Repertorium van egodocumenten van Noord-Nederlanders uit de negentiende eeuw

 
English | Nederlands

Auteurs

U heeft gezocht met de volgende variabelen:
Auteur: beginletter achternaam: O.

Er zijn 66 resultaten gevonden, waarvan de resultaten 1 t/m 25 worden getoond. Klik op de persoonsnaam voor gedetailleerde gegevens over de persoon, en op de beschrijving voor gedetailleerde informatie over het document.

toon alle A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
volgende 25 resultaten
Naam Document
Obreen, Jacques Arnoult (1838-1877) Opwekking tot landverhuizing naar de Republiek der Vereenigde Staten van Noord-Amerika
Leiden, 1871
Obreen, Adrien Louis Herman (1845-) In Spanje. Reisindrukken
Leiden, 1884, xii, 90 p.
Oehmke, T.R.L. (1878-) Waar kris en klewang dreigden. Een episode uit den heldenstrijd op Atjeh, 1895-1897
Amsterdam, 1936, 243 p.
Twaalf jaren koloniaal
Utrecht, 1913, viii, 206 p.
Oever, Cornelis van den (1802-) Gods vrije genade verheerlijkt aan een' zondaar, naar aanleiding van vs. 18, 19a uit den brief van Paulus aan Filemon door C. van den Oever
Rotterdam, 1850, 48 p.
Offerhaus L.zn, Johannes (1831-1926) Terugblik op mijne levenservaringen. Afscheidstoespraak bij het eindigen mijner colleges wegens aanstaand emeritaat, gehouden 10 Juni 1902
Rotterdam, [1902], 27 p.
Oliphant-Schoch, Célestine Het beste voor het hoogste. Levensherinneringen van Célestine Oliphant-Schoch, met een voorwoord van Bouwe Vlas
Utrecht, 1933, 152 p.
Olivier, Willem Christiaan Daniel (1820-1885) Herinneringen aan Mr. J.R. Thorbecke
Arnhem, 1872, 79 p.
Olivier, Johannes (1790-1858) Land- en zeetogten in Nederland's Indië, en eenige Britsche etablissementen, gedaan in de jaren 1817 tot 1826 door Johannes Olivier Jz.
Amsterdam, 1827-1830, 3 dln., xviii, 480; xviii, 455; xvi, 421 p.
Tafereelen en merkwaardigheden uit Oost-Indië
Amsterdam, 1836-1838, 2 dln.
Elviro's reis naar en door Java en de Molukkos door J. Olivier Jzn.
Amsterdam, [ca. 1835], 219 p.
Aanteekeningen, gehouden op eene reize in Oost-Indië, en gedurende een veeljarig verblijf in onderscheidene Nederlandsche etablissementen aldaar, met platen, uit het tijdschrift Cybele afgedrukt, en met aanmerkingen vermeerderd
Amsterdam, 1827, 152 p.
Tafereel van Oost-Indië, voor jonge lieden van beiderlei kunne
Amsterdam, 1840, 2 dln.
Reizen in den Molukschen archipel naar Makassar, ... in het gevolg van den Gouverneur-Generaal van Nederland's Indië in 1824 gedaan en volgens de dagboeken en aanteekeningen van onderscheidene reisgenooten beschreven door J. Olivier Jz.
Amsterdam, 1834-1837, 2 dln., xviii, 331; xii, 364 p.
Olivier Schilperoort, Tielman (1781-1851) Herinneringen uit Engeland, als bijdrage tot de kennis van den tegenwoordigen staat des Rijks
Kampen, 1839
Onsman, Inte (1872-1929) Van Rinus de IJsbeer tot Arjen de Bouwer. Levensfragmenten uit de groote wereld der heel kleinen
Naarden, 1929, 268 p.
Onstee, A. Mijne gedenkschriften
Amsterdam, [1863?], 33 p.
Oomen, Antoon Maria (1814-1888) Naar Jeruzalem en Rome. Schetsen en indrukken van Palestina, Egypte en Italië
Gent, 1885, 169 p.
Schetsen uit het Noorden
Antwerpen, 1885
Oomkens, J. Naroep aan mijne lieve Sara. Aan mijne kinderen bij den dood hunner moeder
[Groningen], 1845, 9 p.
Oorde, W. van Ondervinding en getuigenis. Gedachtenisrede op zondag, den 11den mei 1873, in het kerkgebouw der remonstrantsch-gereformeerde gemeente te Haarlem, bij de herdenking zijner vijf-en-twintig-jarige evangeliebediening aldaar gehouden door W. van Oorde
Haarlem, [1873], 25 p.
Oort, Henricus (1836-1927) De modern-godsdienstige richting. Pro: H. Oort, contra: Ph.J. Hoedemaker
Baarn, 1906, 32 p.
1866-1915: gedachtenisrede in de vergadering van moderne theologen op 13 April 1915, uitgesproken door H. Oort
Zaltbommel, 1915, 31 p.
"Herinneringen van een theologant vóór zeventig jaar", in:
Pallas Leidensis MCMXXV. Gedenkboek van het 350-jarig bestaan der Leidsche Universiteit
Leiden, 1925, p. 69-76
Levensbericht van Isaäc Hooykaas
Leiden, 1895, 62 p.
volgende 25 resultaten | zoek opnieuw | download