Erkende verenigingen, 1855-1903

 
English | Nederlands

Zoeken en selecteren

Zoeken en selecteren

of Nieuwe zoekopdracht

Vrij zoeken

Naam
Plaats
Provincie
Jaar van erkenning Van tot en met

of Nieuwe zoekopdracht
Nieuwe zoekopdracht
Wijzig/toon zoekopdracht Verberg zoekopdracht

Zoekresultaten:

Aantal verenigingen gevonden: 2290 pagina: 1 2 3 446 »
Naam vereniging Plaats       Erkenning KB         Staatscourant Oprichting
De Kerkelijke Kas Marken 1889-06-01 nr. 26

02-08-1889

Vereeniging "Kunst en Genoegen" Amsterdam 1879-01-24 nr. 33

23-02-1879

Vereeniging van Nederlandsche reeders van zeilschepen op de Groote- en Atlantische vaart. Amsterdam 1885-12-19 nr. 21

09-02-1886

Vereeniging ter bevordering der belangen van Medemblik en omstreken Medemblik 1878-10-01 nr. 49

17-10-1878

Tooneel-Vereeniging "Hulp en Vriendschap" Amsterdam 1888-07-12 nr. 26

29-08-1888

Letterkundige Vereeniging "Flanor" Amsterdam 1881-11-28 nr. 33

12-03-1882

Gymnastiekvereeniging "Simson" te Koog-Zaandijk Koog aan de Zaan 1883-04-10 nr. 71

08-05-1883

Vereeniging voor Gereformeerd Schoolonderwijs te Nieuw-Vennep in Haarlemmermeer Nieuw-Vennep 1869-09-18 nr. 15

10-10-1869
30-06-1899

Vereeniging "ter bevordering van de Algemeene Belangen van den Haarlemmermeerpolder" Haarlemmermeer 1877-08-03 nr. 37

05-09-1877

Vereeniging ter geneeskundige behandeling van behoeftige ooglijders Amsterdam 1888-11-09 nr. 33

05-02-1889

Amsterdamsche Orkest-Vereeniging Amsterdam 1882-03-08 nr. 18

14-04-1882

De Diamantslijpers-Vereeniging Amsterdam 1869-04-18 nr. 1

22-05-1869
21-02-1871
15-07-1876
23-10-1897
15/16-07-1900

Vereeniging "Christelijke Bewaarschool te Haarlem" Haarlem 1890-07-26 nr. 27

12/13-10-1890

Schilders- en Behangersvereeniging "Hulp lenigt den Nood" Haarlem 1888-10-23 nr. 26

22-01-1889
25/26-07-1897

Vereeniging "Loon naar Werk" Amsterdam 1880-03-31 nr. 10

05-06-1880

Hilversumsche Gymnastiekvereeniging Hilversum 1889-04-08 nr. 8

30-05-1889
08/09-07-1900

Loodsen-Vereeniging "Recht door Zee" Den Helder 1888-11-15 nr. 25

07-02-1889
12-05-1894

Vuurstokers 1e klasse-Vereeniging "Welvaart en Vooruitgang" Den Helder 1885-12-24 nr. 25

30-01-1886
12-12-1891

Vereeniging tot instandhouding der Bewaarschool Smallepad Amsterdam 1871-09-14 nr. 8

21-09-1871
18-01-1900

Vereeniging tot instandhouding van het "Anna Catharina Fonds" Amsterdam 1885-06-12 nr. 33

11-07-1885

Vereeniging tot instandhouding van het Turngebouw Amsterdam 1891-06-16 nr. 27

14-08-1891

Vereeniging van Gedoopte Christenen Haarlem 1891-06-02 nr. 44

08-08-1891

De Kerkelijke Kas Haarlemmermeer 1888-04-14 nr. 23

01-05-1888

Vereeniging voor Inwendige Zending onder gevallen vrouwen "Beth-San" Amsterdam 1890-11-01 nr. 78

14-01-1891

Vereeniging tot bevordering van het Vreemdelingenverkeer Amsterdam 1891-06-15 nr. 72

15-08-1891

Vereeniging "de Unie" Amsterdam 1881-05-10 nr. 28

20-08-1881
31-01-1884

Vereeniging "tot verbetering der woningen van de arbeidende klasse te Haarlem" Haarlem 1868-09-18 nr. 13

27-09-1868

Vereeniging voor Lager Onderwijs op Gereformeerden grondslag Amsterdam 1890-03-10 nr. 34

27-04-1890
26/27-11-1899

Vrije Protestantsche Schoolvereeniging Enkhuizen 1883-06-12 nr. 66

11-07-1883
31-05-1893

Vereeniging tot stichting, instandhouding en ondersteuning van Scholen voor Gereformeerd Schoolonderwijs Amsterdam 1888-12-18 nr. 30

22-02-1889

Vereeniging van Stads-Reinigers "Eendracht maakt macht" Amsterdam 1891-07-09 nr. 33

27-08-1891

De Ambachtsschool Haarlem 1891-07-13 nr. 27

01-09-1891
02-09-1892

Tabakswerkersvereeniging "Door eendracht saamgebracht" Amsterdam 1872-10-19 nr. 24

17/18-11-1872
18-05-1898

Vereeniging ter bevordering van Christelijke belangen Winkel 1884-07-31 nr. 27

04-11-1884

Vereeniging tot instandhouding van "de Christelijke School te Beverwijk" Beverwijk 1890-03-10 nr. 32

26-04-1890
24-04-1903

De Alkmaarsche Turnclub "Kracht en Vlugheid" Alkmaar 1879-07-09 nr. 29

27-08-1879 en 12-01-1885

Amateur-Fotografen-Vereeniging Amsterdam 1890-01-16 nr. 13

22-03-1890

Vereeniging "IJsploeg" Amsterdam 1880-09-29 nr. 18

21-01-1881

Nederlandsche Jachtvereeniging "Nimrod" Amsterdam 1878-10-08 nr. 24

24-10-1878
25-03-1885
22-09-1891

Nederlandsche Vereeniging van Postzegelverzamelaars Amsterdam 1886-06-22 nr. 8

07-08-1886
24-11-1888
08-07-1892
25/26-06-1899

"Afdeeling Zaandam" der Noord-Hollandsche Vereeniging "Het Witte Kruis" Zaandam 1890-03-19 nr. 35

30-04-1890
08/09-01-1899
29-08-1903

Sigarenmakersvereeniging "Door vriendschap bloeiende" Amsterdam 1889-10-23 nr. 20

08-02-1890
17/18-09-1899

Vrije Hervormde Gemeente Hoorn 1866-05-17 nr. 56

12-06-1866
11-01-1889
12-04-1892
20-12-1893
01-08-1902

Vereeniging "van Eik Stichting-Constantia Woningen" Amsterdam 1878-07-27 nr. 27

16-08-1878

Vereeniging tot wering en voorkoming van Bedelarij Landsmeer 1870-04-16 nr. 8

12-05-1870

Noord-Hollandsche Vereeniging "Het Witte Kruis" afdeling Monnickendam Monnickendam 1890-05-28 nr. 21

09-08-1890
06-11-1903

Vereeniging tot oprichting en instandhouding van de Schoolspaarbank Abbenes 1882-06-06 nr. 52

10-09-1882
18-11-1888

Internationaal Artisten Genootschap Amsterdam 1886-01-20 nr. 2

09-02-1886
10-08-1889

Vereeniging tot stichting en instandhouding van de School met den Bijbel Aalsmeer 1885-01-05 nr. 7

25-02-1885

Hulpvereeniging "Edam" voor Christelijk Nationaal Schoolonderwijs Edam 1879-11-06 nr. 22

25-11-1879

Aantal verenigingen gevonden: 2290 pagina: 1 2 3 446 »
Download resultaat als excel-bestand met bovenstaande velden
Download resultaat als excel-bestand met alle velden
Uitleg excel-bestanden
We bieden 2 versies excel-bestanden van de zoekresultaten aan.
  1. Een bestand dat dezelfde samenvatting bevat als op de zoekresultaten pagina getoond wordt.
  2. Een uitgebreider bestand dat alle gegevens van de zoekresultaten bevat. Dit is een vrij grote tabel gegevens.
De waarden in de velden van het uitgebreide bestand kunnen html-codes bevatten.
In het uitgebreide bestand komen samengestelde en herhalende velden voor. Hierbij zijn de scheidingstekens '//' en ';' gebruikt.
Voor meer mogelijkheden en gebruik in overige software verwijzen we naar de handleiding van de betreffende software.
Bij gebruik van deze bestanden dient altijd rekening gehouden te worden met de auteursrechten.