Erkende verenigingen, 1855-1903

 
English | Nederlands

Geciteerde literatuur

Abma, E., ‘Verenigingen in verleden, heden en toekomst’, in: A.N.J. den Hollander e.a., red. Drift en Koers. Een halve eeuw sociale verandering in Nederland (Assen 19622) 287-316.

Adang, Marc, Voor sociaal-democratie, smaakopvoeding en verheffend genot. De Amsterdamse vereniging Kunst aan het Volk, 1903-1928 (Amsterdam 2008).

Aken, N.A.M. van, Verboden vereenigingen (Leiden 1895).

Bles, A.E., Vereenigingen en naamlooze vennootschappen en hare behandeling aan het Departement van Justitie. Een gids voor oprichters en bestuurders (’s-Gravenhage 18961; 19032).

Charité, J., De Sociaal-Democratische Bond als orde- en gezagsprobleem voor de overheid (1880-1888) (Den Haag 1972).

Engen, Hildo van en Vincent Robijn, Op zoek naar het religieus erfgoed. Handleiding voor onderzoek in kerkelijke archieven (Hilversum 2008).

Eskes, J.A.O., Repressie van politieke bewegingen in Nederland (Zwolle 1988).

Goossens van Eyndhove, A.E.G., De Vereenigingen erkend krachtens de Wet van 22 April 1855 (Stbl. 32) 1855-1890 (’s-Gravenhage 1891).

Harinck, George, 'De vereniging als nieuwe organisatievorm binnen het Nederlandse christendom', Documentatieblad voor de Nederlandse Kerkgeschiedenis na 1800 63 (2005) 8-15.

Janse, Maartje, De afschaffers. Publieke opinie, organisatie en politiek in Nederland 1840-1880 (Amsterdam 2007).

Jolles, H.M. red., Verenigingsleven in Nederland. Bijdragen tot de sociologie van het verenigingsverschijnsel (Zeist/Arnhem 1963).

Kalmthout, A.B.G.M. van, Muzentempels. Multidisciplinaire kunstkringen in Nederland tussen 1880 en 1914 (Hilversum 1998).

Meer, Ad van der en Onno Boonstra, Repertorium van Nederlandse gemeenten (website versie maart 2011).

Nederlandsche Staatscourant (Den Haag 1855-1903).

Pennings, P.J.M., Verzuiling en ontzuiling: de lokale verschillen. Opbouw, instandhouding en neergang in verschillende delen van Nederland na 1880 (Kampen 1991).

Raalte, E. van, Het recht van vereeniging en vergadering in Nederland (Alphen aan den Rijn 1939).

Simons, J.M.I.A., Hoe richt ik een vereeniging op? (Amsterdam 1914).

Sluyterman, Keetie e.a., Het coöperatieve alternatief. Honderd jaar Rabobank 1898-1998 (Den Haag 1998).