Erkende verenigingen, 1855-1903

 
English | Nederlands

Zoeken en selecteren

Zoeken en selecteren

of Nieuwe zoekopdracht

Vrij zoeken

Naam
Plaats
Provincie
Jaar van erkenning Van tot en met

of Nieuwe zoekopdracht
Nieuwe zoekopdracht
Wijzig/toon zoekopdracht Verberg zoekopdracht

Zoekresultaten:

Aantal verenigingen gevonden: 2290 pagina: « 1 2 3 4 5 646 »
Naam vereniging Plaats       Erkenning KB         Staatscourant Oprichting
Verfraaiings-Vereeniging Bussum 1883-03-16 nr. 13

18-04-1883

Vereeniging "Zarfath" tot steun van nagelaten betrekkingen van Evangelisten, Godsdienstonderwijzers, Agenten van Christelijke Vereenigingen, Colporteurs van Bijbel en Tractaatgenootschappen en Weezen- en Ziekenverplegers in Nederland Amsterdam 1885-09-20 nr. 28

01-12-1885

Vereeniging "Zaanlandsch Schoolfonds" onder de zinspreuk "Kennis is Macht" Zaandam 1869-12-20 nr. 9

25-01-1870
08-09-1899

Vereeniging "Willem Barents" Amsterdam 1881-05-06 nr. 19

18-08-1881

Vereeniging "Wie denkt overwint" Amsterdam 1888-04-13 nr. 13

03-05-1888

Vereeniging "Weten en Werken" Haarlem 1867-05-03 nr. 89

06-06-1867
14/15-03-1897

1866-10-01
Vereeniging "Werkhuis" Zaandam 1887-06-10 nr. 61

11-09-1887
29-08-1888
06-09-1894
29-05-1897

Vereeniging "Weldadigheidsfonds op initiatief van den Opperrabbijn door diamantwerkers opgericht" Amsterdam 1875-12-15 nr. 30

16/17-01-1876
16/17-09-1877
05-07-1878
18-11-1897
19-11-1902

1875-07-01
Vereeniging "Weldadigheid naar Vermogen" Haarlem 1889-11-14 nr. 28

13-02-1890

Vereeniging "Weldadigheid" Amsterdam 1876-03-31 nr. 4

17-06-1876
24-11-1888

Vereeniging "Weerbaarheid Claudius Civilis" Amsterdam 1870-08-22 nr. 26

08-09-1870
16-09-1902

Vereeniging "Vrije Werkkring" Amsterdam 1885-07-10 nr. 50

15-08-1885

Vereeniging "Vriendschap is ons doel" Haarlem 1881-12-01 nr. 11

25-02-1882

Vereeniging "Vriendschap en Vermaak" Amsterdam 1875-11-13 nr. 12

03-02-1876
01-12-1898

1873-06-23
Vereeniging "Vriendenclub" Amsterdam 1875-02-27 nr. 14

27-04-1875
04-06-1879

Vereeniging "Vormschool voor onderwijzeressen aan bewaarscholen" Amsterdam 1888-06-24 nr. 27

24-08-1888
16-11-1894

Vereeniging "Vooruitgang zij ons doel" Amsterdam 1870-03-31 nr. 10

10-05-1870
28-06-1878
29-03-1895

Vereeniging "Vooruitgang tot afzet van vroege aardappelen en andere land- en tuinbouwproducten en boomvruchten" Wijdenes 1888-05-08 nr. 14

01-07-1888

Vereeniging voor Ziekenverpleging Haarlem 1879-08-20 nr. 14

10-09-1879
20-11-1896

Vereeniging voor wijkverpleging te Heemstede Heemstede 1902-04-11 nr. 56

27/28-04-1902

1902-02-14
Vereeniging voor wijkverpleging Laren (NH) 1902-06-24 nr. 26

13/14-07-1902

1902-01-01
Vereeniging voor wijk- en ziekenverpleging Hilversum 1900-02-24 nr. 18

10-03-1900

1899-09-01
Vereeniging voor Vrouwenkiesrecht Amsterdam 1894-08-01 nr. 67

30-08-1894
19-05-1896

1894-01-01
Vereeniging voor voorbereidend universitair onderwijs Amsterdam 1890-01-25 nr. 21

28-03-1890
12-02-1901

Vereeniging voor voeding en verwarming Amsterdam 1901-10-24 nr. 54

08-11-1901

1900-06-21
Vereeniging voor tuinbouw en plantkunde "Sempervirens" Haarlem 1896-02-13 nr. 3

05-05-1896

1895-12-10
Vereeniging voor Suriname Amsterdam 1876-12-14 nr. 19

09-02-1877
26-03-1892
28-04-1896

Vereeniging voor spraakgebrekkige en achterlijke kinderen Amsterdam 1894-02-26 nr. 33

29-03-1894

Vereeniging voor Protestantsche belangen Laren (NH) 1899-05-23 nr. 59

08-06-1899

1894-11-11
Vereeniging voor physische therapie Amsterdam 1903-03-09 nr. 2

04-04-1903

1903-02-14
Vereeniging voor pandbriefhouders der Oostersche Hypotheekbank Amsterdam 1894-12-22 nr. 38

17/18-02-1895

1894-12-10
Vereeniging voor Noord-Nederland's Muziekgeschiedenis Amsterdam 1889-06-12 nr. 21

15/16-09-1885

Vereeniging voor Levensverzekering Amsterdam 1887-08-01 nr. 20

16/17-10-1887

Vereeniging voor landbouw, handel en nijverheid Amsterdam 1897-03-09 nr. 22

28/29-03-1897

1897-03-01
Vereeniging voor lager onderwijs op Gereformeerden grondslag Zaandam 1894-07-31 nr. 38

29-08-1894     

1894-05-31
Vereeniging voor lager onderwijs op Gereformeerden grondslag Marken 1893-09-12 nr. 39

15/16-10-1893

Vereeniging voor lager onderwijs op Gereformeerden grondslag Sloterdijk 1895-02-23 nr. 37

18-04-1895
29-07-1899

1894-11-30
Vereeniging voor Lager Onderwijs op Gereformeerden grondslag Amsterdam 1890-03-10 nr. 34

27-04-1890
26/27-11-1899

Vereeniging voor Lager Onderwijs Amsterdam 1888-09-05 nr. 23

24-11-1888
02-03-1899

Vereeniging voor lager en meer uitgebreid lager onderwijs op Gereformeerden grondslag Hilversum 1903-05-05 nr. 73

03-06-1903

1903-01-08
Vereeniging voor lager en meer uitgebreid lager onderwijs op Gereformeerden grondslag Amsterdam 1893-09-20 nr. 50

27-10-1893
29/30-11-1903

Vereeniging voor Kantoor- en Kantoorpakhuisbedienden onder de zinspreuk "Mercurius" Amsterdam 1873-01-19 nr. 17

20-02-1873
07-03-1878

Vereeniging voor Kadaster en Landmeetkunde Amsterdam 1887-12-04 nr. 23

14-02-1888

Vereeniging voor Israëlitisch Godsdienstonderwijs te Amsterdam Amsterdam 1866-04-11 nr. 67

26-04-1866

Vereeniging voor Israëlietische ziekenverpleging Amsterdam 1897-08-28 nr. 49

14-09-1897

1897-01-27
Vereeniging voor Inwendige Zending onder gevallen vrouwen "Beth-San" Amsterdam 1890-11-01 nr. 78

14-01-1891

Vereeniging voor inwendige Zending "Emmanuël" Amsterdam 1883-04-23 nr. 27

08-05-1883

Vereeniging voor in- en uitwendige zending Heiloo 1897-11-15 nr. 57

03-12-1897
05-07-1902

1897-10-07
Vereeniging voor houders van obligatiën ten laste van de cultuurmaatschappij voor Java's Oosthoek Amsterdam 1900-11-21 nr. 57

09/10-12-1900

1900-10-19
Vereeniging voor Hooger Onderwijs op Gereformeerden grondslag Amsterdam 1879-02-12 nr. 23

26-02-1879
21/22-05-1903

Aantal verenigingen gevonden: 2290 pagina: « 1 2 3 4 5 646 »
Download resultaat als excel-bestand met bovenstaande velden
Download resultaat als excel-bestand met alle velden
Uitleg excel-bestanden
We bieden 2 versies excel-bestanden van de zoekresultaten aan.
  1. Een bestand dat dezelfde samenvatting bevat als op de zoekresultaten pagina getoond wordt.
  2. Een uitgebreider bestand dat alle gegevens van de zoekresultaten bevat. Dit is een vrij grote tabel gegevens.
De waarden in de velden van het uitgebreide bestand kunnen html-codes bevatten.
In het uitgebreide bestand komen samengestelde en herhalende velden voor. Hierbij zijn de scheidingstekens '//' en ';' gebruikt.
Voor meer mogelijkheden en gebruik in overige software verwijzen we naar de handleiding van de betreffende software.
Bij gebruik van deze bestanden dient altijd rekening gehouden te worden met de auteursrechten.