Repertorium van egodocumenten van Noord-Nederlanders uit de negentiende eeuw

 
English | Nederlands

Auteurs

U heeft gezocht met de volgende variabelen:
Auteur: beginletter achternaam: U.

Er zijn 19 resultaten gevonden, waarvan de resultaten 1 t/m 19 worden getoond. Klik op de persoonsnaam voor gedetailleerde gegevens over de persoon, en op de beschrijving voor gedetailleerde informatie over het document.

toon alle A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
Naam Document
Ubink, Johannes Bernardus (1884-1960) Het testament van mijn jeugd. De school aan de Houbrakenstraat
Groningen, 1950, 244 p.
Uden Masman, Henricus (1809-) Uit het album des levens. Bladeren op den vreemden bodem en op eigen grond opgegaard
Groningen, 1874, 48 p.
Udo de Haes, C.L. (1859-1914) [herinneringen]
fragmenten in:
Tijdschrift van het Koninklijk Nederlandsch Aardrijkskundig Genootschap, 2e serie 45 (1928)
Uildriks, Frederica Johanna van (1854-1919) Mineke Bosch en Eddy ter Braak
"Dagboek van een 'vrij huwelijk'. Frederica van Uildriks en Vitus Bruinsma"
Jaarboek voor Vrouwengeschiedenis 18 (1998), p. 117-140
Uilkens, Th.F. Losse verhalen uit het dagelijksche leven ontleend en alle op waarheid gegrond
Groningen, 1850, 292 p.
Uilkens, Jacobus Albertus (1837-1893) Beo. Schetsen uit de Oost door Peripateticus
Zutphen, 1874, 116 p.
Brieven uit de Oost, door Peripateticus
Zutphen, 1874, vii, 200 p.
Uittenbogaard, Pieter (1801-1899) J. J. Beyerman (ed.)
"De gebeurtenissen van november-december 1813 te Dordrecht en omgeving aan de hand van de 'Herinneringen uit mijne jeugd' van Pieter Uittenbogaard"
Zuid-Hollandse Studiën 11 (1965), p. 263-296
J.J. Beyerman (ed.)
"Twee op Amsterdam betrekking hebbende fragmenten uit een Dordts reisjournaal uit 1845"
Maandblad Amstelodamum 49 (1962), p. 219-224
Uitterdijk, Tamme Hendriks (1806-1874) Het leven en de lotgevallen van T. H. Uitterdijk, predikant bij de Christelijke Afgescheidene gemeente te Franeker. Van zijne jeugd af tot den tijd zijner ruim vijfjarige Evangeliebediening als leeraar in de gemeenten te Joure en Franeker. Door hemzelven kortelijk beschreven en in het licht gegeven
Franeker, [1848], 52 p.
Uitterdijk, Dreves (1866-1940) Naar de Sahara. Reisschets
Bolsward, [1897]
"In fekânsje-útflechtsje nei 't súden"
Sljucht en Rjucht 4 (1900), p. 129-132, 141-144, 148-151, 156-160, 165-168
Twee maanden op zee. Een spelevaart naar Grieken en Turken
Bolsward, 1900, 30 p.
Drie weken in Zwitserland
Bolsward, 1889
Ulberg, Tede (1804-) "Tede Ulberg's Notes on the first settlers in the Dutch Kolonie in Michigan", in:
Henry S. Lucas (ed.)
Dutch immigrant memoirs and related writings, selected and arranged for publication, vol. I
Assen, 1955, p. 272-289
Ulfers, S. Mededeelingen van S. Ulfers als zendeling van het Ned. Zend. Genootschap gevestigd te Koemelemboeaai onder de Alifoeren, die thans geheel anders zijn dan weleer, uit zijn mond opgeteekend door S.J. Rutgers
Rotterdam, 1869
Van eeuwige dingen. Gedachten en schetsen
Rotterdam, [1895-1901], 2 dln.
Ulfers, K. Henriëtte Iets uit het huiselijk leven en de werkzaamheden eener zendelingsvrouw, derde brief
Rotterdam, 1863, 16 p.
Urlus, Jacob [Jacques] (1876-1935) Mijn loopbaan
Amsterdam, [ca. 1930], 250 p.
| zoek opnieuw | download