Repertorium van egodocumenten van Noord-Nederlanders uit de negentiende eeuw

 
English | Nederlands

Auteurs

Er zijn 5033 resultaten gevonden, waarvan de resultaten 26 t/m 50 worden getoond. Klik op de persoonsnaam voor gedetailleerde gegevens over de persoon, en op de beschrijving voor gedetailleerde informatie over het document.

toon alle A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
eerste 25 resultaten | vorige 25 resultaten | volgende 25 resultaten | ga naar:
Naam Document
Adriani, Nicolaas (1865-1926) "Van Posso naar Mori. 22 Augustus - 29 September 1899"
Mededeelingen vanwege het Nederlandsche Zendelinggenootschap. Bijdragen tot de kennis der zending en der taal-, land- en volkenkunde van Nederlandsch Indië 44 (1900), p. 135-214
"Van Posso naar Parigi, Sigi en Lindoe"
Mededeelingen vanwege het Nederlandsche Zendelinggenootschap. Bijdragen tot de kennis der zending en der taal-, land- en volkenkunde van Nederlandsch Indië 42 (1898), p. 369 vv.
Adriani, P. Herinneringen uit en aan Nederlandsch Oost-Indië, 1877-1882. Schetsen en indrukken
Uithuizen, 1888-1889, 2 dln., 188 p., 184 p.
Herinneringen uit en aan de Chineesche districten der Wester-afdeeling van Borneo, 1879-1882. Schetsen en indrukken
Amsterdam, [1898], 290 p.
"Medische herinneringen aan Deli en Langkat (Oost-Sumatra)"
Nederlandsch Militair Geneeskundig Archief 22 (1898), p. 205 vv.
Akerlaken, W. van Levensrampen, of: De vernietiging der oudste tak der familie van Akerlaken. Voor rekening der schrijfster W. van Akerlaken
Amsterdam, [ca. 1900], 97 p.
Akkersdijk, P. Begrippen van het sociale vraagstuk: herinneringen en beschouwingen
['s-Gravenhage], [1909], 50 p.
Akster, B. (1898-) A. Boot, H. Nagelhout (ed.)
"Een oude Oldebroeker vertelt"
Uth het Oulde-Bruck 1(1981), afl. 2, p. 2-3, afl. 3, p. 6-7, afl. 4, p. 7-8; 2(1982), p. 14-17, 30-32, 57-59
Albada, Bruno Lieuwes van (1793-1876) Uit de oude en nieuwe doos. Herinneringen uit de school en het leven van een 80-jarige oud-hoofdonderwijzer. Ernst en luim
Groningen, 1875, 220 p.
Alberdingk Thijm, Josephus Albertus (1820-1889) Gedachtenis eener doorluchtige doode [koningin Sophie]: meedeelingen uit een dagboek
Amsterdam, 1878, 41 p.
Joannes Franciscus Alberdingk Thijm, zijne afkomst, zijn leven, zijn charakter
Amsterdam, [1866], 58 p.
Catharina Thijm
Amsterdam, [ca.1870], 38 p.
Enkele trekken eener charakterschets. Gedachtenis eens vroeg verloren broeders
[Amsterdam], 1855, 50 p.
"W.J. Hofdijk. Een paar bladzijden uit mijne 'Mémoires'"
Het Leeskabinet 1886, II, p. 161 vv.
Alberdingk Thijm, Karel Joan Lodewijk (1864-1952) H.G.M. Prick (ed.)
Het Ik: heroiesch-individualistische dagboekbladen, gevolgd door: Caesar. Met een voorwoord en voorzien van aantekeningen, bezorgd door H.G.M. Prick
Amsterdam, 1978, 258 blz.
Harry G.M. Prick (ed.)
Het leven van Frank Rozelaar
's-Gravenhage, 2e herziene en vervolledigde druk, 1982, vi, 384 p.
Harry G.M. Prick. (ed.)
Gedenkschriften Lodewijk van Deyssel, voor de eerste maal volledig naar het handschrift uitgegeven, ingeleid en van aantekeningen voorzien door Harry G.M. Prick
Zwolle, 1962, 2 dln.
Harry G.M. Prick (ed.)
De wereld van mijn vader
Amsterdam, 1986, 364 p.
Verzamelde werken van L. van Deyssel. Deel 6. Lyrisch en verhalend proza. Ethiesch-mystische varia. Reis-indrukken. Schetsen en aanteekeningen
Amsterdam, 2e druk, [1920], 323 p.
Harry G. M. Prick (ed.)
"Lodewijk van Deyssel: mijn moeilijke reis door het leven"
Maatstaf 30 (1982), nr. 11-12 (nov.-dec.), p. 164-181
Harry G.M. Prick
"Vier maal Van Deyssel over Willem Kloos", in
Harry G.M. Prick
Lodewijk van Deyssel: dertien close-ups
Amsterdam, 1964, p. 54-64
Harry G.M. Prick (ed.)
"In tijden van overgang. Dagboekaantekeningen van Lodewijk van Deyssel"
Maatstaf 19 (1971-1972), nr. 8 (dec. 1971), p. 522-549.
Prick, Harry G.M. (ed.)
"Vliegen, een der ergste plagen"
Maatstaf 22 (1974), nr. 1 (jan.), p. 45-50
"Uit mijn Gedenkschriften, kindertijd, Hilversum, 1864-1870"
Elsevier's Geïllustreerd Maandschrift 67 (1924), p. 33 vv., 125 vv.
"Uit mijn Gedenkschriften, kindertijd, Hilversum, 1864-1870"
De Gids 87 (1923), IV, p. 221 vv.
eerste 25 resultaten | vorige 25 resultaten | volgende 25 resultaten | zoek opnieuw | download