Erkende verenigingen, 1855-1903

 
English | Nederlands

Zoeken en selecteren

Zoeken en selecteren

of Nieuwe zoekopdracht

Vrij zoeken

Naam
Plaats
Provincie
Jaar van erkenning Van tot en met

of Nieuwe zoekopdracht
Nieuwe zoekopdracht
Wijzig/toon zoekopdracht Verberg zoekopdracht

Zoekresultaten:

Aantal verenigingen gevonden: 2290 pagina: « 1 2 3 4 5 646 »
Naam vereniging Plaats       Erkenning KB         Staatscourant Oprichting
Nederlandsche Smeden-Vereeniging Amsterdam 1887-09-22 nr. 2

15-11-1887

Afdeeling "Amsterdam" der Algemeene Nederlandsche Vrouwenvereeniging "Arbeid Adelt" Amsterdam 1884-06-10 nr. 73

11-09-1884
20-10-1900
12-12-1900

Vereeniging tot stichting en instandhouding van een Fonds tot ondersteuning van ongehuwde vrouwen en weduwen uit den fatsoenlijken stand, genaamd: "Amalia Fonds" Amsterdam 1873-02-08 nr. 19

14-03-1873
17-03-1886
04-09-1901

Vereeniging tot Werkverschaffing Hilversum 1887-10-20 nr. 24

19-11-1887

Hoornsche Bad- en Zweminrigting Hoorn 1882-07-14 nr. 36

14-10-1882

Vereeniging tot bevordering van Christelijk Nationaal Schoolonderwijs Purmerend 1869-02-21 nr. 18

02-03-1869

Vereeniging "Hilversum" Hilversum 1881-03-14 nr. 17

30-04-1881
11-07-1884

Vereeniging tot "bevordering van de belangen der Portugeesch Israëlitische Gemeente te Amsterdam" Amsterdam 1883-10-31 nr. 21

18-01-1884
19-07-1902

Vereeniging "Onderstandsfonds Korthals Altes" Amsterdam 1885-05-03 nr. 29

24-06-1885

Societeit "Eendracht" Den Helder 1889-04-09 nr. 61

19-06-1889

Vereeniging "Het Suppletiefonds ter Christelijke Verpleging van arme en hulpbehoevende krankzinnigen te Amsterdam Amsterdam 1887-07-26 nr. 24

13-11-1887

Vereeniging tot oprichting en instandhouding van een Badhuis voor minvermogenden Zandvoort 1869-10-28 nr. 21

20-01-1870
11-10-1898

Vereeniging "St. Joseph" te Alkmaar, tot oprichting en instandhouding in gemelde gemeente van één of meer inrichtingen voor Katholiek bijzonder Onderwijs. Alkmaar 1883-01-08 nr. 12

14-02-1883
24-08-1892

Vereeniging "Neêrland's Werkman" Amsterdam 1866-09-04 nr. 45

29-09-1866
19-06-1880
25-09-1891
20-10-1892

Vereeniging "Het Nederlandsch Paardenstamboek" Amsterdam 1887-01-01 nr. 11

22-03-1887
06/07-07-1902

Vereeniging tot het doen herleven van het Kerkelijk Godsdienstig leven in de gemeente Oostzaan binnen de grenzen en in de vormen van de Nederlandsche Hervormde Kerk Oostzaan 1890-06-01 nr. 20

10-08-1890
19-06-1895

Vereeniging tot opneming en opvoeding van verwaarloosde weezen Anna Paulownapolder 1887-11-10 nr. 34

20-12-1887

Vereeniging "Luther" Amsterdam 1881-03-14 nr. 16

21-04-1881
22-03-1882
21-11-1884

Vereeniging "Wie denkt overwint" Amsterdam 1888-04-13 nr. 13

03-05-1888

Amsterdamsche Zwemclub Amsterdam 1880-12-11 nr. 29

09-02-1881
29-11-1884
26-03-1892
13-11-1895

Amstels Broederkring Amstelveen 1888-08-26 nr. 24

17-11-1888
27-11-1894

Sophia-vereeniging tot bescherming van dieren Amsterdam 1875-03-27 nr. 29

24-06-1875
27-07-1879

Vereeniging voor de Gemeenten Koog a/d Zaan en Zaandijk genaamd "Bogaers" Zaandijk 1890-09-15 nr. 37

23-12-1890

De Christelijke Broederkring, inzonderheid bedoelende de afschaffing van sterken drank Amsterdam 1864-09-16 nr. 57

06-10-1864
16-08-1867
07-03-1880
20/21-08-1893

Meubelmakersvereeniging "Amstel's Eendragt" Amsterdam 1868-10-06 nr. 43

30-10-1868
12-09-1874
18-10-1884
30-08-1893

Scherpschutters-Vereeniging "Neerlands Burgerwacht" Amsterdam 1873-09-07 nr. 20

20-02-1891
03-12-1896

Vereeniging tot stichting en instandhouding eener Gereformeerde Kweekschool tot opleiding van onderwijzers en onderwijzeressen Amsterdam 1887-01-16 nr. 2

01-04-1887

Nederlandsche Vereeniging van Dilettant-Photographen "Helios" Amsterdam 1889-05-27 nr. 31

04/05-08-1889

Vereeniging "Helpt elkander" Den Helder 1884-11-04 nr. 49

12-12-1884

Afdeeling Alkmaar en aangrenzende gemeenten van de Noord-Hollandsche Vereeniging "het Witte Kruis" Alkmaar 1890-04-01 nr. 29

27-04-1890
06-11-1903

Nederlandsche Gereformeerde Zendings-Vereeniging Amsterdam 1863-12-04 nr. 117

24-12-1863
25-11-1884
09-04-1896

Amsterdamsche Arbeiders-Maatschappij Amsterdam 1887-12-10 nr. 32

14-02-1888

Turnvereeniging "Holland" Amsterdam 1887-09-21 nr. 28

29-10-1887

Vereeniging tot afvoer van Groenten, Aardvruchten en Fruiten voor Enkhuizen en omstreken Enkhuizen 1885-06-09 nr. 31

11-07-1885
21-08-1895

De Evangelische Vereeniging Spaarndam 1889-04-10 nr. 16

18-07-1889

Vereeniging tot stichting en instandhouding van Scholen met den Bijbel Monnickendam 1882-03-24 nr. 30

16-04-1882

Vereeniging tot bevordering van menschlievend Hulpbetoon door zelfopoffering Amsterdam 1875-11-17 nr. 14

31-12-1875

Vereeniging tot oprichting en instandhouding eener Bewaarschool a/d Overtoom onder Sloten e.a. Sloten (NH) 1857-07-13 nr. 43

24-07-1857

Gymnastiek- en Schermvereeniging "Uitspanning door Inspanning" - "Willem van Oranje" Hoorn 1887-03-02 nr. 7

20-04-1887

Vereeniging "de Bad- en Zweminrigting" Weesp 1884-12-08 nr. 20

18-02-1885

Vereeniging van Weldadigheid onder bescherming van den Heiligen Joseph Zaandam 1890-04-05 nr. 28

30-05-1890

Vereeniging tot oprichting en instandhouding der Spaarbank Hoorn 1887-02-08 nr. 14

17-04-1887
30/31-12-1894

Vereeniging voor Noord-Nederland's Muziekgeschiedenis Amsterdam 1889-06-12 nr. 21

15/16-09-1885

Vereeniging "Simplex Sigillum Veri" Amsterdam 1889-12-06 nr. 17

22-02-1890

Bischoffsheims-Vereeniging Amsterdam 1867-11-13 nr. 53

15/16-12-1867
04-08-1892

Vrije Hervormde Gemeente Hoorn 1890-08-12 nr. 19

22-10-1890

Vereeniging tot stichting en instandhouding van Scholen met den Bijbel Purmerend 1882-07-11 nr. 91

13-10-1882
26/27-06-1892

Spiegel- en Lijstenmakers-Vereeniging "Trouw en Eensgezindheid" Amsterdam 1872-10-12 nr. 22

14-11-1872
28-10-1896
19-10-1901

Hulpvereeniging voor Gereformeerd Schoolonderwijs Anna Paulowna 1874-07-04 nr. 51

01-08-1874

Vereeniging "De Streek" tot afzet van vroege aardappelen en andere land- en tuinproducten Bovenkarspel 1886-02-24 nr. 12

24-03-1886
15-07-1893

Aantal verenigingen gevonden: 2290 pagina: « 1 2 3 4 5 646 »
Download resultaat als excel-bestand met bovenstaande velden
Download resultaat als excel-bestand met alle velden
Uitleg excel-bestanden
We bieden 2 versies excel-bestanden van de zoekresultaten aan.
  1. Een bestand dat dezelfde samenvatting bevat als op de zoekresultaten pagina getoond wordt.
  2. Een uitgebreider bestand dat alle gegevens van de zoekresultaten bevat. Dit is een vrij grote tabel gegevens.
De waarden in de velden van het uitgebreide bestand kunnen html-codes bevatten.
In het uitgebreide bestand komen samengestelde en herhalende velden voor. Hierbij zijn de scheidingstekens '//' en ';' gebruikt.
Voor meer mogelijkheden en gebruik in overige software verwijzen we naar de handleiding van de betreffende software.
Bij gebruik van deze bestanden dient altijd rekening gehouden te worden met de auteursrechten.