Erkende verenigingen, 1855-1903

 
English | Nederlands

Colofon

Velen hebben een bijdrage aan dit project geleverd. Het project werd in 2006 opgezet door Hans Smit, programmaleider van het onderzoeksprogramma Verenigingsleven in Nederland in de negentiende eeuw. Hierbij kreeg hij hulp van Henk Jan van Dapperen die een pilot uitvoerde in het Verenigingenregister en van Rik Hoekstra en Bram van Dam die een invoerapplicatie voor de gestructureerde gegevensopslag bouwden. De daadwerkelijke invoer van de gegevens werd in deze eerste fase gedaan door Jolanda Buijs en Joke van Leeuwen-Groen. Eind 2007 nam Milja van Tielhof de projectleiding van Hans Smit over, op het moment dat de periode 1855-1890 grotendeels gereed was. Zij verlengde het project met de periode 1890-1903. De gegevensinvoer kwam in deze tweede fase voor rekening van Marja Timmermans-Hornsveld en Sifra Koopmans. Bram van Dam breidde ondertussen de invoerapplicatie uit en maakte een webapplicatie waarmee de gegevens online geraadpleegd konden worden. Milja van Tielhof deed tenslotte het aanvullende archiefonderzoek in het Verenigingenregister en schreef de begeleidende teksten.