Erkende verenigingen, 1855-1903

 
English | Nederlands

Zoeken en selecteren

Zoeken en selecteren

of Nieuwe zoekopdracht

Vrij zoeken

Naam
Plaats
Provincie
Jaar van erkenning Van tot en met

of Nieuwe zoekopdracht
Nieuwe zoekopdracht
Wijzig/toon zoekopdracht Verberg zoekopdracht

Zoekresultaten:

Aantal verenigingen gevonden: 2290 pagina: 1 2 3 446 »
Naam vereniging Plaats       Erkenning KB         Staatscourant Oprichting
De Diamantslijpers-Vereeniging Amsterdam 1869-04-18 nr. 1

22-05-1869
21-02-1871
15-07-1876
23-10-1897
15/16-07-1900

Vereeniging tot bevordering van geestelijke belangen Alkmaar 1871-04-10 nr. 1

24-05-1871

Koninklijk Nederlandsch Aardrijkskundig Genootschap Amsterdam 1874-01-22 nr. 1

16-04-1874
18-10-1879
11-09-1884
18-10-1890
28/29-06-1903

1873-06-03
Romboutsvereeniging Amsterdam 1899-01-19 nr. 1

31-01-1899

1897-08-05
Scherm- en Gymnastiekvereeniging "Oefening kweekt Kunst". Den Helder 1885-02-20 nr. 1

14-04-1885

Vereeniging tot het verschaffen van toevlucht aan onbehuisden Amsterdam 1893-04-05 nr. 1

04/05-06-1893

Nederlandsche oudheidkundige bond Amsterdam 1899-05-16 nr. 10

04/05-06-1899

1899-01-07
Vereeniging "Loon naar Werk" Amsterdam 1880-03-31 nr. 10

05-06-1880

Onderlinge Vereeniging van de ballasters, toetuigers en steenkolenwerkers, onder de zinspreuk "Ontwaakt bij tijds" Nieuwediep 1876-03-30 nr. 10

17-06-1876

Edamsche Athleten-Club "Volharding" Edam 1900-03-23 nr. 10

08/09-04-1900

1898-05-15
Hulpvereeniging voor Gereformeerd Schoolonderwijs Hoofddorp 1869-08-10 nr. 10

05-09-1869

Hulpvereeniging voor Christelijk Nationaal Schoolonderwijs Broek op Langedijk 1874-04-01 nr. 10

29-05-1874
16-09-1893
02-08-1902

De Evangelische Gemeente Amsterdam 1881-01-11 nr. 10

23-02-1881
31-01/01-02-1897

Vereeniging "Kweekschool voor Machinisten" Amsterdam 1878-08-18 nr. 10

08-09-1878
19-01-1901

Vereeniging "Velen en toch één" Amsterdam 1871-02-15 nr. 10

22-02-1871

Vereeniging tot veredeling van het Volksvermaak te Amsterdam Amsterdam 1871-05-14 nr. 10

18/19-06-1871
24-11-1888
01/02-01-1892
15-07-1893

Fanfarekorps "Eensgezindheid" Heiloo 1899-03-16 nr. 10

29-03-1899

1898-10-19
Alkmaarsche Buitensociëteit Alkmaar 1898-01-14 nr. 10

27-01-1898

1897-08-16
Amstels ziekenfonds en tooneelvereeniging "Door vriendschap verbonden" Amsterdam 1898-01-17 nr. 10

04-02-1898

1897-07-14
Vereeniging "Multatuli" Amsterdam 1888-03-18 nr. 10

14-04-1888

De Kerkelijke Kas Broek op Langedijk 1888-05-11 nr. 10

23-06-1888

Vereeniging "Vooruitgang zij ons doel" Amsterdam 1870-03-31 nr. 10

10-05-1870
28-06-1878
29-03-1895

Centrale Liberale Kiesvereeniging in het Hoofdkiesdistrict Helder Den Helder 1888-02-25 nr. 10

07-04-1888
12-11-1896

Fanfare-corps "Erica" (Heidebloem) Laren (NH) 1902-01-06 nr. 10

22-01-1902

1901-11-14
Vereeniging van opzichters aan het Rijksmuseum te Amsterdam "Streven naar verbetering" Amsterdam 1902-01-06 nr. 10

22-01-1902

1901-05-08
Amsterdamsche Handelsreizigers Tooneelclub "Onder Collega's" Amsterdam 1902-01-06 nr. 10

17-01-1902
05-08-1903

1900-03-25
Literarische Studentenvereeniging Amsterdam 1902-01-06 nr. 10

24-01-1902

1900-06-01
Studenten-Gymnastiek- en Schermgezelschap "Thor" Amsterdam 1882-03-17 nr. 10

16-04-1882

Vereeniging van Roomsch Katholieke bijzondere onderwijzers in het Bisdom Haarlem Haarlem 1873-08-28 nr. 10

18-09-1873

Stuiversvereeniging "de School met den Bijbel" Amsterdam 1879-02-28 nr. 10

11-03-1879

"District Wormerveer en omstreken" van de Vereeniging "Eigen Hulp" Wormerveer 1881-03-07 nr. 10

16-04-1881

Schermclub "De Eensgezindheid" Amsterdam 1881-05-09 nr. 10

18-08-1881

Behangers- en Meubelstoffeerdersvereeniging, onder de leuze "Voorwaarts" Amsterdam 1889-04-06 nr. 100

30-05-1889

Hulpgenootschap tot bevordering der Evangelische Zending zoo uitwendige als inwendige Twisk 1864-02-20 nr. 100

11-03-1864

Bond van Nederlandsche stuurlieden ter koopvaardij Amsterdam 1901-06-20 nr. 102

07/08-07-1901

1901-02-01
Amstelveensche ijsclub "Voortwaarts" Amstelveen 1893-06-23 nr. 106

02-08-1893

1893-01-01
Vereeniging "tot Nut der Armen" De Rijp 1861-12-19 nr. 109

03-01-1862
01-03-1872

Vereeniging voor Gereformeerde scholen in de gemeente Amsterdam Amsterdam 1899-05-16 nr. 11

01-06-1899

1898-11-25
Vereeniging ter verbreiding der Waarheid Purmerend 1872-03-07 nr. 11

29-03-1872

Vereeniging "Het Nederlandsch Paardenstamboek" Amsterdam 1887-01-01 nr. 11

22-03-1887
06/07-07-1902

Gemengde Zangvereeniging "Doopsgezind Zangkoor" Haarlem 1900-03-12 nr. 11

08/09-04-1900
25-11-1902

1894-10-09
Nederlandsche Schaatsenrijdersbond Amsterdam 1901-03-11 nr. 11

02-04-1901

1882-09-17
Schoolvereeniging Hilversum 1896-04-18 nr. 11

18-06-1896

1896-01-15
Vereeniging "Het Buitenland" Amsterdam 1888-02-25 nr. 11

07-04-1888
10-05-1888
24/25-06-1900

Vereeniging tot stichting en instandhouding van eene School met den Bijbel te Sint Maarten Sint Maarten 1902-03-22 nr. 11

06/07-04-1902

1902-02-02
Eene school met den Bijbel te Medemblik Medemblik 1902-03-22 nr. 11

05-04-1902

1901-11-27
Vereeniging tot instandhouding der Industrieschool voor vrouwelijke jeugd, opgerigt door de beide Amsterdamsche Departementen der Maatschappij tot Nut van 't Algemeen, in den jare 1865 Amsterdam 1873-10-10 nr. 11

11-02-1874
12-02-1902

Amsterdamsche Velocipède-Club Amsterdam 1886-03-29 nr. 11

16-05-1886

Jongelings- en jongedochters-zendingsvereeniging "Bid en werk" Amsterdam 1903-02-27 nr. 11

03-04-1903

1902-08-15
Vereeniging Gynaecologische kliniek Amsterdam 1903-02-13 nr. 11

04-03-1903

1902-11-06
Aantal verenigingen gevonden: 2290 pagina: 1 2 3 446 »
Download resultaat als excel-bestand met bovenstaande velden
Download resultaat als excel-bestand met alle velden
Uitleg excel-bestanden
We bieden 2 versies excel-bestanden van de zoekresultaten aan.
  1. Een bestand dat dezelfde samenvatting bevat als op de zoekresultaten pagina getoond wordt.
  2. Een uitgebreider bestand dat alle gegevens van de zoekresultaten bevat. Dit is een vrij grote tabel gegevens.
De waarden in de velden van het uitgebreide bestand kunnen html-codes bevatten.
In het uitgebreide bestand komen samengestelde en herhalende velden voor. Hierbij zijn de scheidingstekens '//' en ';' gebruikt.
Voor meer mogelijkheden en gebruik in overige software verwijzen we naar de handleiding van de betreffende software.
Bij gebruik van deze bestanden dient altijd rekening gehouden te worden met de auteursrechten.