Erkende verenigingen, 1855-1903

 
English | Nederlands

Zoeken en selecteren

Zoeken en selecteren

of Nieuwe zoekopdracht

Vrij zoeken

Naam
Plaats
Provincie
Jaar van erkenning Van tot en met

of Nieuwe zoekopdracht
Nieuwe zoekopdracht
Wijzig/toon zoekopdracht Verberg zoekopdracht

Zoekresultaten:

Aantal verenigingen gevonden: 2290 pagina: « 1 2 3 4 5 6 7 846 »
Naam vereniging Plaats       Erkenning KB         Staatscourant Oprichting
Volksbelang Haarlem 1891-05-25 nr. 68

16-07-1891

1887-12-29
Amsterdamsche Turnbond Amsterdam 1903-06-30 nr. 68

23-07-1903

1903-02-21
Algemeene magazijn- en winkelbediendenbond in Nederland Amsterdam 1903-06-30 nr. 68

24-07-1903

1902-11-16
Afdeeling Andijk van Noordhollandsche vereeniging "Het Witte Kruis" Andijk 1903-06-30 nr. 68

25-07-1903
31-10-1903

1903-01-17
Muziekvereeniging "Beethoven" Amsterdam 1903-06-30 nr. 68

25-07-1903

1903-02-01
Gymnastiekvereeniging "Kracht door Volharding" Haarlem 1883-05-29 nr. 68

11-07-1883
09-02-1886
04-03-1892

1883-05-01
De Vriendschap Amsterdam 1902-07-07 nr. 68

30-07-1902

1902-04-15
Vereeniging van fruit-, groenten- en aardappelenhandelaren, genaamd "de Hoop" Haarlem 1902-07-07 nr. 68

23-07-1902

1902-01-22
Waarborgvereeniging "Veredeling door Kunst" Amsterdam 1902-07-07 nr. 68

01-08-1902

Liefdadigheid door Vriendschap Amsterdam 1899-08-10 nr. 68

27/28-08-1899

1897-03-01
Nederlandsche Journalistenkring Amsterdam 1884-06-24 nr. 68

18-10-1884
03/04-05-1894
05-09-1900

1884-02-01
Vereeniging van vaste werklieden der Amsterdamsche gemeentelijke waterleidingen, onder de zinspreuk: "Vooruitgang zij ons streven" Amsterdam 1901-07-12 nr. 68

28/29-07-1901

1900-09-01
Vereeniging voor Vrouwenkiesrecht Amsterdam 1894-08-01 nr. 67

30-08-1894
19-05-1896

1894-01-01
Het Christelijk Nationaal Boeren-comité Amsterdam 1901-06-03 nr. 67

15-06-1901

1901-02-20
Vereeniging tot Werkverschaffing aan Minvermogenden Krommenie 1868-04-04 nr. 67

23-04-1868
09-11-1886
18/19/20-04-1897

IJsvereeniging "Hoorn" Hoorn 1896-11-30 nr. 67

20/21-12-1896

1896-10-30
Genootschap ter bevordering van Heel- en Verloskunde Amsterdam 1861-05-21 nr. 67

30-05-1861
10-05-1878
17/18-06-1888

Vereeniging ter bestrijding der vervalschingen van voedingsmiddelen "Amsterdam" Amsterdam 1892-08-06 nr. 67

17-09-1892

Vereeniging voor Israëlitisch Godsdienstonderwijs te Amsterdam Amsterdam 1866-04-11 nr. 67

26-04-1866

De Nederlandsche Koraalvereeniging Amsterdam 1866-07-13 nr. 67

26-07-1866

Vereeniging tot het houden van jaarlijksche Paaschtentoonstellingen van vee Schagen 1893-07-18 nr. 67

01-09-1893
28-12-1895

1893-05-01
Samenwerking Weesp 1901-07-12 nr. 67

28/29-07-1901

1901-02-26
De Alkmaarsche Huishoud- en Industrieschool Alkmaar 1894-09-03 nr. 67

11-10-1894
21-07-1903

1894-06-01
Vereeniging van ambtenaren, werkzaam bij de gemeentegasfabrieken van Amsterdam, genaamd "Plicht" Amsterdam 1901-06-03 nr. 66

19-06-1901

1901-01-06
Vereeniging van Postduivenliefhebbers "De Luchtgids" Haarlem 1901-07-26 nr. 66

11/12-08-1901

1892-08-28
Het suppletiefonds (aanvullingsfonds) voor het te betalen schoolgeld op de school te Sloterdijk (gemeente Sloten N.H.), uitgaande van de Vereeniging voor lager onderwijs op Gereformeerden grondslag te Sloterdijk (gemeente Sloten N.H.) Sloterdijk 1898-10-22 nr. 66

05-11-1898

1897-07-01
Vereeniging tot bestrijding van het Nieuw-Malthusianisme Amsterdam 1899-12-01 nr. 66

15-12-1899

1899-01-21
Het Nederlandsch Jongelingsverbond Amsterdam 1892-08-06 nr. 66

10-09-1892
27-04-1899

Vereeniging "Dienstplichtbond" Amsterdam 1889-04-09 nr. 66

09-07-1889

Vereeniging "Creditreform" ter voorkoming van schadelijk crediet verleenen Amsterdam 1897-12-03 nr. 66

23-12-1897

1897-07-17
Afdeeling Sint Maarten van de Noordhollandsche Vereeniging "Het Witte Kruis" Sint Maarten 1901-07-04 nr. 66

18-07-1901
27-10-1903

1901-01-01
Het Kinderziekenhuis Amsterdam 1866-03-20 nr. 66

30-03-1866
04-12-1895
14-03-1900

Harmoniekapel "Euterpe" Velsen 1894-09-03 nr. 66

24-10-1894

1894-07-05
Vrije Protestantsche Schoolvereeniging Enkhuizen 1883-06-12 nr. 66

11-07-1883
31-05-1893

Ons Genoegen Wijdenes 1903-05-30 nr. 65

21/22-06-1903

1903-03-30
Limmer IJsclub Limmen 1903-05-30 nr. 65

23-06-1903

1895-12-28
Lompenbewerkers-vereeniging "Amsterdam" Amsterdam 1903-05-30 nr. 65

21/22-06-1903

1902-08-03
Turnvereeniging "IJmuiden" IJmuiden 1903-05-30 nr. 65

24-06-1903

1901-10-01
Nationale Hengelaarsbond Amsterdam 1903-05-30 nr. 65

28/29-06-1903

1901-05-01
Jongelingsweerbaarheidskorps "Prins Hendrik garde" Amsterdam 1903-05-30 nr. 65

28/29-06-1903

1901-03-31
Amsterdamsche Bond voor lichamelijke opvoeding Amsterdam 1903-05-30 nr. 65

26-06-1903

1902-12-08
Nederlandsche vereeniging "De Rijwielindustrie" Amsterdam 1894-07-17 nr. 65

05/06-08-1894
06-10-1898
15-01-1901

1894-01-01
De Schippersvereeniging Terschelling 1882-05-30 nr. 65

06-09-1882

Nederlandsche Bond voor Brood-, Koek- en Banketbakkers Amsterdam 1885-01-11 nr. 65

26-02-1885
25-02-1891
08-05-1897

Vereeniging ter beoefening der uiterlijke welsprekendheid "Excelsior" te Aalsmeer Aalsmeer 1899-12-01 nr. 65

13-12-1899

1888-11-08
Vereeniging voor Evangelisatie en Onderwijs Haarlem 1866-11-15 nr. 65

01-12-1866

Volksbond, vereeniging tegen drankmisbruik, afdeeling Wormerveer Wormerveer 1901-10-23 nr. 65

06-11-1901

1901-04-29
Schietvereeniging "Generaal Van Merlen" Haarlem 1892-08-16 nr. 65

02-09-1892
24-02-1893
26/27-02-1899

De Kerkelijke Kas Vijfhuizen 1890-11-01 nr. 65

29-01-1891

Vereeniging tot stichting en instandhouding van Scholen met den Bijbel Oosterend (NH) 1883-06-12 nr. 65

11-07-1883

Aantal verenigingen gevonden: 2290 pagina: « 1 2 3 4 5 6 7 846 »
Download resultaat als excel-bestand met bovenstaande velden
Download resultaat als excel-bestand met alle velden
Uitleg excel-bestanden
We bieden 2 versies excel-bestanden van de zoekresultaten aan.
  1. Een bestand dat dezelfde samenvatting bevat als op de zoekresultaten pagina getoond wordt.
  2. Een uitgebreider bestand dat alle gegevens van de zoekresultaten bevat. Dit is een vrij grote tabel gegevens.
De waarden in de velden van het uitgebreide bestand kunnen html-codes bevatten.
In het uitgebreide bestand komen samengestelde en herhalende velden voor. Hierbij zijn de scheidingstekens '//' en ';' gebruikt.
Voor meer mogelijkheden en gebruik in overige software verwijzen we naar de handleiding van de betreffende software.
Bij gebruik van deze bestanden dient altijd rekening gehouden te worden met de auteursrechten.