Repertorium van egodocumenten van Noord-Nederlanders uit de negentiende eeuw

 
English | Nederlands

Auteurs

U heeft gezocht met de volgende variabelen:
Auteur: beginletter achternaam: V.

Er zijn 277 resultaten gevonden, waarvan de resultaten 1 t/m 25 worden getoond. Klik op de persoonsnaam voor gedetailleerde gegevens over de persoon, en op de beschrijving voor gedetailleerde informatie over het document.

toon alle A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
volgende 25 resultaten | ga naar:
Naam Document
Vader, Jan Sj. Joustra (ed.)
'k Gaen ik 'n stikje schrieve. Verhalen uit het Oud-Walcherens buitenleven door Jan Vader
Heinkenszand, [ca. 1983], 139 p.
"Een oud-Walcherse dorpsschool"
Neerlands volksleven 15 (1965), p. 42-60
Valette, Gérard Johannes Petrus (1853-1922) Baren en oudgasten. Indische schetsen
's-Gravenhage, 1880, 218 p.
Valkenburg, C.T. van (1872-) [autobiografische tekst]
in:
J.J. van Loghem, H.J. Pos, K.F. Proost (red.)
Wat het leven mij heeft geleerd
Arnhem, 1952, p. 204-217
Vall, W. van der "Een paar losse herinneringen aan de arbeidersbeweging in Groningen bij de eeuwwisseling"
Groningen. Cultureel maandblad 3 (1961), p. 169-174
Vaynes van Brakell, Willem de (1763-1843) Henri Jean Leopold Théodore de Vaynes van Brakell (ed.)
Gedenkschrift voor mijne nakomelingen. Beknopte levensbeschrijving van Willem de Vaynes van Brakell, luitenant-colonel bij den generalen staf, militair commandant in het Departement Gelderland, door hemzelven beschreven, in druk uitgegeven door zijn zoon
Arnhem, 1872, iv, 124 p.
Vaynes van Brakell, Henri Jean Léopold Théodore de (1804-1884) Zestien zeereizen. Herinneringen uit een veertigjarige loopbaan bij de Nederlandsche marine
Amsterdam, 1870, xiv, 351 p.
Veen, Engbertus van der (1828-1917) "Engbertus van der Veen's Life reminiscences", in:
Henry S. Lucas (ed.)
Dutch immigrant memoirs and related writings, selected and arranged for publication, vol. I
Assen, 1955, p. 488-514
Veen, A.N. van der Zo was het in Magelang
Leidschendam/'s-Gravenhage, 1965, 105 p.
Veen, Barend van der (1890-1968) "Dochs wol hwat oars as oars", I-X
Drachtster Courant 21.9.1965-22.10.1965
Veen, Jan van der (1810-1885) Veertig jaar geleden. Herinneringen uit het Drentsche schuttersleven (1830-1834) door J. van der Veen Az., met bijdragen van P. Moens, G.A.C.W. de Thouars et al.
Assen, 1870, viii, 131, 43 p.
"Wat ik in 1848 las en hoorde"
Leeskabinet, jaargang 1864
Drenthe 40 jaren geleden
[?], 1878
Veen, Petrus [Pieter] van (1796-1864) Gods vrijmagtige genade verheerlijkt aan eenen zondaar, of: De uitnemende kracht van Christus' ontdekkende, overtuigende en trekkende liefde, door de alvermogende kracht des H. Geestes. Eenvoudig verhaal der krachtdadige bekeering tot God, voorgesteld in dertien avond-gesprekken, met eenige vrienden in zijne ziekekamer ... ondervonden door Petrus van Veen
Nijkerk, 1863, 176 p.
Veen, R. "Vijf jaren levens op een kostschool"
Dongebode, 15 (1989), p. 88-103
Veen, Jarig Hielkes van der (1833-) Memento mori. Mijmeringen, droomen en visioenen
Harlingen, 1878, 196 p.
Veen, Jos. van Het modernisme in de R.K. Kerk. Een lustrum uit mijn leven door Jos van Veen
Amsterdam, 1908, 50 p.
Veen, H. Beschrijving mijner zeereis naar Nederlandsch-Indië om de Kaap "De goede hoop" met een clipperfregat
[z.pl.], 1881
Veenendaal, Willem van Gevleugelde herinneringen
Rotterdam, 1958, 94 p.
Veenstra, Tienus Klazes (1896-) De worstelende mens zoekend naar het licht temidden van een schijnbaar ondoordringbare duisternis
Appelscha, 1978, 192 p.
Veenstra, Hendrik Willem (1900-) Een turf hoog
Damwoude, [ca. 1971], 34 p.
A. Holvast, G.E. v.d. Bei (ed.)
50 jaar Hindurk "Hierbaas", 1926-1976
[Veenwouden], [1984], 2 dln., ix, 75, 48 p.
Veer, Hendrik de (1829-1890) Toen... en nu
Amsterdam, 1877, 287 p.
Veer, Johannes Koenraad van der (1869-1928) Mijn verbanning uit België
Wolvega, [ca.1893], 30 p.
Veer, Theo de Mexico. Reis-studies van een journalist
Amsterdam, 1910, xi, 231 p.
volgende 25 resultaten | zoek opnieuw | download