Repertorium van egodocumenten van Noord-Nederlanders uit de negentiende eeuw

 
English | Nederlands

Auteurs

U heeft gezocht met de volgende variabelen:
Auteur: beginletter achternaam: T.

Er zijn 139 resultaten gevonden, waarvan de resultaten 1 t/m 25 worden getoond. Klik op de persoonsnaam voor gedetailleerde gegevens over de persoon, en op de beschrijving voor gedetailleerde informatie over het document.

toon alle A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
volgende 25 resultaten | ga naar:
Naam Document
T., Drie jaren in het leger van den Paus, of Waarachtig verhaal van de lotgevallen van een pausselijk soldaat . . . gedurende de merkwaardige jaren van 1859-1862, door T. . .
Kampen, 1866
Taal, Jan (1893-) De weg van een protestantsch theologisch student
Den Bosch, [1939], 15 p.
[bekeringsgeschiedenis]
nr. LVIII in:
N.G.M. van Doornik (ed.)
Pelgrims naar de Una Sancta. Hedendaagse belijdenissen, verzameld, ingeleid en van een nabeschouwing voorzien
Utrecht/Brussel, 1950, p. 323-331
Taanman, Cornelis (1846-1926) C. Taanman (ed.)
Kroniek van Cornelis Taanman,1846-1926, evangelist uitgezonden door de Nederlandsche Evangelisch-Protestantsche Vereeniging
Bennekom, 2e druk, 1995, 151 p.
Tadema, Jan L. Haarlemsche jeugdherinneringen van J.L. Tadema
Haarlem, 1937, 96 p.
Taekema, P.W. Eenvoudig woord over den treurigen toestand dezer veel bewogen dagen, aangaande kerk en volk, alsmede, een naar waarheid overgenomen geschiedenis, uit het dagboek van een waardigen leeraar, aangaande een krankenbezoek van een evangelist zonder kanselkleed
[z.pl.], [19e eeuw], 16 p.
Tak, Max (1891-1967) Onder de bomen van het plein
Amsterdam, 1962, 156 p.
Talen, K.H. Levensschets
Staphorst, 1903, 64 p.
Talma, P. [bekeringsgeschiedenis]
nr. LXIV in:
N.G.M. van Doornik (ed.)
Pelgrims naar de Una Sancta. Hedendaagse belijdenissen, verzameld, ingeleid en van een nabeschouwing voorzien
Utrecht/Brussel, 1950, p. 356-375
Talma, P.A. Reistogtje langs en in eenige havens aan de Spaansche, Fransche, Italiaansche en Barbarijsche kusten, met de Neêrlandsche Korvet Dolfijn
Amsterdam, 1835, 112 p.
Teefelen, L.W.J. van Losse herinneringen uit mijn leven in contact en in medewerking met de N.C.B. [door] L.W.J. van Teefelen, Cultivator
[z.pl.], [1965], 135 p.
Teenstra, Marten Douwes (1795-1864) De vruchten mijner werkzaamheden, gedurende mijne reize, over de Kaap de Goede Hoop, naar Java, en terug, over St. Helena, naar de Nederlanden
Groningen, 1828-1830, 3 dln., xii, 432; viii, 506; xx, 263 p.
De Nederlandsche West-Indische eilanden, in derzelver tegenwoordige toestand
Amsterdam, 1836-1837, 2 dln, x., 351 en viii., 381 p.
Beknopte beschrijving van de Nederlandsche overzeesche bezittingen voor beschaafde lezers uit alle standen, uit de beste bronnen en eigen ervaring in Oost- en West-Indiën geput
Groningen, [1852], 3 dln., viii, 1104 p.
Teerlink, C.C.J. Frankrijk, België, Groot-Brittanië en Ierland en zijne bewoners. Uitstapjes naar merkwaardige plaatsen, beschrijving van prachtige natuurtafereelen en van eigenaardigheden, zeden en gewoonten der bevolking, verzameld door C.C.J. Teerlink en P. Beets
Leiden, [ca.1860], 168 p.
Tehupeiorij, J.E. Onder de Dajaks in Centraal-Borneo. Een reisverhaal
Batavia, 1906, 219 p.
Teijlingen, J.C. van A.J. Rook (ed.)
"Jeugdherinneringen van de Oud-Heerdenaar J.C. van Teijlingen"
Heerder Historische Vereniging (1976), afl. 3, p. 24-34; (1977), afl. 4, p. 28-36, afl. 5, p. 21-28, afl. 6, p.17-28, afl. 7, p. 16-20, afl. 8, p. 10-15, afl. 9, p.16-24
Teijsmann, Johannes Elias (1808-1882) Uittreksel uit het dagverhaal eener reis door Midden-Java door J.E. Teijsmann
Batavia, 1855, 100 p.
Verslag eener reis naar Siam in het gevolg van den gouvernements kommisaris mr. A. Loudon
[z.pl.], 1862
Aanteekeningen uit het dagboek mijner reis over Bangka, van juni 1869 tot en met januari 1870
[z.pl.], 1870, 70 p.
"Uitstapje naar het binnenland van Noord-Halmahera door den inspecteur-honorair der cultures J.E. Teysmann, met een woord tot inleiding van Robidée van der Aa",
Bijdragen van het Koninklijk Instituut voor de Land-, Taal- en Volkenkunde van Nederlandsch-Indië, 4e reeks, 1 (1877), p 495 vv.
Dagverhaal eener botanische reis over de Westkust van Sumatra
[Buitenzorg?], [1856?], 128 p.
Botanische reis over Bangka en in de Palembangsche binnenlanden
[z.pl.], 1858, 96 p.
Reizen naar Nederlandsch Nieuw-Guinea ondernomen op last der regeering van Nederlandsch-Indië in de jaren 1871, 1872, 1875-1876 door de heeren P. van der Crab en J.E. Teysmann, J.G. Coorengel en A.J. Langeveldt van Hemert en P. Swaan, met geschied- en aardrijkskundige toelichtingen door P.J.B.C. Robidé van der Aa
's-Gravenhage, 1879, xlii, 480 p.
Teissèdre l'Ange, Josué (1771-1853) Souvenirs offerts au troupeau Wallon d'Amsterdam
Amsterdam, 1849, 52 p.
volgende 25 resultaten | zoek opnieuw | download