Erkende verenigingen, 1855-1903

 
English | Nederlands

Zoeken en selecteren

Zoeken en selecteren

of Nieuwe zoekopdracht

Vrij zoeken

Naam
Plaats
Provincie
Jaar van erkenning Van tot en met

of Nieuwe zoekopdracht
Nieuwe zoekopdracht
Wijzig/toon zoekopdracht Verberg zoekopdracht

Zoekresultaten:

Aantal verenigingen gevonden: 2290 pagina: « 1 2 3 4 5 6 7 846 »
Naam vereniging Plaats       Erkenning KB         Staatscourant Oprichting
Vereeniging tot het geven van Teekenonderwijs Amstelveen 1895-09-24 nr. 15

22-10-1895

1895-01-01
Genootschap "Charitas" Hilversum 1877-11-20 nr. 15

16-01-1878
20-08-1881

Vereeniging tot bevordering der algemeene belangen van de Zeevisscherijen Zandvoort 1886-02-25 nr. 15

24-03-1886

Gymnastiek- en Schermvereeniging "Milo" Amsterdam 1890-08-18 nr. 15

23-10-1890

Handwerkers-productie-Vereeniging: "Arbeid en Vlijt" Amsterdam 1872-10-31 nr. 15

08/09-12-1872

Genootschap "Schomeré Mitswoth Menachem Abelim" (zij, die het gebod "de treurenden te troosten" in acht nemen) Amsterdam 1875-02-26 nr. 15

02-06-1875
15-08-1876
04-08-1877
09-11-1881
27-06-1893
02-07-1898
22-01-1901
19-11-1902
22-08-1903

1874-01-26
Vereeniging "Ondersteuning in nood" Amsterdam 1883-03-26 nr. 15

18-04-1883

Vereeniging onder de zinspreuk: "Ondersteuning zij ons doel" Amstelveen 1893-03-14 nr. 15

07-04-1893

1880-03-15
Vereeniging tot handhaving en voortplanting van het liberale beginsel in de Nederduitsch Hervormde Gemeente te Amsterdam Amsterdam 1873-02-23 nr. 15

27-06-1873
19-10-1878

Afdeeling Broek in Waterland der Noordhollandsche vereeniging "Het Witte Kruis" Broek in Waterland 1893-01-25 nr. 15

26/27-02-1893
03-09-1903

1887-01-01
Onderofficiersvereeniging der Zeemacht "van Speyk" Amsterdam 1894-03-16 nr. 15

07-04-1894
28-09-1898

De vrijzinnig-democratische vereeniging Amsterdam 1901-06-07 nr. 15

20-06-1901
21-02-1902

1901-03-21
Nederlandsche Oranje-Vereeniging Amsterdam 1873-10-31 nr. 15

04/05-01-1874

Comité voor verpleging van zieken door Protestantsche broeders Amsterdam 1902-09-27 nr. 15

10-10-1902

1896-11-13
Noord-Hollandsche bond van kader- en oud-kaderleden der dd. schutterij Hoorn 1902-09-27 nr. 15

11-10-1902

1901-10-01
"Floris V" tot bevordering van het vreemdelingenverkeer te Muiderberg Muiderberg 1902-09-27 nr. 15

11-10-1902

1900-03-29
Neutrale vakvereeniging van tuinlieden en bloemisten "Aurora", afdeeling van den algemeenen tuinlieden- en bloemistenbond Haarlem 1902-09-27 nr. 15

16-10-1902

1900-05-15
Beschaving en Ontwikkeling (B. & O.) Amsterdam 1902-09-27 nr. 15

12/13-10-1902

1902-04-01
De Alkmaarsche Scherpschuttersvereeniging Alkmaar 1902-09-27 nr. 15

15-10-1902

1902-03-04
Vereeniging van "Leeraren aan de Openbare Middelbare Scholen te Amsterdam" Amsterdam 1880-04-07 nr. 15

05-06-1880
20/21-05-1894

Katholieken Kring "St. Bavo" Haarlem 1899-04-22 nr. 16

07/08-05-1899

1898-10-01
Vereeniging van Schuitenvoerdersknechts "Eendragt maakt magt" Amsterdam 1871-11-29 nr. 16

22-12-1871
30/31-12-1900

1869-08-08
Hulpvereeniging voor Gereformeerd Schoolonderwijs Broek op Langedijk 1870-04-25 nr. 16

21-05-1870

Vereeniging "Luther" Amsterdam 1881-03-14 nr. 16

21-04-1881
22-03-1882
21-11-1884

De Evangelische Vereeniging Spaarndam 1889-04-10 nr. 16

18-07-1889

Vereeniging buiten de Muiderpoort te Amsterdam, tot veredeling van 't volksvermaak en ter behartiging van de belangen der bewoners Amsterdam 1895-01-29 nr. 16

27-02-1895

1893-08-01
Koningin "Wilhelmina" Amsterdam 1894-01-20 nr. 16

08-03-1894

De Nederlandsche anti-socialistische kleermakersbond Amsterdam 1896-12-28 nr. 16

17/18-01-1897

1896-05-25
Voor en door het volk Haarlem 1900-03-14 nr. 16

29-03-1900

1900-01-01
Dilettanten-club "Vriendschap en Ontwikkeling" onder de kenspreuk: "Door oefening wordt kunst verkregen" Amsterdam 1881-03-21 nr. 16

30-04-1881

Maatschappij tot verbetering der huisvesting van de mingegoede Volksklasse te Koog a/d Zaan Koog aan de Zaan 1862-06-15 nr. 16

26-06-1862

Vereeniging tot het stichten en instandhouden van een Fonds of Inrigting tot ondersteuning van ouden van dagen binnen de gemeente Urk Urk 1878-03-03 nr. 16

29-03-1878

Vereeniging "Door Vriendschap Bijeengebracht" Amsterdam 1888-02-03 nr. 16

10-04-1888

Vereeniging "Hou' en Trouw" Amsterdam 1888-03-17 nr. 16

15/16-04-1888
15-02-1895
24-07-1896
21/22-01-1900

Afdeeling "Buiksloot" der Noordhollandsche vereeniging "Het witte kruis" Buiksloot 1898-02-18 nr. 16

03-03-1898
27-10-1903

1898-01-01
Vereeniging ter behartiging van Amsterdamsche Gemeentebelangen Amsterdam 1877-04-15 nr. 16

05-07-1877

Vereeniging tot oprichting en instandhouding van eene of meer Bewaarscholen Wormerveer 1880-02-09 nr. 16

07-03-1880

De Kerkelijke Kas Hilversum 1888-03-14 nr. 16

14-04-1888

Vereeniging van Nederlandsche Schelpkalkfabrikanten Amsterdam 1896-05-08 nr. 16

07-07-1896

1895-11-07
Vereeniging tot ontwikkeling van den Landbouw in Hollandsch Noorderkwartier Winkel 1872-04-13 nr. 16

27-04-1872
08-07-1877
07-04-1882
29-03-1887
04-03-1892 18-02-1897
01/02-01-1901

Afdeeling Zuid- en Noord-Schermer der Noordhollandsche vereeniging "Het witte kruis" Zuid- en Noord-Schermer 1897-11-03 nr. 16

25-11-1897
20-11-1903

1897-01-01
Christelijke muziekvereeniging A.D.V.E.N.D.O. (Aangenaam door vriendschap en nuttig door oefening) Zaandam 1899-02-14 nr. 16

26/27-02-1899

1898-09-08
Vereeniging "Vermaak en Weldoen" Amsterdam 1877-04-15 nr. 16

05-07-1877

Vereeniging tot bevordering van zelfstandig Godsdienstig leven Amsterdam 1873-04-11 nr. 16

02-07-1873
18-06-1875
31-01-1877
18-08-1894
12/13-01-1902

1872-05-06
De Kerkelijke Kas Velsen 1888-05-05 nr. 16

23-06-1888

Vereeniging "Eendracht en Genoegen" Amsterdam 1887-04-07 nr. 16

08-06-1887

Vereeniging tot instandhouding van het Protestantsche Weeshuis te Wormerveer Wormerveer 1878-10-11 nr. 16

29-10-1878
21-01-1881

Genootschap "Vriendschap en Uitspanning" Amsterdam 1887-09-18 nr. 16

03-11-1887

Vereeniging tot bevordering van het Volksonderwijs in Nederland Amsterdam 1871-01-22 nr. 16

13-02-1871
15-11-1873
27-10-1874
09-10-1875

Vereeniging tot oprichting en instandhouding van de spijskokerij "St. Willebrordus" Alkmaar 1881-03-16 nr. 16

30-04-1881

Aantal verenigingen gevonden: 2290 pagina: « 1 2 3 4 5 6 7 846 »
Download resultaat als excel-bestand met bovenstaande velden
Download resultaat als excel-bestand met alle velden
Uitleg excel-bestanden
We bieden 2 versies excel-bestanden van de zoekresultaten aan.
  1. Een bestand dat dezelfde samenvatting bevat als op de zoekresultaten pagina getoond wordt.
  2. Een uitgebreider bestand dat alle gegevens van de zoekresultaten bevat. Dit is een vrij grote tabel gegevens.
De waarden in de velden van het uitgebreide bestand kunnen html-codes bevatten.
In het uitgebreide bestand komen samengestelde en herhalende velden voor. Hierbij zijn de scheidingstekens '//' en ';' gebruikt.
Voor meer mogelijkheden en gebruik in overige software verwijzen we naar de handleiding van de betreffende software.
Bij gebruik van deze bestanden dient altijd rekening gehouden te worden met de auteursrechten.