Erkende verenigingen, 1855-1903

 
English | Nederlands

Verwante databases

Het project maakte deel uit van een onderzoeksprogramma met de titel Verenigingsleven in Nederland in de negentiende eeuw. Tot het programma behoorden ook vier andere databaseprojecten. Het gaat om:

Verenigingen voor armenzorg en armoedepreventie in Nederland in de negentiende eeuw

Sportclubs, sportbonden en sportperiodieken in Nederland tot en met 1940

Politieke sociabiliteit in Holland 1780 - 1850

Rooms-katholieke religieuze broederschappen in Nederland in de negentiende eeuw

Overige databases die delen van het maatschappelijk middenveld in Nederland in de negentiende en twintigste eeuw in kaart brengen, zijn:

Verzekeringsfondsen, 1827-1880, een database samengesteld door L.A. van der Valk, te verschijnen op de website van het Huygens ING.

Migrantenorganisaties in Nederland. Deze database, samengesteld door Ulbe Bosma en Marga Alferink en anderen, is te vinden op de website van het Internationaal Instituut voor Sociale Geschiedenis (IISG): http://www.iisg.nl/research/migrantenorganisaties.php

Vakverenigingen. Een database van archieven van circa 600 vakverenigingen, samengesteld door Jannes Houkes en Piet Hoekman, te verschijnen op de website van het IISG.

Voor Vlaanderen bestaat een grote databank van middenveldorganisaties of intermediaire structuren in de negentiende en twintigste eeuw, waarbij ook personen zijn opgenomen die actief waren in dat middenveld, alsmede publicaties van en over deze organisaties en personen, en nagelaten archieven. Zie www.odis.be.