Erkende verenigingen, 1855-1903

 
English | Nederlands

Zoeken en selecteren

Zoeken en selecteren

of Nieuwe zoekopdracht

Vrij zoeken

Naam
Plaats
Provincie
Jaar van erkenning Van tot en met

of Nieuwe zoekopdracht
Nieuwe zoekopdracht
Wijzig/toon zoekopdracht Verberg zoekopdracht

Zoekresultaten:

Aantal verenigingen gevonden: 2290 pagina: « 1 2 3 4 5 6 746 »
Naam vereniging Plaats       Erkenning KB         Staatscourant Oprichting
Onderlinge Vereeniging van de ballasters, toetuigers en steenkolenwerkers, onder de zinspreuk "Ontwaakt bij tijds" Nieuwediep 1876-03-30 nr. 10

17-06-1876

Vereeniging "De Christelijke afgescheiden Gemeente te Haarlemmermeer (Oostzijde)" Haarlemmermeer 1864-11-19 nr. 55

04-12-1864

"Onderling Belang", bestaande uit werklieden in dienst bij de gemeente Amsterdam, afd. Stadstimmertuin Amsterdam 1893-08-10 nr. 25

16-09-1893

Vereeniging tot stichting en instandhouding van een wacht- en uitbetalingslokaal Zaandam 1893-08-07 nr. 42

09-09-1893

Het Kinderziekenhuis Amsterdam 1866-03-20 nr. 66

30-03-1866
04-12-1895
14-03-1900

Vereeniging voor lager en meer uitgebreid lager onderwijs op Gereformeerden grondslag Amsterdam 1893-09-20 nr. 50

27-10-1893
29/30-11-1903

Amsterdamsche aansprekersvereeniging Amsterdam 1893-09-14 nr. 32

24-10-1893

De Gereformeerde Jongelingsbond Amsterdam 1893-09-15 nr. 32

24-10-1893

Vereeniging voor lager onderwijs op Gereformeerden grondslag Marken 1893-09-12 nr. 39

15/16-10-1893

Slijtersvereeniging "de Toekomst" Amsterdam 1893-09-11 nr. 31

14-10-1893

Noordervereeniging van burgemeesters en secretarissen Schagen 1891-02-12 nr. 14

28-04-1891

Haarlemsche Amateur fotografen-club Haarlem 1891-03-13 nr. 29

30-04-1891

Hulpbetoon aan vlijtige en eerlijke armoede tot wering van bedelarij Monnickendam 1891-02-24 nr. 27

15-04-1891

Genootschap "Oukawei Touroo" (beminnaars der Heilige Schrift) Amsterdam 1891-03-18 nr. 35

22-05-1891

Vereeniging ter opleiding van jongelieden tot het predikambt in de Luthersche Kerk in Nederland, genaamd "Het Luthersch studiefonds" Amsterdam 1891-03-19 nr. 25

24/25-05-1891
14/15-02-1897
17/18-06-1900

Algemeene Meubelmakersbond Amsterdam 1893-10-20 nr. 20

19/20-11-1893

Vereeniging van stadswerklieden aan het stadswaterkantoor te Amsterdam "Door eendracht verbetering" Amsterdam 1893-10-07 nr. 32

12/13-11-1893

Christelijke Zangvereeniging "de Lofstem" Amsterdam 1891-03-14 nr. 26

21-05-1891
06-03-1895

Vereeniging tot bevordering van het herstel van drankzuchtigen Amsterdam 1891-03-12 nr. 35

09-05-1891

Noordhollandsche Vereeniging "Het Witte Kruis" Afdeeling Haarlem Haarlem 1891-03-12 nr. 37

21-05-1891
04/05-10-1903

Nederlandsche vereeniging tot voorkoming van ongelukken in fabrieken en werkplaatsen Amsterdam 1891-03-13 nr. 30

16-05-1891
17-08-1893

Gymnastiek- en schermvereeniging "Olympia" Enkhuizen 1891-03-17 nr. 32

15-05-1891

Timmerlieden-vereeniging "Verbetering door Eendracht" Alkmaar 1893-10-18 nr. 24

05/06-11-1893

Haarlemsche Turnvereeniging "Olympia" Haarlem 1893-10-18 nr. 25

03-11-1893

De ondersteuningskas ter Christelijke verpleging van hulpbehoevende krankzinnigen en zenuwlijders der Ned. Herv. gemeente Amsterdam 1891-01-10 nr. 18

08/09-03-1891

"De Vondelkring", tot bevordering van gewoon en meer uitgebreid lager onderwijs Amsterdam 1891-01-13 nr. 18

11-03-1891  

Christelijke Burgerschool Amsterdam 1891-01-12 nr. 33

07-03-1891

De Sociëteit "Onder Ons" Bussum 1891-02-03 nr. 14

01-04-1891

St. Josephs-gezellen-Vereeniging Amsterdam 1873-09-06 nr. 19

08/09-02-1874
26-08-1903

Gymnastiek-vereeniging "Jahn" Westzaan 1891-02-10 nr. 20

26-03-1891

Vereeniging van handelaren en fabrikanten in zilveren en gouden werken te Amsterdam, onder de zinspreuk: "Een zij ons doel" Amsterdam 1867-05-23 nr. 40

06-07-1867

Gymnastiekvereeniging "Voorwaarts" Noord-Schermer 1891-04-13 nr. 60

16-06-1891

Vereeniging "Norma" tot ondersteuning van Christelijke Normaallessen Amsterdam 1891-04-13 nr. 62

14/15-06-1891

Vereeniging voor het Nederlandsch Kunst-Industrie-Museum Amsterdam 1874-08-22 nr. 21

24-10-1874

Amstels Vriendenkring Amsterdam 1881-10-14 nr. 25

15-02-1882

Vereeniging "Timotheus" de School met den Bijbel Amsterdam 1886-09-06 nr. 20

24-10-1886

Amsterdamsche Studenten Roeivereeniging Amsterdam 1886-01-09 nr. 37

27-02-1886

Vereeniging tot bevordering der belangen van het onderwijs en van vrouwen die onderwijs geven, genaam Thugatêr Amsterdam 1894-01-09 nr. 45

08-03-1894
06-06-1899

Koningin "Wilhelmina" Amsterdam 1894-01-20 nr. 16

08-03-1894

Vereeniging ter bevordering van de belangen der kina-cultuur Amsterdam 1894-01-22 nr. 20

09-03-1894

Gymnastiek- en Schermvereeniging "Oefening" Hoorn 1883-06-29 nr. 44

10-08-1883

Vereeniging van Deurwaarders bij de verschillende rechtscollegiën in Nederland Amsterdam 1885-06-05 nr. 33

18-07-1885
14-11-1888
14-09-1893
28-06-1895
29-09-1898

Eerste hulp bij ongelukken Amsterdam 1893-11-24 nr. 25

14/15-01-1894
22-06-1897
14-02-1901

Afdeeling Purmerend van de Noordhollandsche vereeniging "Het Witte Kruis" Purmerend 1893-11-30 nr. 37

17-01-1894
31-10-1903

Amsterdam's Wielrijdersbond's-lokaal Amsterdam 1893-11-30 nr. 41

18-01-1894
21-01-1898

Mannen-zangvereeniging "Amicitiae" Amsterdam 1879-04-01 nr. 9

16-04-1879
12-04-1883
13-12-1895

Nederlandsche drogistenbond tot bevordering van chemische en pharmaceutische industrie Amsterdam 1893-12-09 nr. 26

24-01-1894
25-02-1896

IJsclub Zijdelmeer Uithoorn 1893-12-09 nr. 25

24-01-1894

Vereeniging tot vorming en instandhouding der Predikanten Weduwen- en Weezenbeurs Amsterdam 1875-11-24 nr. 29

09/10-01-1876
21-08-1880
22-11-1893
26-09-1896

Door vriendschap saamgebracht Amsterdam 1893-12-22 nr. 27

09-02-1894

Aantal verenigingen gevonden: 2290 pagina: « 1 2 3 4 5 6 746 »
Download resultaat als excel-bestand met bovenstaande velden
Download resultaat als excel-bestand met alle velden
Uitleg excel-bestanden
We bieden 2 versies excel-bestanden van de zoekresultaten aan.
  1. Een bestand dat dezelfde samenvatting bevat als op de zoekresultaten pagina getoond wordt.
  2. Een uitgebreider bestand dat alle gegevens van de zoekresultaten bevat. Dit is een vrij grote tabel gegevens.
De waarden in de velden van het uitgebreide bestand kunnen html-codes bevatten.
In het uitgebreide bestand komen samengestelde en herhalende velden voor. Hierbij zijn de scheidingstekens '//' en ';' gebruikt.
Voor meer mogelijkheden en gebruik in overige software verwijzen we naar de handleiding van de betreffende software.
Bij gebruik van deze bestanden dient altijd rekening gehouden te worden met de auteursrechten.