Repertorium van egodocumenten van Noord-Nederlanders uit de negentiende eeuw

 
English | Nederlands

Auteurs

U heeft gezocht met de volgende variabelen:
Auteur: beginletter achternaam: R.

Er zijn 212 resultaten gevonden, waarvan de resultaten 1 t/m 25 worden getoond. Klik op de persoonsnaam voor gedetailleerde gegevens over de persoon, en op de beschrijving voor gedetailleerde informatie over het document.

toon alle A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
volgende 25 resultaten | ga naar:
Naam Document
Raalte, Albertus C. van (1811-1876) H.S. Lucas (ed.)
"Landverhuizing Memoriaal 1846"
Nederlands Archief voor Kerkgeschiedenis 40 (1954), p. 101-111
Rademaekers, D. "Mijn jeugd in Roermond"
Neerlands Volksleven 20 (1970), nr. 1, p. 126-131
Raders, Jan Ernst Willem Frederik van Verslag eener reis naar Demerary, Grenada en Guadeloupe, gedaan op last van Zijne Excellentie den Gouverneur der kolonie Suriname door J.E.W.F. van Raders en D.L. Wolfson ... in het laatst van het jaar 1845
Paramaribo, 1846, xii, 156 p
Verslag eener reis naar Barbados en Berbice, ter onderzoeking van de wijze van suikerbereiding met de Gadesden en Evans pan, gedaan op last van Zijne Excellentie den Gouverneur van Suriname, in Julij en Augustus 1851 [door] Willem van Raders
Paramaribo, 1852, 27 p.
Radix, Aimable Jean Baptiste Léonard (1888-) Const. van Nispen (ed.)
"Jeugdherinneringen van een oud-Willemstadter"
Jaarboek Heemkundekring " Willemstad" 5 (1995), p. 41-53
Raedisch, Paul Helmuth (1891-1976) A tot Z. Een autobiografie van P.H. Raedisch, staalstempelsnijder
Haarlem, [1979], 60 p.
Raedt van Oldenbarnevelt, H.J.A. "Tochten in het stroomgebied der Beneden-Ketaun en een vierdaagsch uitstapje in de Lebong. Bijdragen tot de land- en volkenkunde van Nederlandsch-Indië"
Tijdschrift van het Nederlandsch Aardrijkskundig Genootschap, 2e serie, 5 (1888), p. 178 vv., 417 vv.
Raidt, Gerrit Jan (1788-1877) Levensgeschiedenis en bekeeringsweg van Gerrit Jan Raidt, rustend leeraar bij de Presbyteriaansche kerk te Cincinnati in den staat Ohio in Noord-Amerika. Opnieuw uitgegeven
Rijssen, 1929, 79 p.
Ram, Theunis (1886-1976) De kleine zwerver. Herinneringen van een gewone werkman. Met een voorwoord van Willem Ram
[Noordbergum], [1974], 29 p.
Rammelman Elsevier-Kuyper, J.J. J.J. Rammelman Elsevier-Kuyper
Herinneringen uit de kinder- en jongelingsjaren van Dr. Abraham Kuyper, bijeenvergaderd door zijn eenig overgebleven zuster
Kampen, 1921, 37 p.
Ranitz, M.W. de Een arbeid van veertig jaren 1863-1903. Gedenkschrift ter herinnering aan den arbeid van mejonkvrouw M.W. de Ranitz te Groningen ter bevordering van de Christelijke nuchterheid
[Groningen, [1903], 36 p.
Rappard, Hendrik Willem Anton van (1808-1862) Herinneringsgeschrift
[z.pl.], 1862
Rappard, Anthon Gerard Alexander van (1799-1869) J. de Bosch Kemper
Anthon Gerard Alexander ridder van Rappard, de ontwerper en verdediger van de schoolwet van 1857, uit zijn dagboek en nagelatene aanteekeningen geschetst
Amsterdam, 1870, 114 p.
Ras, G.H.G. P.H. Ras (ed.)
Reisdagboek 1844, Parijs-Napels-Rome
[Den Haag], [1995], 63 p.
Ras, M. de Schetsen uit Baden en 't nieuwe Duitsche Rijksland
Utrecht, 1877
"Schetsen uit Algerië"
De Gids, 1875, III, p. 276 vv.
Rau, Sebald Jean Everard (1801-1887) J.R. Steinmetz
"Levensbericht van Mr. S.J.E. Rau"
Levensberichten MNL, 1888, 123-166
Ravesteyn, L.J.C.J. van "Wat mij bijbleef van de Schie", in:
Rotterdam en de Rotterdammers. Herinneringen aan een verdwenen stad
Rotterdam, 1946, p. 203-211
Ravesteyn, Willem van (1876-1970) De wording van het communisme in Nederland, 1907-1925
Amsterdam, 1948, 240 p.
Redder, Grietje (1784-1837) Christelijke bevinding op den weg naar den hemel van Grietje Redder. Door haarzelve beschreven en nu in het licht gegeven door K. K. Redder, predikant te Diever
Hoogeveen, tweede druk, 1867, 47 p.
Reddingius, Joannes (1870-1944) Een romantische jongen. Levensbeeld
Amersfoort, 1911, 292 p.
Reemst, Th.A. van "Ervaringen van een arts op het Drentse platteland"
Drentsche Volksalmanak 74 (1956), p. 117-127
Rees, Otto van (1825-1868) "Herinneringen aan Italië"
Pantheon. Tijdschrift ter verspreiding van nuttige kennis, 1853, dl. II, p. 129-141, 178-194
Rees, Willem Adriaan van (1820-1898) Naar de Transvaal
Amsterdam, 1876
R.P.A. van Rees (ed.)
"Uit het dagboek van mijn vader"
Nederlandsch Zeewezen 3 (1904) , p. 139 vv., 155 vv., 170 vv., 184 vv.; 13 (1914), p. 263 vv.
volgende 25 resultaten | zoek opnieuw | download