Repertorium van egodocumenten van Noord-Nederlanders uit de negentiende eeuw

 
English | Nederlands

Auteurs

U heeft gezocht met de volgende variabelen:
Auteur: beginletter achternaam: N.

Er zijn 108 resultaten gevonden, waarvan de resultaten 1 t/m 25 worden getoond. Klik op de persoonsnaam voor gedetailleerde gegevens over de persoon, en op de beschrijving voor gedetailleerde informatie over het document.

toon alle A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
volgende 25 resultaten | ga naar:
Naam Document
N., "Mijn reis naar Indië vóór 50 jaar"
Tropisch Nederland 12 (1939-1940), p. 323 vv., 339 vv.
N., H. Gods goedheid en ons geluk, in eenvoudige bespiegelingen, of Stille overdenkingen op mijn dertienmaands ziekenbed, bij het stervend jaar 1817, tot nut en stichting
Groningen, [1817]
N., J. Mijne groote vacantie van 1881. Eene reisbeschrijving door J. N.
Hees, 1881
Naber, Samuel Adrianus (1828-1913) Vier tijdgenooten. Indrukken en beschouwingen. Cd. Busken Huet, E.J. Kiehl, J.T. Buys, C.G. Cobet
Haarlem, 1894, viii, 357 p.
Naber, Jean Charles (1858-1950) J.E. Spruit (ed.)
"De autobiografie van Jean Charles Naber"
Tijdschrift voor Rechtsgeschiedenis 54 (1986), p.149-186
Naber, Johanna Wilhelmina Antoinette (1859-1941) Na tien jaren 1898-1908. Herinnering der Nationale Tentoonstelling van Vrouwenarbeid
Groningen, 1908
Na XXV jaren 1898-1923, het feminisme in zijnen bloei en zijne voleinding
Haarlem, 1923
Nachenius, Joan H. Reisindrukken van Zuid-Afrika, medegedeeld in de algemeene vergadering der Nederlandsch-Zuid Afrikaansche Vereeniging van Mei 1913
Haarlem, [1913], 16 p.
Nachenius, Benjamin (1840-1898) Herinneringen uit Abyssinië en Nubië
Amsterdam, 1878, xi, 292 p.
Naeff, Anthonetta [Top] (1878-1953) Zo was het ongeveer
Amsterdam, 1950, 144 p.
"Mijn grootvader en ik", in:
Mijn grootvader en ik, en andere verhalen
Amsterdam, 1966, 158 p.
"Ter herinnering aan Josine Mees-Simons, 1863-1948"
De Gids 113 (1950), I, p. 198-202
Nagel, J.H. Suriname in losse tafereelen en schetsen door J.H.N.
Rotterdam, 1840, 163 p.
Nagel, Gerhardus Heinrich (1795-1861) Schetsen uit mijne Javaansche portefeuille
Amsterdam, 1828, vi, 116 p.
Mijn reiszak. Ontmoetingen, bijgewoonde tooneelen en aangeteekende gevallen op kleine togtjes door Holland en België, enz.
Amsterdam, 1831, 288 p.
Wandelaars oogst. Luimige schetsen en tafereelen, verzameld op vroeger gedane uitstapjes en kleine reizen door het vaderland en elders
Amsterdam, 1832
Javaansche tafereelen, als een vervolg der Schetsen uit mijne Javaansche portefeuille
Amsterdam, 1829, iv, 173 p.
Avondstonden aan boord, of: Verhalen uit Indië
Leiden, 1828, vi, 122 p.
Nagtglas, Frederik (1821-1902) Een bezoek aan Walcheren in 1860
Middelburg, 1862
Wat het was en hoe het werd. Een blik op het maatschappelijk leven in de laatste zestig jaren
Utrecht, 1894, 175 p.
P.J. Meertens en W.S.S. van der Feen-van Benthem Jutting (ed.)
Mijn leven. Zeeuws gedeelte van een handschrift, getiteld: Mijn leven
Middelburg, 1977, 211 p.
Bij een der laatste mijlpalen. Overdenkingen van een zeventigjarige
Middelburg, 1892
Op den drempel. Levensbeschouwing van een tachtigjarige
Utrecht, 1901, 23 p.
"Hoe ik voor 40 jaren naar Zeeland ging"
Goeverneurs Oude Huisvriend, 1886, p. 34 vv., 59 vv.
Nahuys van Burgst, Huibertus Gerardus (1782-1858) Herinneringen uit het openbare en bijzondere leven (1799-1849) van Mr. H. G. Baron Nahuys van Burgst, ... 6 Julij 1852
Utrecht, 1852, 215 p.
volgende 25 resultaten | zoek opnieuw | download