Erkende verenigingen, 1855-1903

 
English | Nederlands

Zoeken en selecteren

Zoeken en selecteren

of Nieuwe zoekopdracht

Vrij zoeken

Naam
Plaats
Provincie
Jaar van erkenning Van tot en met

of Nieuwe zoekopdracht
Nieuwe zoekopdracht
Wijzig/toon zoekopdracht Verberg zoekopdracht

Zoekresultaten:

Aantal verenigingen gevonden: 2290 pagina: « 1 2 3 4 5 6 746 »
Naam vereniging Plaats       Erkenning KB         Staatscourant Oprichting
Marine-Jachtclub Willemsoord 1899-08-10 nr. 71

30-08-1899
26-27-01-1902

1899-04-29
Gymnastiekvereeniging "Simson" te Koog-Zaandijk Koog aan de Zaan 1883-04-10 nr. 71

08-05-1883

Onderofficiersvereeniging der Zeemacht "Admiraal De Ruyter" Den Helder 1892-05-23 nr. 70

11-06-1892
04/05-04-1897

Vereeniging tot beoefening der uiterlijke welsprekendheid onder de zinspreuk "Vondel" Zaandam 1891-05-25 nr. 70

21-07-1891

Christelijke Muziekvereeniging "Kunst na arbeid', onderafdeeling van de Haarlemsche Jongelingsvereeniging: Pred. 12 vers 1a Haarlem 1898-08-19 nr. 70

03-09-1898

1898-07-07
Algemeen Nederlandsch Typografenbond Amsterdam 1867-04-30 nr. 70

05-06-1867
06-06-1884
18-07-1889
07-10-1892
20/21-12-1896

Jongelingen-eerewacht "Klein maar dapper" Amsterdam 1899-07-19 nr. 70

05-08-1899

1899-04-01
Afdeeling Westwoud van de Noordhollandsche vereeniging "Het Witte Kruis" Westwoud 1901-07-06 nr. 70

28/29-07-1901
21-11-1903

1901-01-01
Nederlandsch Tooneelverbond Amsterdam 1871-03-16 nr. 7

07-04-1871
08-01-1880
09-02-1886
04-01-1891
23-11-1900

Vereeniging tot bevordering van weldadigheid onder stille armen der Evangelisch Luthersche Gemeente te Amsterdam Amsterdam 1869-03-01 nr. 7

20-03-1869

Roomsch-Katholieke Gildenbond Amsterdam 1897-02-20 nr. 7

14/15-03-1897

1895-04-30
Vereeniging "Hulp voor minvermogende ooglijders" Amsterdam 1880-03-21 nr. 7

05-06-1880
14-04-1882
08-05-1883
16-03-1888

IJsclub "Hem" Venhuizen 1903-03-13 nr. 7

21-04-1903

1903-01-05
Vereeniging ter behartiging van de belangen van houders van 10 pcts. obligatiën der Nederlandsch-Indische Mijnbouwmaatschappij Amsterdam 1903-03-13 nr. 7

18-04-1903

1903-02-27
Vereeniging van Instituteurs in Nederland Amsterdam 1901-12-21 nr. 7

12/13-01-1902

1901-01-01
Vereeniging van boterhandelaren in het klein "Ons belang" Amsterdam 1901-12-21 nr. 7

12/13-01-1902

1901-09-19
IJsclub "Obdam" Obdam 1901-12-21 nr. 7

12/13-01-1902

1901-01-02
Visschersvereeniging "Algemeen Belang" Oostzaan 1900-12-29 nr. 7

13/14-01-1901

1899-01-03
Schietvereeniging "Vicit Vim Virtus" Haarlem 1887-04-12 nr. 7

29-06-1887

Vereeniging tot het oprichten en instandhouden van eene Bewaar- en Handwerkschool toegankelijk voor kinderen van alle gezindten Terschelling 1877-01-30 nr. 7

24-05-1877

De Proeftuin Bangert 1903-01-05 nr. 7

23-01-1903

1902-04-21
IJsclub "Hulp en Vermaak" Andijk 1903-01-05 nr. 7

24-01-1903

1902-12-08
Amsterdamsche Sportclub "Olympia" Amsterdam 1903-01-05 nr. 7

24-01-1903

1898-11-27
Nederlandsche vereeniging ter behartiging van de belangen van houders van 4 pcts. obligatiën ten laste van de Modjo Kerto Stoomtrammaatschappij Amsterdam 1902-12-30 nr. 7

22-01-1903

1902-11-01
De Makelaars-Societeit Amsterdam 1877-11-28 nr. 7

18-01-1878
19-08-1882
04/05-10-1891
19/20-03-1899

Vereeniging "het stichten en instandhouden van eene School met den Bijbel" Hoofddorp 1886-06-08 nr. 7

27-06-1886

Kynologenclub "Amsterdam" Amsterdam 1898-01-04 nr. 7

18-01-1899
13-08-1903

1898-06-01
Nederlandsche Algemeene Bond van Postduivenliefhebbers Haarlem 1900-04-12 nr. 7

29/30-04-1900

1899-10-22
Bond van klerken werkzaam bij de rechterlijke macht in Nederland Amsterdam 1896-02-21 nr. 7

12-05-1896

1895-12-15
Kleermakersvereeniging "Onderling hulpbetoon" Haarlem 1896-02-24 nr. 7

12-05-1896
29/30-06-1902

1895-09-02
Boerenleenbank Grootebroek 1903-03-13 nr. 7

09-04-1903

1903-02-02
Vereeniging "de Nieuwe Societeit" Wormerveer 1871-02-01 nr. 7

15-02-1871
11-07-1883

De Berner-Conventie-Bond Amsterdam 1899-02-18 nr. 7

28-02-1899

1898-11-12
Oratorium-vereeniging Amsterdam 1899-03-22 nr. 7

05-04-1899

1898-04-01
Nederlandsche Wielerbond Amsterdam 1899-03-10 nr. 7

26/27-03-1899
02-08-1901

1898-12-26
Alkmaarsche Slagersvereeniging Alkmaar 1896-04-18 nr. 7

17-06-1896

1894-12-19
Vereeniging "Door Eendragt 't zaam gebragt" Amsterdam 1871-05-09 nr. 7

09-06-1871

Gymnastiek- en Schermvereeniging "Uitspanning door Inspanning" - "Willem van Oranje" Hoorn 1887-03-02 nr. 7

20-04-1887

Muziekvereeniging "Muiderpoort en omstreken" Amsterdam 1903-09-19 nr. 7

15-10-1903

1900-09-30
Ons belang Opperdoes 1903-09-19 nr. 7

15-10-1903

1903-05-01
Vereeniging tot stichting en instandhouding van de School met den Bijbel Aalsmeer 1885-01-05 nr. 7

25-02-1885

Afdeeling Hoogkarspel van de Noordhollandsche vereeniging "Het Witte Kruis" Hoogkarspel 1900-01-06 nr. 7

21/22-01-1900
30-09-1903

1899-10-06
Het Sangir- en Talaut-comité Amsterdam 1901-08-10 nr. 69

24-08-1901

1901-05-03
Wolvee-vereeniging Alkmaar 1898-10-06 nr. 69

21-10-1898

1898-06-01
Afdeeling Akersloot der Noordhollandsche vereeniging "Het Witte Kruis" Akersloot 1893-06-07 nr. 69

27-07-1893
11-09-1903

1875-04-01
Vereeniging tot aanmoediging van het arme schoolkind te Amsterdam Amsterdam 1872-08-30 nr. 69

08/09-09-1872
21/22-07-1901

Vereeniging van postzegelverzamelaars "Hollandia" Amsterdam 1903-06-02 nr. 68

17-07-1903

1902-11-01
Plaatselijk Belang Medemblik 1903-06-02 nr. 68

14-07-1903

1902-12-27
Bond van ambtenaren bij de gemeentelijke waterleidingen van Amsterdam Amsterdam 1903-06-02 nr. 68

14-07-1903

1903-03-01
Amsterdamsche Vereeniging der Volksweerbaarheid "Pro Patria" Amsterdam 1867-05-29 nr. 68

19-07-1867
22-02-1873

Aantal verenigingen gevonden: 2290 pagina: « 1 2 3 4 5 6 746 »
Download resultaat als excel-bestand met bovenstaande velden
Download resultaat als excel-bestand met alle velden
Uitleg excel-bestanden
We bieden 2 versies excel-bestanden van de zoekresultaten aan.
  1. Een bestand dat dezelfde samenvatting bevat als op de zoekresultaten pagina getoond wordt.
  2. Een uitgebreider bestand dat alle gegevens van de zoekresultaten bevat. Dit is een vrij grote tabel gegevens.
De waarden in de velden van het uitgebreide bestand kunnen html-codes bevatten.
In het uitgebreide bestand komen samengestelde en herhalende velden voor. Hierbij zijn de scheidingstekens '//' en ';' gebruikt.
Voor meer mogelijkheden en gebruik in overige software verwijzen we naar de handleiding van de betreffende software.
Bij gebruik van deze bestanden dient altijd rekening gehouden te worden met de auteursrechten.