Erkende verenigingen, 1855-1903

 
English | Nederlands

Aanwijzingen bij het zoeken

Het zoekformulier

Het zoekformulier biedt de mogelijkheid om te zoeken in één of meer velden die belangrijke variabelen betreffen, zoals de plaats van vestiging van de vereniging of de begindatum. Deze en andere variabelen worden toegelicht in toelichting op de velden

Zoeken in de database

Bij het zoeken wordt gezocht op letterlijk ingetikte zoektermen, inclusief lettertekens. De gebruiker moet zich realiseren dat namen van verenigingen meestal gespeld zijn zoals in de negentiende eeuw, dus met dubbel ee (vereeniging, afdeeling) en -sche. Bent u bijvoorbeeld op zoek naar de Algemeene Nederlandsche Typographische Hoofdvereeniging, dan levert zoeken op Nederlandse of op Typografische geen resultaat. Wanneer de exacte naam niet bekend is, biedt het intikken van de eerste letters van de naam gevolgd door * vaak uitkomst: in dit geval Typ*.

De zoekmachine is niet hoofdlettergevoelig. Men kan dus gemakshalve zoeken op  oldenzaal of sint joseph.

U kunt op één woord zoeken, maar ook op meerdere woorden tegelijk. Wanneer de woorden tussen dubbele aanhalingstekens worden geplaatst, wordt op de letterlijke combinatie gezocht. Als u geen aanhalingstekens gebruikt, bevat de resultatenlijst alle verenigingen waarin beide woorden, ook los van elkaar, voorkomen.

Voorbeeld

Zoeken op "Vereeniging Hilversum" in het veld ‘naam’ levert één resultaat, namelijk de vereniging met die naam.

Zoeken op Vereeniging Hilversum (dus zonder dubbele aanhalingstekens) in ‘naam’ levert twaalf resultaten. Er is gezocht naar verenigingen waarbij beide woorden in de naam voorkomen, waaronder bijvoorbeeld de Afdeeling Hilversum van de Noordhollandsche Vereeniging Het Witte Kruis.

Zoeken op Vereeniging Hilversum in ‘vrij zoeken' levert nog meer resultaten, namelijk 32. Er is gezocht naar beschrijvingen van verenigingen waarin de woorden allebei voorkomen, waaronder bijvoorbeeld de te Hilversum gevestigde Vereeniging De Unie.

Resultaat sorteren

De tabel met resultaten is verdeeld in zes kolommen, die de volgende variabelen bevatten: naam van de vereniging, plaats, erkenning, KB (Koninklijk Besluit), Staatscourant, oprichting. De resultaten zijn te sorteren op elke gewenste variabele door te klikken op de titel van de betreffende kolom. Zo kunt u de oudste verenigingen bovenaan zetten door op datum van erkenning of van oprichting te klikken. Bij nogmaals klikken wordt gesorteerd in omgekeerde volgorde: de jongste vereniging komt dan bovenaan. Standaard staat de tabel gesorteerd op datum van erkenning.

 

Resultaat downloaden

U kunt de resultaten van een zoekactie ook downloaden als excel-bestand. Hiertoe vindt u onderaan de tabel een knop. Daarbij heeft u de keus alleen de zes kolomsgewijze getoonde velden te downloaden, of alle velden die in het onderzoek zijn gebruikt.  

Informatie van een vereniging tonen

Door in de resultatenlijst te klikken op de naam van een vereniging (in de eerste kolom), komt u bij het verenigingsformulier. Hier vindt u alle verzamelde gegevens met bronvermeldingen.