Erkende verenigingen, 1855-1903

 
English | Nederlands

Zoeken en selecteren

Zoeken en selecteren

of Nieuwe zoekopdracht

Vrij zoeken

Naam
Plaats
Provincie
Jaar van erkenning Van tot en met

of Nieuwe zoekopdracht
Nieuwe zoekopdracht
Wijzig/toon zoekopdracht Verberg zoekopdracht

Zoekresultaten:

Aantal verenigingen gevonden: 2290 pagina: « 1 2 3 4 5 6 7 846 »
Naam vereniging Plaats       Erkenning KB         Staatscourant Oprichting
Nederlandsche Bond van Oud-Onderofficieren Amsterdam 1888-03-08 nr. 24

12-04-1888
29-01-1891
31-01-1896
27-11-1900

Vereeniging van ambtenaren der Registratie en Domeinen Amsterdam 1893-12-22 nr. 28

20-02-1894

Geneefsche vereeniging van hotel- en restauratiebedienden "Onderlinge Hulp" Amsterdam 1893-12-23 nr. 27

14-02-1894

Nederlandsche Operavereeniging Amsterdam 1894-01-12 nr. 19

16-02-1894

Nederlandsche Maatschappij voor Tuinbouw en Plantkunde Amsterdam 1874-01-02 nr. 23

10-04-1874
11-12-1878
20-02-1889
01-02-1895
07-04-1899

Vereeniging ter bevordering der belangen van Roosjessnijders Amsterdam 1872-10-13 nr. 23

30-10-1872

Vereeniging tot beheer der Bischoffsheims-stichting Amsterdam 1861-04-23 nr. 62

02-05-1861
02-03-1867

Vereeniging ter bevordering van Kennis en Beschaving Oudendijk 1870-07-20 nr. 21

11-08-1870
26-02-1885

Centraal Diamant Handelsbond Amsterdam 1883-11-25 nr. 31

10-02-1884
20-04-1887
23-10-1891
08-03-1898

Schietvereeniging "Wilhelmina" Hilversum 1887-03-29 nr. 9

29-05-1887

Vereeniging "Door Eendragt 't zaam gebragt" Amsterdam 1871-05-09 nr. 7

09-06-1871

Vereeniging tot bestrijding van het Pauperisme te Amsterdam Amsterdam 1871-06-02 nr. 21

20-06-1871

Vereeniging "de Fröbelschool opgericht door het Departement "Edam" der Maatschappij tot Nut van 't Algemeen" Edam 1888-08-23 nr. 99

18-11-1888

De Kerkelijke Kas Vijfhuizen 1890-11-01 nr. 65

29-01-1891

Algemeene Nederlandsche Vrouwenvereeniging "Arbeid Adelt" Amsterdam 1871-10-17 nr. 21

29/30-10-1871
09-08-1872
15-06-1884
26-11-1889
21/22-10-1900

Centraal-Comité voor de oprichting en de instandhouding van een Seminarie nabij Batavia Amsterdam 1873-09-23 nr. 19

28-11-1873
13-05-1903

Nederlandsche Roomsch-Katholieke Volksbond Amsterdam 1888-09-29 nr. 19

11-01-1889
08/09-10-1893
24-06-1898

Zang- en Tooneelvereeniging "Kunst door Oefening" Amsterdam 1890-11-07 nr. 56

12-02-1891

Vereeniging tot oprigting en instandhouding van eene Bijzondere Protestantsche School Heemstede 1874-10-09 nr. 21

27-10-1874

Vereeniging tot verspreiding van stichtelijke blaadjes Amsterdam 1870-06-30 nr. 20

24/25-07-1870
01-06-1900

Vereeniging "de Kinder-bewaarschool" Spaarndam 1865-04-20 nr. 34

04-05-1865

Vereeniging tot oprichting en instandhouding eener Bewaar-, Naai- en Breischool, onder den naam "Cornelia en Sophia Bewaar- Naai en Breischool" Abbenes 1889-12-02 nr. 24

22-02-1890

Comité ter Evangelisatie te IJmuiden Velsen 1879-03-17 nr. 6

11-04-1879

Vereeniging "Oefening en Gezellig Verkeer" Amsterdam 1889-09-18 nr. 23

29-01-1890

Alkmaarsche Harddraverij-vereeniging Alkmaar 1888-07-30 nr. 21

25-10-1888

De Harmonie Bussum 1900-08-03 nr. 21

17-08-1900

Cricketclub "Excelsior" Haarlem 1888-07-27 nr. 25

10-10-1888

De Christelijk Afgescheiden Gemeente Venneperdorp 1864-08-16 nr. 77

07-09-1864

Comité-Generaal voor de tentoonstelling tot bevordering van veiligheid en gezondheid in fabrieken en werkplaatsen Amsterdam 1890-04-09 nr. 19

12-06-1890

Vereeniging tot stichting en instandhouding van Scholen met den Bijbel onder de zinspreuk "Eben Haëzer" I Samuel 7:12 Huizen 1884-01-12 nr. 93

01-03-1884

Godsdienstige Zangvereeniging "Santo Servicio y Associasion Amical" Amsterdam 1887-09-26 nr. 19

02-11-1887

Dilettanten-club "Vriendschap en Ontwikkeling" onder de kenspreuk: "Door oefening wordt kunst verkregen" Amsterdam 1881-03-21 nr. 16

30-04-1881

Gymnastiekvereeniging "De Batavier" Amsterdam 1890-06-08 nr. 26

12-04-1890

Vereeniging voor de Statistiek in Nederland Amsterdam 1862-07-04 nr. 54

16-07-1862
28-08-1891
26-01-1893

Schermvereeniging "Excelsior" Amsterdam 1887-01-21 nr. 13

01-04-1887

Vereeniging "Resjied Tob" (Goed Begin) Amsterdam 1881-09-06 nr. 31

09-11-1881
08-06-1887

Christelijke Vrouwenvereeniging "tot Heil der Armen" Hilversum 1864-02-02 nr. 86

24-02-1864
25-08-1898

Vereeniging tot bevordering van geestelijke belangen Alkmaar 1871-04-10 nr. 1

24-05-1871

Vereeniging van kleinhandelaren in sterken drank "Vergunning" Amsterdam 1885-03-31 nr. 14

10-05-1885
09-07-1889
25/26/27-12-1894
08-06-1898
23-07-1902

Sociëteit Hereeniging Alkmaar 1888-12-16 nr. 29

07-03-1889
17-01-1894
09-08-1898

Vereeniging "Onderling" Amsterdam 1886-01-26 nr. 18

17-03-1886

Vereeniging "De School met den Bijbel" te Sloten en Nieuwer-Amstel Sloten en Amstelveen 1879-04-27 nr. 20

12-06-1879

Hulpvereeniging voor Gereformeerd Schoolonderwijs Haarlemmermeer 1883-09-16 nr. 15

19-10-1883
28-09-1895

Liberale Kiesvereeniging "Algemeen Belang". Anna Paulowna 1889-12-12 nr. 20

01-03-1890

Weldadigheids-Vereeniging "Montefiore" Amsterdam 1887-02-22 nr. 19

20-04-1887
01-10-1892
27-05-1898

Amsterdamsche IJsclub Amsterdam 1869-12-20 nr. 8

25-01-1870
08-03-1883
01-11-1887
24-01-1891
12-08-1892

Vereeniging tot oprichting en instandhouding van het "Landré-Fonds" Amsterdam 1879-06-08 nr. 34

16-07-1879

Vereeniging tot "aanbouw van doelmatige Woningen en andere nuttige Inrichtingen voor den Arbeidersstand te Hilversum" Hilversum 1864-02-07 nr. 2

28-02-1864

De Kerkelijke Kas Beverwijk 1887-12-24 nr. 25

17-02-1888

Vereeniging voor Gereformeerd Schoolonderwijs te Buiksloot en Nieuwendam met omstreken Buiksloot en Nieuwendam 1883-06-05 nr. 45

11-07-1883
03-03-1898

Aantal verenigingen gevonden: 2290 pagina: « 1 2 3 4 5 6 7 846 »
Download resultaat als excel-bestand met bovenstaande velden
Download resultaat als excel-bestand met alle velden
Uitleg excel-bestanden
We bieden 2 versies excel-bestanden van de zoekresultaten aan.
  1. Een bestand dat dezelfde samenvatting bevat als op de zoekresultaten pagina getoond wordt.
  2. Een uitgebreider bestand dat alle gegevens van de zoekresultaten bevat. Dit is een vrij grote tabel gegevens.
De waarden in de velden van het uitgebreide bestand kunnen html-codes bevatten.
In het uitgebreide bestand komen samengestelde en herhalende velden voor. Hierbij zijn de scheidingstekens '//' en ';' gebruikt.
Voor meer mogelijkheden en gebruik in overige software verwijzen we naar de handleiding van de betreffende software.
Bij gebruik van deze bestanden dient altijd rekening gehouden te worden met de auteursrechten.