Erkende verenigingen, 1855-1903

 
English | Nederlands

Zoeken en selecteren

Zoeken en selecteren

of Nieuwe zoekopdracht

Vrij zoeken

Naam
Plaats
Provincie
Jaar van erkenning Van tot en met

of Nieuwe zoekopdracht
Nieuwe zoekopdracht
Wijzig/toon zoekopdracht Verberg zoekopdracht

Zoekresultaten:

Aantal verenigingen gevonden: 507 pagina: 1 2 3 411 »
Naam vereniging Plaats       Erkenning KB         Staatscourant Oprichting
Door Onderlinge Vriendschap Voorzorg Rotterdam 1901-03-23 nr. 98

13-04-1901

1900-03-01
De Gereformeerde Kruisgemeente Rotterdam 1903-04-27 nr. 97

31-05-01/02-06-1903

1903-03-01
Rotterdamsche Tooneelvereeniging "Amicitia" Rotterdam 1898-04-14 nr. 95

01/02-05-1898

1890-05-04
Vereeniging tot evangelisatie in wijk H der Nederduitsche Hervormde Gemeente te Rotterdam Rotterdam 1894-06-11 nr. 94

14-07-1894

1894-05-01
Schermvereeniging "Progressus" Rotterdam 1894-09-14 nr. 92

06-10-1894

1891-04-21
Rotterdamsche glazenwasschersvereeniging "Door Vriendschap verbetering" Rotterdam 1901-05-22 nr. 91

09/10-06-1901

1900-02-26
Bond van gymnastiekonderwijzers-vereenigingen in Nederland Rotterdam 1901-05-22 nr. 90

09/10-06-1901

1896-08-01
Schietvereeniging "Generaal Cronjé" Rotterdam 1901-05-24 nr. 9

12-06-1901

1900-03-25
Provinciale Vereeniging van Burgemeesters en Secretarissen in Zuidholland Rotterdam 1876-12-07 nr. 9

06-02-1877
31-03-1882
20-01-1886
06/07-12-1903

Rotterdamsche vereeniging van boden en aannemers van begrafenissen "Eendracht maakt macht" Rotterdam 1898-04-05 nr. 9

21-04-1898

1892-12-08
Nederlandsche Vereeniging tot beperking van Openbare Dronkenschap Rotterdam 1873-02-10 nr. 9

23-03-1873

Commissie tot restauratie der Onze Lieve Vrouwe- of Grootekerk te Dordrecht Rotterdam 1901-05-22 nr. 87

09/10-06-1901

1901-01-15
Vereeniging tot wering der bedelarij van Kinderen Rotterdam 1858-10-28 nr. 85

06-11-1858

De Katholieke Leesvereeniging Rotterdam 1863-12-11 nr. 85

30-12-1863
28/29-01-1894

Burgerrecht voor Hillesluis en omstreken Rotterdam 1894-08-20 nr. 84

08-09-1894

1892-06-01
Schildersvereeniging "Schoonheid" Rotterdam 1896-01-13 nr. 80

21-03-1896

1871-02-03
Vereeniging tot bevordering van Fabriek- en Handwerknijverheid Rotterdam 1861-10-30 nr. 80

15-11-1861
13-09-1866
10-07-1872

Kiesvereeniging "Burgerplicht" Rotterdam 1872-08-23 nr. 80

03-09-1872
31-10-1874

Winkeliers- en Handelsbelangen Rotterdam 1900-12-19 nr. 8

08-01-1901

Rotterdamsche werklieden mannen-zangvereeniging "Nut en Genoegen" Rotterdam 1897-08-19 nr. 8

04-09-1897

1897-05-09
Anti-sociaal-democratische vereeniging van Nederlandsch spoorwegpersoneel onder de zinspreuk: "Recht en plicht" Rotterdam 1896-04-18 nr. 8

17/18-05-1896

1894-02-05
Vereeniging voor Christelijk onderwijs Rotterdam 1891-02-04 nr. 8

05/06-04-1891

Rotterdamsche Loodsenvereeniging "Neptunus" Rotterdam 1900-06-25 nr. 79

12-07-1900

1900-01-01
Vereeniging tot het verleenen van hulp aan minvermogende Ooglijders voor Zuid-Holland Rotterdam 1866-11-12 nr. 77

29-11-1866
01-12-1871
03-02-1893

Nederlandsche Koksvereeniging Rotterdam 1891-09-14 nr. 77

16-10-1891
26/27-09-1897

1891-03-25
Rotterdamsche gymnastiekvereeniging "Achilles" Rotterdam 1894-08-06 nr. 76

01-09-1894

1891-05-02
Bond van distillateurs in Nederland Rotterdam 1900-06-21 nr. 76

10-07-1900

1900-01-18
De Liberale Kiesvereeniging "Rotterdam" Rotterdam 1893-05-29 nr. 74

13-07-1893
07/08-03-1897
06/07-1902

Vriendschap en Steun Rotterdam 1903-07-27 nr. 72

20-08-1903

1903-05-17
Zondagsschool-vereeniging "Het penningske" Rotterdam 1898-07-05 nr. 71

15-07-1898

1898-02-08
Rotterdamsche schietclub "De Scherpschutter" Rotterdam 1898-04-30 nr. 71

15/16-05-1898

1898-01-01
De nationale organisatie van accountants Rotterdam 1903-03-13 nr. 7

19/20-04-1903

1902-11-15
Vereeniging van gemeente-ambtenaren in dienst der gemeente Rotterdam Rotterdam 1901-12-21 nr. 7

12/13-01-1902

1901-01-01
Roomsch-Katholieke Arbeiderskiesvereeniging Rotterdam 1901-12-21 nr. 7

12/13-01-1902

1901-10-11
Rotterdamsche tandheelkundige vereeniging Rotterdam 1901-12-21 nr. 7

12/13-01-1902

1901-07-29
Verbond van Rotterdamsche vereenigingen ter behartiging der belangen van het havenbedrijf Rotterdam 1901-12-21 nr. 7

11-01-1902

1901-04-01
Vereeniging van tuinlieden en bloemisten "Rotterdam", afdeeling van den Algemeenen tuinlieden- en bloemistenbond Rotterdam 1902-12-30 nr. 7

22-01-1903

1900-12-17
Vereeniging ter behartiging van de belangen der vrouw Rotterdam 1896-02-03 nr. 7

26/27-04-1896

1895-01-16
Floralia Rotterdam 1876-01-02 nr. 7

10-02-1876

De Nieuwe Sociëteit Rotterdam 1895-01-15 nr. 7

14-02-1895

1894-12-15
Vereeniging van leeraren in het boekhouden te Rotterdam Rotterdam 1903-09-19 nr. 7

16-10-1903

1903-09-04
Werklieden-Vrouwenvereeniging "De Onderlinge Hulp" Rotterdam 1890-11-01 nr. 69

13-01-1891

Eerste Patroonsvereeniging "Rotterdamsche Bouwkring" Rotterdam 1903-06-02 nr. 68

21-07-1903

1893-12-08
Vereeniging van assistent-machinisten der gemeentelijke handelsinrichtingen, onder de zinspreuk: "Onderlinge Ontwikkeling" Rotterdam 1903-06-02 nr. 68

18-07-1903

1903-02-08
Vereeniging "Christelijk Armbezoek" Rotterdam 1863-12-31 nr. 68

06-02-1864

Maçonniek Ondersteuningsfonds voor Weduwen en Weezen Rotterdam 1889-04-09 nr. 68

28-06-1889

Nieuwe Gustaaf Adolf-Vereeniging Rotterdam 1867-04-17 nr. 68

16-05-1867

Het Vrije Woord Rotterdam 1882-06-13 nr. 68

08-10-1882

Vereeniging tot stichting en instandhouding van scholen voor Christelijk lager en meer uitgebreid lager onderwijs Rotterdam 1898-04-30 nr. 67

15/16-05-1898

1898-03-09
Rotterdamsche barbiers- en kappersvereeniging, onder den naam van "Door eendracht verbetering" Rotterdam 1899-07-31 nr. 66

16-08-1899

1899-02-01
Aantal verenigingen gevonden: 507 pagina: 1 2 3 411 »
Download resultaat als excel-bestand met bovenstaande velden
Download resultaat als excel-bestand met alle velden
Uitleg excel-bestanden
We bieden 2 versies excel-bestanden van de zoekresultaten aan.
  1. Een bestand dat dezelfde samenvatting bevat als op de zoekresultaten pagina getoond wordt.
  2. Een uitgebreider bestand dat alle gegevens van de zoekresultaten bevat. Dit is een vrij grote tabel gegevens.
De waarden in de velden van het uitgebreide bestand kunnen html-codes bevatten.
In het uitgebreide bestand komen samengestelde en herhalende velden voor. Hierbij zijn de scheidingstekens '//' en ';' gebruikt.
Voor meer mogelijkheden en gebruik in overige software verwijzen we naar de handleiding van de betreffende software.
Bij gebruik van deze bestanden dient altijd rekening gehouden te worden met de auteursrechten.