Repertorium van egodocumenten van Noord-Nederlanders uit de negentiende eeuw

 
English | Nederlands

Auteurs

U heeft gezocht met de volgende variabelen:
Auteur: beginletter achternaam: M.

Er zijn 306 resultaten gevonden, waarvan de resultaten 1 t/m 25 worden getoond. Klik op de persoonsnaam voor gedetailleerde gegevens over de persoon, en op de beschrijving voor gedetailleerde informatie over het document.

toon alle A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
volgende 25 resultaten | ga naar:
Naam Document
M., J.W. Engelands verheffing. Het beleg van Londen, herinneringen van "een ander Vrijwilliger" door J.W.M.
Dordrecht, 1871, 70 p.
M. (1), Aanteekeningen, opmerkingen en gevoelens van mevrouw M . . . , ter opwekking en navolging van christelijk geloof en godsvrucht. Uitgave met voorberigt door H. Uden Masman
Dordrecht, 1815
M. (2), "Voorheen en thans. Herinneringen uit mijn Adelborstenleven"
Tijdschrift van de Vereeniging "Het Nederlandsche Zeewezen" 1909, p. 151 vv., 170 vv.
Maaden, J.J. van der Journaal der eerste reis met stoombooten van Amsterdam naar Parijs. In elf dagen langs de Binnen-Kanalen en Rivieren
Amsterdam, 1860
Maaldrink, Daniël Martinus (1851-1891) Uit de Graafschap. Schetsen uit het Geldersche dorpsleven
Deventer, [1887]
Kwik-me-dit, kwik-me-dat! Schetsen uit het Geldersche dorpsleven
Amsterdam, [1889]
Maanen, Adrianus van (1800-1863) Losse bladen uit het dagboek van een dorpspredikant, door G. Zwaagberg
Schiedam, 1849, 252 p.
Maanen, Cornelis Felix van (1769-1849) "La démission du ministre de la justice van Maanen (3 septembre 1830)", in:
Camille Buffin (ed.)
Mémoires et documents inédits sur la revolution Belge et la campagne de dix-jours (1830-1831)
Brussel, 1912, deel 2, p. 431-445
Maarsen, I. Het gemengde huwelijk. Een persoonlijk getuigenis
Amsterdam, 5688 [1928], 16 p.
Maas, Willem van der (1809-) "Eenvoudig verhaal van de wonderlijke leidingen Gods, met mij gehouden van mijne jeugd tot den leeftijd van 83 jaren. Geschreven tot eer en verheerlijking des Heeren, voor mijne geliefde betrekkingen en vrienden, door Wm. van der Maas", in:
De groote daden des Heeren. Premie op den scheurkalender "Honigdroppels"
Leiden, [z. j.], p. 68-96.
Maas, T.J. Mijn overgang van de Roomsch-Catholieke tot de Prot[estantsche] kerk
Utrecht, 1855
Maaskamp, Evert (1769-1834) Reis door België, in het jaar 1814, in brieven
Amsterdam/Brussel, 1815
Maat, Bastiaan (1853-1911) Matthijs A. Struijs en G. 't Hart (ed.)
Mijn levensloop (1853-1911). Leidingen welke de Heere God gehouden heeft met Bastiaan Maat Jzn. zowel in natuur als in genade
Vlaardingen, 1982, 126 p.
MacGillavry, Ellen Mensen, jullie zijn knettergek. Verteld aan Frans van Marsbergen
Laren, [1975], 71 p.
MacGillavry, Theodorus Henricus (1835-1921) Afscheidswoord aan zijne leerlingen bij het nederleggen van zijn ambt van Th. H. Mac Gillavry
[Leiden], 1905, 20 p.
Mackay van Ophemert, Aeneus (1806-1876) J.P. Duyverman (ed.)
Uit de geheime dagboeken van Aeneas Mackay, Dienaar des Konings, 1806-1876
Houten, 1987, 291 p.
J.P. Duyverman (ed.)
Achter de schermen. Uit de geheime souvenirs van Mr. Aeneas baron Mackay van Ophemert
Leiden, 1983, 159 p.
Maclaine Pont, Margaretha Wijnanda (1852-1927) Dr. Hendrik Pierson en de Heldring-gestichten. Persoonlijke herinneringen van M.W. Maclaine Pont
Den Haag, 1923, 64 p.
Madeleine, Mère Visitatiereis der Eerwaarde Moeder Ludmilla, Generale Overste der Zusters Franciscanessen van Heithuizen naar Indië
Nijmegen, 1902, 147 p.
Maengkom, F.R. "Dagboek van een tocht uit Todjo naar Mori (Midden-Celebes) en terug naar het Poso-meer (11-27 April 1906)"
Tijdschrift van het Nederlandsch Aardrijkskundig Genootschap, 1907, p. 855 vv.
Maks, H.G. "Reis langs de Kahajan in de Z.O.-afdeeling van Borneo"
Tijdschrift voor Indische Taal-, Land- en Volkenkunde 6 (1857) p. 6 vv.
Mallinckrodt, Willem (1844-1925) Oude herinneringen. Nederlandsch Bijbelgenootschap, Afdeeling Groningen, 1814-1914
Groningen, 1914, 48 p.
"Pastorale herinneringen uit 1869 en 1870"
Geloof en Vrijheid 6 (1895), p. 354-367
Man, Salomon Herman de (1898-1946) Jos de Man (ed.)
Wonderlijke ontmoetingen
Nijkerk, [1948], 248 p.
Henk Povee (ed.)
Uit mijn kinderjaren, en andere verhalen
[Oudewater], 1981, 84 p.
volgende 25 resultaten | zoek opnieuw | download