Erkende verenigingen, 1855-1903

 
English | Nederlands

Zoeken en selecteren

Zoeken en selecteren

of Nieuwe zoekopdracht

Vrij zoeken

Naam
Plaats
Provincie
Jaar van erkenning Van tot en met

of Nieuwe zoekopdracht
Nieuwe zoekopdracht
Wijzig/toon zoekopdracht Verberg zoekopdracht

Zoekresultaten:

Aantal verenigingen gevonden: 2290 pagina: « 1 2 3 4 5 646 »
Naam vereniging Plaats       Erkenning KB         Staatscourant Oprichting
Vereeniging tot bevordering van Waterschapsbelangen in Amstelland Amstelveen 1871-06-17 nr. 12

25-07-1871

Vereeniging van trein- en contrôle-personeel der Hollandsche IJzeren Spoorwegmaatschappij, onder de zinspreuk "Ons Belang" Amsterdam 1898-05-02 nr. 121

22/23-05-1898
16-02-1899

1897-07-01
Huurwaarborg-vereeniging Haarlem 1900-05-21 nr. 124

10/11-06-1900

1891-05-15
Fanfarecorps "Onderling genoegen" Krommenie 1900-05-21 nr. 126

10/11-06-1900

1899-02-01
Spiegel- en lijstenmakersvereeniging "Streven naar verbetering" Amsterdam 1898-04-25 nr. 128

06-05-1898

1895-04-15
Bootvaart- en tooneelvereeniging "Muiderpoort en Omstreken" Amsterdam 1901-12-30 nr. 128

15-01-1902

1901-07-01
Vereeniging tot het bevorderen van den bloei van jaarlijksche paardenmarkten te Alkmaar Alkmaar 1901-12-30 nr. 128

14-01-1902

1901-08-21
De Evangelisch Luthersche naaischool Amsterdam 1901-12-30 nr. 128

16-01-1902

1898-03-01
Vereeniging "tot verbetering der woningen van de arbeidende klasse te Haarlem" Haarlem 1868-09-18 nr. 13

27-09-1868

Vereeniging onder de zinspreuk: "Vrede zij ons doel" Amsterdam 1886-04-27 nr. 13

21-05-1886

1883-09-08
Amateur-Fotografen-Vereeniging Amsterdam 1890-01-16 nr. 13

22-03-1890

Vereeniging "De Tuinbouwschool Amsterdam" Amsterdam 1883-09-24 nr. 13

15-01-1884
29-07-1885

Vereeniging tot ondersteuning van Weduwen Amsterdam 1887-02-12 nr. 13

17-04-1887

Vereeniging "Wie denkt overwint" Amsterdam 1888-04-13 nr. 13

03-05-1888

Vereeniging tot oprichting en instandhouding eener algemeene bewaarschool Alkmaar 1869-10-12 nr. 13

05-11-1869
02-07-1892
13-01-1899

1869-05-01
Liefdadigheidsvereeniging "Streven naar verbetering" Amsterdam 1900-03-09 nr. 13

25/26-03-1900

1899-11-21
Schermvereeniging "Excelsior" Amsterdam 1887-01-21 nr. 13

01-04-1887

De Kerkelijke Kas Anna Paulowna 1888-02-12 nr. 13

07-04-1888

Amsterdamsche Studentenbond Amsterdam 1886-03-02 nr. 13

25-04-1886
22-11-1889
13-07-1894

Evangelisatie-Vereeniging, genaamd "Eben Haezer" Amsterdam 1873-11-25 nr. 13

01/02-03-1874

Mercator Amsterdam 1896-04-16 nr. 13

20-06-1896

1895-05-01
Nederlandsche Pensioenvereeniging voor Werklieden Amsterdam 1883-04-24 nr. 13

04-07-1883
15-08-1885

Nederlandsche Harddraverij- en Renvereeniging Amsterdam 1882-04-06 nr. 13

18-05-1882
04-07-1883
04-03-1885

Societeit "Vriendschap en Eendracht" Weesp 1888-05-07 nr. 13

05-07-1888

Tentoonstelling van landbouw en Zaansche nijverheid Zaandam 1896-02-22 nr. 13

08-05-1896

1896-01-03
Kiesvereeniging "Amstels Burgerij" Amsterdam 1888-05-09 nr. 13

05-07-1888

Amsterdamsche vereeniging "De Pers" Amsterdam 1899-01-21 nr. 13

05/06-02-1899

1898-01-01
Verfraaiings-Vereeniging Bussum 1883-03-16 nr. 13

18-04-1883

Vereeniging "Charitas" Schermerhorn 1877-09-03 nr. 13

16-09-1877

Vereeniging voor Fabriekarbeidsters Amsterdam 1874-06-12 nr. 13

02/03-08-1874
20-04-1892

Vereeniging "Offert Gode dank" Amsterdam 1888-01-22 nr. 13

06-04-1888

Vereeniging van Voorstanders eener Nederlandsche Octrooiwet Amsterdam 1888-04-09 nr. 13

06/07-05-1888

Vereeniging tot het houden van dekhengsten, genaamd: "IJpolders" Haarlem 1901-01-30 nr. 13

17/18-02-1901

1899-01-01
Schiet- (weerbaarheids) vereeniging "Nieuw-Venneps Burgerwacht" Nieuw-Vennep 1901-01-18 nr. 13

06-02-1901

1900-08-09
Vereeniging van werkgevers op scheepvaartgebied te Amsterdam Amsterdam 1900-11-22 nr. 13

09/10-12-1900

1900-07-01
Bouwvereeniging Wormerveer 1873-01-10 nr. 13

21-03-1873
16-11-1901

1872-12-23
Algemeene Olympiavereeniging Amsterdam 1884-01-02 nr. 13

10-02-1884

Arbeidersvereeniging "Eendracht maakt macht" Assendelft 1874-01-15 nr. 13

04-04-1874
22-11-1882
08-05-1897

Tuinbouwvereeniging "Theorie en Practijk" Hilversum 1893-02-10 nr. 13

09-03-1893

1884-02-07
Friesch gezelschap "Gysbert Japicx" Haarlem 1901-06-05 nr. 13

21-06-1901

1897-12-22
Vereeniging tot stichting eener Burgerbewaarschool, onder den naam van "de Burgerbewaarschool" Hoorn 1871-11-11 nr. 13

23-11-1871

De Jongelingsvereeniging onder den Handwerkstand Amsterdam 1869-04-22 nr. 13

05-06-1869
15-12-1886
18/19-12-1898

Vereeniging van Officieren der Schutterij in Nederland Amsterdam 1871-10-23 nr. 13

09-11-1871
09-07-1874
08-05-1879 en 28-01-1887
13-02-1890
24/25-09-1899

Vereeniging van telegraphisten en klerken op het Rijkstelegraafkantoor te Amsterdam Amsterdam 1899-05-16 nr. 14

01-06-1899

1899-02-05
Afdeeling Alkmaar van den Nederlandschen Roomsch-Katholieken Volksbond, onder patronaat van St. Willebrordus Alkmaar 1898-05-25 nr. 14

07-06-1898

1896-09-27
Vereeniging ter bevordering van Christelijk Onderwijs Den Helder 1868-12-30 nr. 14

20-01-1869

Vereeniging "Vriendenclub" Amsterdam 1875-02-27 nr. 14

27-04-1875
04-06-1879

Amsterdamsche Werkmansbond Amsterdam 1878-12-01 nr. 14

29-01-1879

Vereeniging "Steeds Beter" Amsterdam 1887-01-21 nr. 14

01-04-1887

Vereeniging tot bevordering van menschlievend Hulpbetoon door zelfopoffering Amsterdam 1875-11-17 nr. 14

31-12-1875

Aantal verenigingen gevonden: 2290 pagina: « 1 2 3 4 5 646 »
Download resultaat als excel-bestand met bovenstaande velden
Download resultaat als excel-bestand met alle velden
Uitleg excel-bestanden
We bieden 2 versies excel-bestanden van de zoekresultaten aan.
  1. Een bestand dat dezelfde samenvatting bevat als op de zoekresultaten pagina getoond wordt.
  2. Een uitgebreider bestand dat alle gegevens van de zoekresultaten bevat. Dit is een vrij grote tabel gegevens.
De waarden in de velden van het uitgebreide bestand kunnen html-codes bevatten.
In het uitgebreide bestand komen samengestelde en herhalende velden voor. Hierbij zijn de scheidingstekens '//' en ';' gebruikt.
Voor meer mogelijkheden en gebruik in overige software verwijzen we naar de handleiding van de betreffende software.
Bij gebruik van deze bestanden dient altijd rekening gehouden te worden met de auteursrechten.