Emigratie1945-1967

 
English | Nederlands

Emigratie zoeken

Vrij zoeken

Naam
Zoek type: alle gegevens
alleen personen
alleen instellingen
Land van herkomst

Toon zoekformulier Verberg zoekformulier

Zoekresultaten:

91 bestanden gevonden pagina: « 1 2
Naam Persoon /
Instelling
Land van
herkomst
Nederlandse Katholieke Arbeidersbeweging, Bossche Diocesane Bond instelling
 • Nederland
Bisdom Breda instelling
 • Nederland
Katholieke Emigratie Stichting in het Aartsbisdom instelling
 • Nederland
Nederlandse Hervormde Kerk, Hervormde Emigratie Commissie, Provinciale Emigratie Commissies instelling
 • Nederland
Bisdom Rotterdam instelling
 • Nederland
Ministerie van Sociale Zaken, Nederlandse Emigratie Dienst instelling
 • Nederland
Gereformeerd protestantse kerkgenootschappen, overig instelling
 • Nederland
Ministerie van Buitenlandse Zaken, Nederlands commissariaat te Bandung (Indonesië) instelling
 • Nederland
Ministerie van Binnenlandse Zaken, afdeling Binnenlands Bestuur instelling
 • Nederland
Nederlandse Hervormde Kerk, Hervormde Emigratie Commissie instelling
 • Nederland
Ministerie van Sociale Zaken, Rijksarbeidsbureau instelling
 • Nederland
Stichting Landverhuizing Nederland instelling
 • Nederland
Bond van Christen Boerinnen, Boerendochters en andere Plattelandsvrouwen en -meisjes in Nederland instelling
 • Nederland
Nederlands Zuid-Afrikaanse Vereniging instelling
 • Nederland
Tweede Kamer van de Staten-Generaal instelling
 • Nederland
Boerinnenbond van de Noordbrabantse Christelijke Boerenbond instelling
 • Nederland
Ministerie van Landbouw instelling
 • Nederland
Katholieke Emigratie Stichting van het bisdom Haarlem instelling
 • Nederland
Vrouwenbeweging van het Nederlands Katholiek Vakverbond (en taakvoorgangers) instelling
 • Nederland
Gereformeerde Kerken in Nederland, Deputaten voor de Emigratie instelling
 • Nederland
Aartsdiocesane Katholieke Middenstandsbond instelling
 • Nederland
Nederlandse Hervormde Kerk, plaatselijke hervormde kerken instelling
 • Nederland
Vrouwenbond van de Partij van de Arbeid instelling
 • Nederland
Centrale Stichting Landbouw Emigratie instelling
 • Nederland
Bisdom Haarlem instelling
 • Nederland
Ministerie van Maatschappelijk Werk, Raad voor Sociale Aangelegenheden in Indonesië instelling
 • Nederland
Gereformeerde Stichting tot Bijstand van Emigranten en Geëmigreerden instelling
 • Nederland
Ministerie van Sociale Zaken, Gewestelijke Arbeidsbureaus instelling
 • Nederland
Ministerie van Maatschappelijk Werk, Centraal Maatschappelijk Werkkantoor in Indonesië instelling
 • Nederland
Ministerie van Koloniën instelling
 • Nederland
Ministerie van Financiën, Generale Thesaurie, Dienst der Rijksbegroting (en taakopvolgers) instelling
 • Nederland
Nederlandse Vereniging van Huisvrouwen instelling
 • Nederland
Ministerie van Financiën instelling
 • Nederland
Gemeentebestuur, Groningen (stad) instelling
 • Nederland
Ministerie van Financiën, Generale Thesaurie, Directie Buitenlands Betalingsverkeer instelling
 • Nederland
Katholieke Centrale Emigratie Stichting instelling
 • Nederland
Ministerie van Oorlog, Demobilisatiecentrum der Koninklijke Landmacht instelling
 • Nederland
Nederlandse Vrouwen Comité instelling
 • Nederland
Katholieke Limburgse Emigratie Stichting instelling
 • Nederland
Gemeentebestuur, Utrecht (stad) instelling
 • Nederland
Stichting Humanistisch Centrum "Mens en Wereld", emigratiecommissie instelling
 • Nederland
91 bestanden gevonden pagina: « 1 2