Emigratie1945-1967

 
English | Nederlands

Overzichtsscherm

Het linkermenu: Navigatiekaart biedt toegang tot het overzichtsscherm. Het toont alle betrokken actoren/archiefvormers die in de gids zijn beschreven op een geaggregeerd niveau. Tevens valt door de indeling van de kaart de positionering van de archiefvormers (overheid, middenveld of gemengd) op het ‘speelveld’ af te leiden. Centraal in het midden staan de Raad voor de Emigratie en het Emigratiebestuur. De tekst in de pijlen geeft de ‘betrokkenheid’ van de actoren ten opzichte van beide organen aan, zoals bepaald in de Wet op de organen voor de emigratie 1952.


Het scherm is te bedienen met de knoppen boven het scherm of met de muis. Het scherm staat standaard op Algemeen. In deze situatie zijn alle actoren/archiefvormers zichtbaar. Door de knoppen Australië of Canada aan te klikken worden de actoren/archiefvormers van deze landen afzonderlijk in relatie tot die van Nederland getoond.


Door met de muis over het scherm te hoveren of zweven en stil te houden boven een ‘koffer’ wordt de tekst leesbaar. Tevens wordt het aantal archiefvormers getoond dat de koffer bevat. Door de koffer aan te klikken wordt de koffer geopend. Door op de gewenste archiefvormer te klikken, wordt de inhoud bereikt. Als het uitklapscherm langer is dan de webpagina, kan de volledige inhoud leesbaar worden gemaakt door de muis boven het uitklapscherm te hangen en vervolgens met het muiswiel te scrollen.

Na inzoomen is het mogelijk de kaart te slepen, door de linkermuisknop ingedrukt te houden. Terugnavigeren gebeurt via de browser (<-knop).