Repertorium van egodocumenten van Noord-Nederlanders uit de negentiende eeuw

 
English | Nederlands

Auteurs

U heeft gezocht met de volgende variabelen:
Auteur: beginletter achternaam: Q.

Er zijn 17 resultaten gevonden, waarvan de resultaten 1 t/m 17 worden getoond. Klik op de persoonsnaam voor gedetailleerde gegevens over de persoon, en op de beschrijving voor gedetailleerde informatie over het document.

toon alle A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
Naam Document
Q., S.A. Bellona. Het militaire leven van een veteraan tijdens den laatsten Europeschen oorlog, in tafereelen, toegewijd aan het Metalen Kruis, door S.A.Q.
Rotterdam, 1854, 266 p.
Quack, Hendrick Peter Godfried (1834-1917) Herinneringen uit de levensjaren van H.P.G. Quack, 1834-1913
Amsterdam, 1913, 540 p.
"C. Busken Huet. Persoonlijke herinneringen"
De Gids 1886, II, p. 397 vv.
"Joh. C. Zimmerman, 1828-1888", in:
Beelden en groepen. Studiën
Amsterdam, 1892, p. 367-391
Quant, J.F. "Van Den Haag naar Batavia"
Katholieke Illustratie 1900-1901, p. 251 vv., 259 vv., 270 vv., 275 vv.
Quarles van Ufford, Jacob Karel Willem (1818-1902) Herinneringen uit Scandinavië
's-Gravenhage, 1876, vii, 294 p.
Indrukken van Java medegebragt door J.K.W. Quarles van Ufford
's Gravenhage, 1862
Quarles van Ufford, Johanna De kaleidoscoop eener christin. Woorden uit het hart en uit het leven van Tryfosa
Amsterdam, 1856
Quarles van Ufford, Hendrik (1822-1860) Aanteekeningen betreffende eene reis door de Molukken van Zijne Excellentie den Gouverneur-Generaal Mr. A.J. Duymaer van Twist in de maanden September en October 1855
's Gravenhage, 1856, viii, 157 p.
Quartier la Tente, Ed. Herinneringen en ervaringen van een vrijmetselaar
Semarang, 1920, 19, 28 p.
Querido, Emanuel Alice von Eugen en Arie Querido (red.)
Herinnering aan een stad. Uit: Het geslacht der Santeljano's [van] Joost Mendes
Amsterdam,1955, 219 p.
Querido, Israël (1872-1932) Mijn zwerftochten door Jordaan en donker Amsterdam
Amsterdam, 1931, 183 p.
Zegepraal
Haarlem, 1904, 480 p.
Kunstenaarsleven
Haarlem, 1906, 2 dln.
"Van verbeelding en werkelijkheid. Jeugdherinneringen"
De Gids, 1911, II, p. 361-373.
Quesne-van Gogh, E.H. Du Vincent van Gogh. Persoonlijke herinneringen aangaande een kunstenaar
Baarn, [1910], 103 p.
Quintus, W.J. Het eiland Madera, geschetst door W.J. Quintus
Groningen, 1866, viii, 120 p.
| zoek opnieuw | download