Emigratie1945-1967

 
English | Nederlands

Zoeken in de gids

Zoekscherm

De onderzoeksgids is vrij op woord doorzoekbaar. Daarbij kunnen jokers of wildcards worden gebruikt. Het gebruik van het tabblad Totaal is handig in combinatie met de optie Vrij zoeken. Het gezochte woord wordt binnen een desbetreffende archiefvormer geel gemarkeerd weergegeven, maar kan achter elk tabblad schuilgaan. Via Tabblad Totaal worden tabbladen vermeden en kan snel naar de gemarkeerde plaats worden gescrold.


Het is ook mogelijk de zoekopdracht te beperken door het tweede zoekveld te gebruiken. Hierin moet de exacte naam van de instelling of persoon worden ingevoerd (gebruik van wildcards of jokers is mogelijk). Het veld kan ook leeg worden gelaten. De zoekopdracht kan dan via de vinkvelden verder worden ingeperkt door te kiezen voor het gezochte type actor, of een specifiek land van herkomst van de archiefvormer.


Zoekfilters

Binnen de onderzoeksgids is een aantal specifieke zoekfilters aangebracht. Deze bevinden zich in de vorm van aanklikbare trefwoorden in de Samenvatting, het tabblad Algemeen en het tabblad Archivalia. Het betreft de velden [land van herkomst archiefvormer] (Samenvatting); [typering instelling], [typering taken], [kerkelijke denominatie/zuil], [doelgroepen], [verband met andere archiefvormers] (tabblad Algemeen) en [informatiedrager] (tabblad Archivalia).


Zij geven als resultaat een nieuwe lijst van actoren / archiefvormers aan wie hetzelfde trefwoord is toegekend. Zo groepeert aanklikken van bijvoorbeeld het trefwoord ‘zielzorg’ in het veld [typering taken] alle instellingen en personen aan wie dit trefwoord is toegekend. Door het aanklikken van de trefwoorden ‘beeld’ of ‘geluid’ in het veld [informatiedrager] worden archiefvormers met audiovisueel archiefmateriaal getoond.


De gescande documenten en bijlagen zijn afzonderlijk door middel van optische tekenherkenning (OCR) via ctrl-F op woord doorzoekbaar. Zij worden (nog) niet in generieke zoekacties meegenomen.


Terugnavigeren gebeurt via de browser (<-knop).