Erkende verenigingen, 1855-1903

 
English | Nederlands

Zoeken en selecteren

Zoeken en selecteren

of Nieuwe zoekopdracht

Vrij zoeken

Naam
Plaats
Provincie
Jaar van erkenning Van tot en met

of Nieuwe zoekopdracht
Nieuwe zoekopdracht
Wijzig/toon zoekopdracht Verberg zoekopdracht

Zoekresultaten:

Aantal verenigingen gevonden: 2290 pagina: « 1 2 3 4 5 646 »
Naam vereniging Plaats       Erkenning KB         Staatscourant Oprichting
Heldersche Wijkverpleging Den Helder 1903-04-27 nr. 97

27-05-1903

1903-01-01
Krommenie vooruit Krommenie 1903-04-27 nr. 97

26-05-1903

1902-11-01
De Christelijke bewaarschool Haarlem 1903-04-27 nr. 97

26-05-1903

1903-01-05
IJsclub Schellinkhout Schellinkhout 1903-04-27 nr. 97

24/25-05-1903

1902-01-05
Ware Bataven-loge n°. 4 van den Independent Order of Odd-fellows (Onafhankelijke orde van vrije broederen) Amsterdam 1903-04-17 nr. 46

17/18-05-1903

1894-05-11
Onderlinge Individueele Risico-Vereeniging "de Zaanstreek" Zaandam 1903-04-17 nr. 46

15-05-1903

1902-12-01
Onderlinge Omslag Risico-Vereeniging uit den Nederlandschen Slagersbond Amsterdam 1903-04-20 nr. 58

12-05-1903

1903-01-22
Amsterdamsche Sportclub "De Germaan" Amsterdam 1903-04-20 nr. 58

10/11-05-1903

1902-12-11
Vereeniging tot ondersteuning van den wijkarbeid der Nederduitsche Hervormde Gemeente te Amsterdam Amsterdam 1903-04-01 nr. 5

30-04-1903

1898-03-14
Visschersvereeniging "Ons Belang" Enkhuizen 1903-04-01 nr. 5

28-04-1903

1902-03-01
Dilettantenclub "Onder Vrienden" Amsterdam 1903-04-01 nr. 5

26/27-04-1903

1899-08-14
Torpedomakers-vereeniging "Ons vakbelang" Den Helder 1903-04-01 nr. 5

25-04-1903

1902-03-01
Hengstenvereeniging "Wieringen" Wieringen 1903-03-31 nr. 81

24-04-1903

1903-01-01
Tryfosa Watergraafsmeer 1903-03-31 nr. 81

23-04-1903

1902-10-30
Vereeniging tot herstel van het landbouwbedrijf in Zuid-Afrika Amsterdam 1903-03-31 nr. 81

23-04-1903

1902-11-16
Kalverenslachtersvereeniging "Onderling Belang" Amsterdam 1903-03-31 nr. 81

23-04-1903

1897-03-31
Onderlinge Omslag Risico Vereeniging "Binnen-scheepvaart" Amsterdam 1903-03-31 nr. 81

23-04-1903

1902-12-30
Bond van oud-leerlingen der school voor suikerindustrie te Amsterdam Amsterdam 1903-03-23 nr. 40

22-04-1903

1900-08-22
IJsclub "Hem" Venhuizen 1903-03-13 nr. 7

21-04-1903

1903-01-05
Vereeniging tot bevordering van het vreemdelingenverkeer voor Hoorn en omstreken Hoorn 1903-03-23 nr. 40

21-04-1903

1902-06-01
Muziekvereeniging "Orpheus" Haarlem 1903-03-23 nr. 40

18-04-1903

1903-01-15
Vereeniging ter behartiging van de belangen van houders van 10 pcts. obligatiën der Nederlandsch-Indische Mijnbouwmaatschappij Amsterdam 1903-03-13 nr. 7

18-04-1903

1903-02-27
Boerenleenbank Grootebroek 1903-03-13 nr. 7

09-04-1903

1903-02-02
Weerbaarheidsvereeniging "Bataaf" Haarlem 1903-03-09 nr. 2

08-04-1903

1902-08-25
Bond van inspecteurs van gemeentelijke politie in Nederland Amsterdam 1903-03-09 nr. 2

08-04-1903

1902-10-15
Vereeniging voor physische therapie Amsterdam 1903-03-09 nr. 2

04-04-1903

1903-02-14
"Afdeeling Bloemendaal" van den Volksbond, Vereeniging tegen drankmisbruik Bloemendaal 1903-03-09 nr. 2

04-04-1903

1902-07-01
Jongelings- en jongedochters-zendingsvereeniging "Bid en werk" Amsterdam 1903-02-27 nr. 11

03-04-1903

1902-08-15
Recht zij ons doel Amsterdam 1903-03-09 nr. 2

03-04-1903

1902-01-17
Nederlandsche vereeniging voor Israël Amsterdam 1903-02-27 nr. 11

25-03-1903

1875-01-01
Vereeniging tot verbetering der zuivelbereiding "Wilhelmina" Leende 1903-02-20 nr. 56

22/23-03-1903

1902-02-01
Vereeniging tot stichting en instandhouding eener school met den Bijbel te Hoorn Hoorn 1903-02-27 nr. 11

22/23-03-1903

1903-02-07
IJsvereeniging "Berkhout" Berkhout 1903-02-20 nr. 56

20-03-1903

1902-12-17
Vereeniging van cacao- en chocoladefabrikanten in Nederland Amsterdam 1903-02-13 nr. 11

10-03-1903

1902-08-26
Vereeniging tot stichting en instandhouding van eene school met den Bijbel te West-Terschelling West-Terschelling 1903-02-13 nr. 4

05-03-1903

1903-01-26
Vereeniging Gynaecologische kliniek Amsterdam 1903-02-13 nr. 11

04-03-1903

1902-11-06
Vereeniging voor de stichting van een museum voor land- en volkenkunde te Amsterdam Amsterdam 1903-02-13 nr. 11

03-03-1903

Mannenzangvereeniging "Zingt Gode lof!" Kockengen 1903-02-13 nr. 11

03-03-1903

1901-10-29
Weerbaarheidsvereeniging "Oranje-Nassau" Hilversum 1903-02-07 nr. 18

03-03-1903

1902-09-24
Postduivenvereeniging "de Vrije Vlucht" Amsterdam 1903-02-07 nr. 18

01/02-03-1903

1902-09-01
Vereeniging van technische ambtenaren werkzaam aan 's Rijks artillerie-inrichtingen Zaandam 1903-02-07 nr. 18

01/02-03-1903

1902-10-01
Amstelodamum, vereeniging tot bevordering der kennis van het heden en verleden van Amsterdam Amsterdam 1903-02-07 nr. 18

26-02-1903

1900-05-01
Zuid-Afrikaansche voorschotkas Amsterdam 1903-02-07 nr. 18

21-02-1903

1903-01-01
Vereeniging van werklieden in dienst der gemeente Amsterdam werkzaam aan de veemarkt en het abattoir genaamd "Eenheid onder ons" Amsterdam 1903-01-31 nr. 39

19-02-1903

1902-06-15
Scheepmakersvereeniging "Streven naar verbetering" aan de Zaanstreek Zaandam 1903-01-24 nr. 30

14-02-1903

1900-11-17
Bond van procureurs- en deurwaardersklerken in Nederland Amsterdam 1903-01-19 nr. 26

12-02-1903

1902-09-13
Burgersociëteit "Ons belang" Velsen 1903-01-10 nr. 12

08/09-02-1903

1900-11-07
IJsclub "Nova Zembla" Spaarndam 1903-01-10 nr. 12

04-02-1903

1901-10-01
Afdeeling Haarlem van den Nederlandschen Bakkersgezellenbond Haarlem 1903-01-10 nr. 12

29-01-1903

1896-05-03
Afdeeling van den Volksbond "Vereeniging tegen drankmisbruik" Hilversum 1903-01-10 nr. 12

28-01-1903

1901-11-29
Aantal verenigingen gevonden: 2290 pagina: « 1 2 3 4 5 646 »
Download resultaat als excel-bestand met bovenstaande velden
Download resultaat als excel-bestand met alle velden
Uitleg excel-bestanden
We bieden 2 versies excel-bestanden van de zoekresultaten aan.
  1. Een bestand dat dezelfde samenvatting bevat als op de zoekresultaten pagina getoond wordt.
  2. Een uitgebreider bestand dat alle gegevens van de zoekresultaten bevat. Dit is een vrij grote tabel gegevens.
De waarden in de velden van het uitgebreide bestand kunnen html-codes bevatten.
In het uitgebreide bestand komen samengestelde en herhalende velden voor. Hierbij zijn de scheidingstekens '//' en ';' gebruikt.
Voor meer mogelijkheden en gebruik in overige software verwijzen we naar de handleiding van de betreffende software.
Bij gebruik van deze bestanden dient altijd rekening gehouden te worden met de auteursrechten.