdenking van vijf-en-twintigjarige ambtsbediening uitgesproken op 30 September 1899
Groningen, 1899, 31 p.
"1858-1898: een terugblik. Woord, gesproken bij de de opening der lessen in de cursus 1898-'99"
Theologische Studiën, 16 (1898), [22 p.]
"Voor veertig jaren. Rede gehouden bij den aanvang van de akademische lessen"
Nieuwe bijdragen op het gebied van godgeleerdheid en wijsbegeerte, dl. 12 (1897), 1e st., [32 p.]
Lammens, Petronella (1844-1882) Gods vrijmachtige genade verheerlijkt aan Petronella Lammens, geboren 22 augustus 1844 en overleden 14 december 1882 te Zegwaard
Utrecht, [z.j.]
De bekering van Petronella Lammens door haar zelf beschreven aan een vriend te Leerdam, 19 april 1866
[z.pl.], [ca. 1935], 24 p.
volgende 25 resultaten | zoek opnieuw | download