Erkende verenigingen, 1855-1903

 
English | Nederlands

Zoeken en selecteren

Zoeken en selecteren

of Nieuwe zoekopdracht

Vrij zoeken

Naam
Plaats
Provincie
Jaar van erkenning Van tot en met

of Nieuwe zoekopdracht
Nieuwe zoekopdracht
Wijzig/toon zoekopdracht Verberg zoekopdracht

Zoekresultaten:

Aantal verenigingen gevonden: 2290 pagina: « 136 37 38 39 40 41 4246 »
Naam vereniging Plaats       Erkenning KB         Staatscourant Oprichting
Vereeniging van rechercheurs van politie bij de gemeente-politie te Amsterdam, onder de zinspreuk "Kracht door Eendracht" Amsterdam 1901-05-22 nr. 85

07-06-1901

1901-01-18
Sigarenmakersvereeniging "Door Vriendschap saamgebracht" Amsterdam 1901-05-24 nr. 11

09/10-06-1901

1900-09-16
Vereeniging de Broederschap der Pauselijke Zouaven "Fidei et Virtuti", onder bescherming van den H. Aartsengel Michael, afdeeling Amsterdam van den Algemeenen Nederlandschen Zouavenbond Amsterdam 1901-05-28 nr. 99

15-06-1901

1899-09-17
Vereeniging van ambtenaren, werkzaam bij de gemeentegasfabrieken van Amsterdam, genaamd "Plicht" Amsterdam 1901-06-03 nr. 66

19-06-1901

1901-01-06
Het Christelijk Nationaal Boeren-comité Amsterdam 1901-06-03 nr. 67

15-06-1901

1901-02-20
Friesch gezelschap "Gysbert Japicx" Haarlem 1901-06-05 nr. 13

21-06-1901

1897-12-22
"Asyl", bewaarplaats voor noodlijdende dieren Amsterdam 1901-06-05 nr. 9

22-06-1901
25-08-1903

1901-02-22
Anti-revolutionnaire opperliedenvereeniging "Recht en Orde" Amsterdam 1901-06-05 nr. 12

20-06-1901

1900-10-07
De vrijzinnig-democratische vereeniging Amsterdam 1901-06-07 nr. 15

20-06-1901
21-02-1902

1901-03-21
Neeltje Pater Amsterdam 1901-06-07 nr. 14

26-06-1901
16-08-1902

1900-10-01
Roosjeseigenwerkmakersvereeniging Amsterdam 1901-06-13 nr. 33

28-06-1901

1900-09-01
Harddraverijvereeniging "Beverwijk en Omstreken" Beverwijk 1901-06-13 nr. 35

30-06/01-07-1901

1895-09-02
Afdeeling Midwoud-Sybecarspel der Noordhollandsche Vereeniging "Het Witte Kruis" Benningbroek 1901-06-13 nr. 38

02-07-1901
30-09-1903

1901-01-30
Nederlandsche Ornithologische (vogelkundige) vereeniging Amsterdam 1901-06-14 nr. 55

30-06/01-07-1901

1901-03-30
Nederlandsche Bond tot Kinderbescherming Amsterdam 1901-06-19 nr. 49

03-07-1901

1899-06-19
Bond van Nederlandsche stuurlieden ter koopvaardij Amsterdam 1901-06-20 nr. 102

07/08-07-1901

1901-02-01
Nederlandsche Vereeniging van kermisvakgenooten "Ons Belang" Amsterdam 1901-06-21 nr. 54

06-07-1901

1899-12-13
Amsterdamsche Stucadoorspatroonsvereeniging Amsterdam 1901-06-26 nr. 48

09-07-1901

1900-05-08
Vereeniging tot verkrijging en instandhouding eener Christelijke school te Velsen, onder den naam van: "Uw Koninkrijk kome" Velsen 1901-07-02 nr. 72

17-07-1901

1901-04-21
Amsterdamsch Sanatorium voor borstlijders Amsterdam 1901-07-03 nr. 45

18-07-1901

1901-06-01
Afdeeling Sint Maarten van de Noordhollandsche Vereeniging "Het Witte Kruis" Sint Maarten 1901-07-04 nr. 66

18-07-1901
27-10-1903

1901-01-01
Afdeeling Westwoud van de Noordhollandsche vereeniging "Het Witte Kruis" Westwoud 1901-07-06 nr. 70

28/29-07-1901
21-11-1903

1901-01-01
Bond van inspecteurs bij de Amsterdamsche politie Amsterdam 1901-07-06 nr. 73

21/22-07-1901

1901-05-02
Ons Lokaal Amsterdam 1901-07-09 nr. 61

27-07-1901

1901-05-09
Samenwerking Weesp 1901-07-12 nr. 67

28/29-07-1901

1901-02-26
Vereeniging van vaste werklieden der Amsterdamsche gemeentelijke waterleidingen, onder de zinspreuk: "Vooruitgang zij ons streven" Amsterdam 1901-07-12 nr. 68

28/29-07-1901

1900-09-01
Evangelisatievereeniging "Sedeür" Uitgeest 1901-07-15 nr. 32

04/05-08-1901

1901-03-05
Amsterdamsche vereeniging van oud-strijders der zee- en landmacht uit de tropische gewesten, "Het Vaderland Getrouw" Amsterdam 1901-07-18 nr. 38

04/05-08-1901

1901-05-02
IJsclub "Oterleek" Oterleek 1901-07-24 nr. 33

08-08-1901

1900-12-21
Christelijke Zangvereeniging "Soli Deo Gloria" Amsterdam 1901-07-24 nr. 36

08-08-1901

1891-04-01
Vereeniging van fruit- en groentenhandelaren, genaamd: "Onderling Belang" Amsterdam 1901-07-24 nr. 40

11/12-08-1901

1900-12-27
Haarlemsche Vereeniging van stalhouders Haarlem 1901-07-24 nr. 38

10-08-1901

1901-03-18
Vereeniging van Postduivenliefhebbers "De Luchtgids" Haarlem 1901-07-26 nr. 66

11/12-08-1901

1892-08-28
Bond van werkgevers in het houtbedrijf Zaandam 1901-07-29 nr. 31

17-08-1901

1901-05-01
Tooneelclub "Kunst en Vriendschap" Amsterdam 1901-08-01 nr. 32

17-08-1901

1900-10-15
Weerbaarheidsvereeniging "Volksweerbaarheid" Zaandam 1901-08-05 nr. 56

16-08-1901

1900-10-05
Het Sangir- en Talaut-comité Amsterdam 1901-08-10 nr. 69

24-08-1901

1901-05-03
De Haarlemsche huishoud- en industrieschool Haarlem 1901-08-10 nr. 71

29-08-1901
05-12-1902

1901-06-14
Ons Belang Amsterdam 1901-08-19 nr. 51

03-09-1901

1901-06-23
Nederlandsche vereeniging van oud-strijders der land- en zeemacht uit de tropische gewesten "Het vaderland getrouw" Haarlem 1901-08-22 nr. 80

05-09-1901

1901-04-17
Vereeniging van ambtenaren ter directie der Rijkspostspaarbank Amsterdam 1901-08-30 nr. 40

14-09-1901

1901-06-14
Afdeeling Nibbixwoud en Hauwert van de Noordhollandsche vereeniging "Het Witte Kruis" Nibbixwoud 1901-09-02 nr. 30

25-09-1901
03-10-1903

1901-07-01
Purmerender schietvereeniging "Christiaan de Wet" Purmerend 1901-09-03 nr. 41

18-09-1901

1901-04-01
Christelijke geheelonthoudersvereeniging "Emmanuel" Amsterdam 1901-09-13 nr. 27

28-09-1901

1901-01-26
Afdeeling Hoorn van de Noordhollandsche vereeniging "Het Witte Kruis" Hoorn 1901-09-19 nr. 20

01-10-1901
07-10-1903

1901-07-01
Amsterdamsche Vereeniging van mineraalwaterfabrikanten Amsterdam 1901-09-19 nr. 19

02-10-1901
20-05-1903

1901-03-13
Muziekvereeniging "Crescendo" Sloterdijk 1901-09-20 nr. 23

03-10-1901

1901-01-28
Hilversumsche schietvereeniging "Willem Tell" Hilversum 1901-09-25 nr. 8

09-10-1901

1896-10-25
Afdeeling Edam van den Ned. Roomsch Kath. Volksbond onder patronaat van St. Willibrordus Edam 1901-10-01 nr. 49

12-10-1901

1893-11-27
Het Christelijk Ziekenhuis Zaandam 1901-10-04 nr. 38

20/21-10-1901

1901-07-19
Aantal verenigingen gevonden: 2290 pagina: « 136 37 38 39 40 41 4246 »
Download resultaat als excel-bestand met bovenstaande velden
Download resultaat als excel-bestand met alle velden
Uitleg excel-bestanden
We bieden 2 versies excel-bestanden van de zoekresultaten aan.
  1. Een bestand dat dezelfde samenvatting bevat als op de zoekresultaten pagina getoond wordt.
  2. Een uitgebreider bestand dat alle gegevens van de zoekresultaten bevat. Dit is een vrij grote tabel gegevens.
De waarden in de velden van het uitgebreide bestand kunnen html-codes bevatten.
In het uitgebreide bestand komen samengestelde en herhalende velden voor. Hierbij zijn de scheidingstekens '//' en ';' gebruikt.
Voor meer mogelijkheden en gebruik in overige software verwijzen we naar de handleiding van de betreffende software.
Bij gebruik van deze bestanden dient altijd rekening gehouden te worden met de auteursrechten.