Repertorium van egodocumenten van Noord-Nederlanders uit de negentiende eeuw

 
English | Nederlands

Auteurs

U heeft gezocht met de volgende variabelen:
Auteur: beginletter achternaam: P.

Er zijn 176 resultaten gevonden, waarvan de resultaten 1 t/m 25 worden getoond. Klik op de persoonsnaam voor gedetailleerde gegevens over de persoon, en op de beschrijving voor gedetailleerde informatie over het document.

toon alle A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
volgende 25 resultaten | ga naar:
Naam Document
P., Onze lotgevallen naar en gedurende ons verblijf te Parijs, door P.
Zutpen, 1879, 32 p.
Paassen, Pieter Antonie Laurusse [Pierre] van (1895-1978) Days of our years
Londen, [1939]
Paauwe, Jan Pieter (1872-1956) Ds. Paauwe vertelt ons. Vermeerderd met een predikatie over Daniël 3:16-18, uitgesproken 2 November 1913 kort voor de afzettingsprocedure, en twee jubileumpredikaties, uitgesproken 27 Aug. 1947 en 19 October 1947
Den Haag, 1947, 48 p.
Paddenburgh, Gerrit Gijsbert van (1783-1824) Beschrijving van het eiland Curaçao en onderhoorige eilanden, uit onderscheidene stukken, bijdragen en opmerkingen opgemaakt door een bewoner van dat eiland
Haarlem, 1819, 90 p.
Paessens, M. Mijn kloosterleven door M. Paessens (Mère Cécile)
Batavia, 1927, 94 p.
Palinckx, Joan Baptist (1824-1900) Verslag van een togt door de binnenlanden van Borneo door ... J. Palinckx, missionaris te Soerabaya, aan een zijner eerwaarde vrienden in het moederland gegeven
Arnhem, [1861], 33 p.
Pals, Gerrit van der E. Wiersum (ed.)
"Uit het dagboek van Gerrit van der Pals"
Rotterdamsch Jaarboekje, 2e reeks, 10 (1922), p. 3-17
Palteren, Simon Het huis met den gaper. Een herinnering uit mijn Amsterdamsch studenten leven
's-Gravenhage, [1888]
Panken, Petrus Norbertus (1819-1904) P. Meurkens (ed.)
De dagboeken van P. N. Panken 1819-1904. Memorieboek van een Brabantse schoolmeester
Eindhoven, 1993-1998, dl. 1, xxii, 138, xix p.; dl. 2, vii, 155, xx p.; dl. 3, xx, 130, xvii p.; dl. 4, xviii, 124, xx p.; dl. 5, xx, 126, xxvi p.; dl. 6, xx, 123, xxxix p.
Pannekoek, Antonie (1873-1960) B.A. Sijes, J.M. Welcker en J.R. van der Leeuw (ed.)
Herinneringen. Herinneringen uit de arbeidersbeweging. Sterrenkundige herinneringen. Met bijdragen van B.A. Sijes en E.P.J. van den Heuvel
Amsterdam, 1982, 398 p.
Pareau, A.H. Onze West. Reisschetsen
's-Gravenhage, 1898, 205 p.
Parmentier, Daniël Johannes (1826-1901) Levensgeschiedenis en wonderlijke leiding van God, gehouden met den heer Daniel Johannes Parmentier, eertijds fabrikant, overleden den 20sten Februari 1901 te Katwijk aan Zee
[z.pl.], [20e eeuw], 117 p
Pas, G.W. te Vetelsels van 't Zerremse Baovendarp. Herinneringen uut de tied rond 1910-1920 deur G.W. te Pas
Zeddam, [1988], 20 p.
Pasma, Hijltje [Henry K.] (1881-) Close-hauled
New York, 1930, viii, 312 p.
Pasma, Hendrik Franzes (1813-1890) [reisverslagen]
Forjit my net! Tîdskrift utjown fen 't Selskip for Friske Tael end Skriftenkennisse, jg. 1874 en 1876
Pasma, Frans Hendriks (1886-1970) Zo heb ik het ervaren. Levensherinneringen van Ds. F.H. Pasma
[Amsterdam], 1968, 43 p.
Patijn, Jacob Adriaan Nicolaas (1873-1961) "Reis van Bangkok over Korat naar Saigon"
Tijdschrift van het Koninkijk Nederlandsch Aardrijkskundig Genootschap, 2e serie, 20 (1903), p. 633 vv.
Pauls, Ton Neerbosch, toen ik er nog woonde
[z.pl.], 1983, 156 p.
Paulussen, P.W.H. (1854-1932) Een leven uitgemeten. Herinneringen (1854-1932) van P.W.H. Paulussen te Maastricht, oud-ingenieur-verificateur van het kadaster te Roermond
Beek (L.), 1980, 116 p.
Pauwels, François Désiré (1888-1966) Dag van leugen. Een menschenleven in verzen
Amsterdam, [1948], 235 p.
Als het niet waar is
's-Gravenhage, 1961, 340 p.
Het duel. Verhaal
Amsterdam, 1938, 201 p.
Payen, Antoine A.J. (1792-1853) Marie-Odette Scalliet
Antoine Payen, peintre des Indes orientales. Vie et écrits d'un artiste du XIXe siecle (1792-1853)
Leiden, 1995, xxx, 876 p.
Peene, Mathilda Levina van (1829-) [autobiografische notitie]
Pekelharing, Baltus Hendrik (1841-1922) [autobiografische notitie]
Vragen des Tijds, jaargang 1911
volgende 25 resultaten | zoek opnieuw | download