Erkende verenigingen, 1855-1903

 
English | Nederlands

Zoeken en selecteren

Zoeken en selecteren

of Nieuwe zoekopdracht

Vrij zoeken

Naam
Plaats
Provincie
Jaar van erkenning Van tot en met

of Nieuwe zoekopdracht
Nieuwe zoekopdracht
Wijzig/toon zoekopdracht Verberg zoekopdracht

Zoekresultaten:

Aantal verenigingen gevonden: 2290 pagina: « 1 2 3 4 5 6 7 846 »
Naam vereniging Plaats       Erkenning KB         Staatscourant Oprichting
Nederlandsche Maatschappij voor Tuinbouw en Plantkunde Amsterdam 1874-01-02 nr. 23

10-04-1874
11-12-1878
20-02-1889
01-02-1895
07-04-1899

Vereeniging "Anna Stichting" Amsterdam 1874-01-11 nr. 14

22/23-03-1874

Arbeidersvereeniging "Eendracht maakt macht" Assendelft 1874-01-15 nr. 13

04-04-1874
22-11-1882
08-05-1897

Koninklijk Nederlandsch Aardrijkskundig Genootschap Amsterdam 1874-01-22 nr. 1

16-04-1874
18-10-1879
11-09-1884
18-10-1890
28/29-06-1903

1873-06-03
Schildersvereeniging "de Unie" Haarlem 1874-01-24 nr. 18

11-04-1874

Vereeniging van "Hoofden der Openbare Lagere Scholen te Amsterdam" Amsterdam 1874-02-15 nr. 27

29-05-1874
20-02-1880
21-04-1881
27-01-1903

Handelsvereeniging "Vervroegd Beursuur" Amsterdam 1874-02-15 nr. 26

17-04-1874
01-08-1876
19-02-1882

Vereeniging van "Metselaarsbazen te Amsterdam" Amsterdam 1874-03-08 nr. 29

06-05-1874

Genootschap "Liefdadigheid Naar Vermogen" Amsterdam 1874-03-13 nr. 21

21-05-1874
10-09-1876
04-07-1883
27-06-1886
29-06-1889
11-03-1892
26-04-1894
13-01-1899

Israëlitisch Godsdienstig Genootschap "Mewakshy Jausher" (zij, die het recht zoeken) Amsterdam 1874-03-16 nr. 27

19-05-1874
06-02-1890

Sociëteit "Onderling Genoegen" Zaandijk 1874-03-21 nr. 33

28-04-1874
14-06-1894

Vereeniging tot het oprichten en instandhouden van een gesticht voor ouden van dagen binnen de gemeente Egmond aan Zee Egmond aan Zee 1874-03-22 nr. 38

23-04-1874
29-01-1876
05-09-1878
27-10-1886

Hulpvereeniging voor Christelijk Nationaal Schoolonderwijs Broek op Langedijk 1874-04-01 nr. 10

29-05-1874
16-09-1893
02-08-1902

Christelijke Jongelings-vereeniging onder de zinspreuk "De Vreeze des Heeren is het beginsel der wijsheid" Den Helder 1874-04-04 nr. 9

01-05-1874
24-11-1893
13-05-1899

Vereeniging tot oprichting en instandhouding van het Protestantsch Weduwen- en Weezenfonds Amsterdam 1874-04-17 nr. 26

05/06-07-1874
07-04-1882
09-05-1903

"Afdeeling Haarlem" der Nederlandsche Zendingsvereeniging Haarlem 1874-05-27 nr. 17

30-07-1874

Vereeniging tot uitbreiding en instandhouding van volksgaarkeukens opgerigt door de beide Amsterdamsche Departementen der Maatschappij Tot Nut van 't Algemeen in den jare 1870 Amsterdam 1874-05-29 nr. 24

29-07-1874

Vereeniging "Opwekking tot de Stembus", Liberale roepstem in de Nederduitsch Hervormde Gemeente te Amsterdam Amsterdam 1874-05-29 nr. 26

23-06-1874

Vereeniging voor Fabriekarbeidsters Amsterdam 1874-06-12 nr. 13

02/03-08-1874
20-04-1892

Amsterdamsche Steenhouwersvereeniging "Eendracht maakt Macht" Amsterdam 1874-06-13 nr. 12

30-07-1874
30-03-1888

Hulpvereeniging voor Gereformeerd Schoolonderwijs Anna Paulowna 1874-07-04 nr. 51

01-08-1874

Vereeniging voor het Nederlandsch Kunst-Industrie-Museum Amsterdam 1874-08-22 nr. 21

24-10-1874

Vereeniging "Volksmin" te Hoogwoud en Aartswoud Hoogwoud en Aardswoud 1874-09-17 nr. 35

11-11-1874

Vereeniging tot oprigting en instandhouding van eene Bijzondere Protestantsche School Heemstede 1874-10-09 nr. 21

27-10-1874

Vereeniging van Koper- en Blikslagers en aan het vak verbondene gezellen onder den naam van "Door eendracht vooruitgang" Amsterdam 1874-11-01 nr. 21

18-02-1875
01-11-1900

1872-10-20
Vereeniging van Burgemeesters en Secretarissen in de provincie Noordholland Amsterdam 1874-12-22 nr. 41

13/14-06-1875
20-02-1891
23-11-1899

Vereeniging tot het vormen van eene "Openbare Verzameling van Hedendaagsche Kunst te Amsterdam" Amsterdam 1875-01-09 nr. 20

16-06-1875
13-11-1903

Maatschappij tot opvoeding van Weezen in het Huisgezin Amsterdam 1875-01-22 nr. 17

30-04-1875
13-01-1877
18-02-1879
08-10-1882
20-01-1899
19/20-07-1903

1874-08-25
Zeilmakers-gezellenvereeniging "Vriendschap en Trouw" Amsterdam 1875-01-29 nr. 35

27-04-1875

Genootschap "Schomeré Mitswoth Menachem Abelim" (zij, die het gebod "de treurenden te troosten" in acht nemen) Amsterdam 1875-02-26 nr. 15

02-06-1875
15-08-1876
04-08-1877
09-11-1881
27-06-1893
02-07-1898
22-01-1901
19-11-1902
22-08-1903

1874-01-26
Vereeniging "Vriendenclub" Amsterdam 1875-02-27 nr. 14

27-04-1875
04-06-1879

Sophia-vereeniging tot bescherming van dieren Amsterdam 1875-03-27 nr. 29

24-06-1875
27-07-1879

De Naai- en Breischool Aartswoud 1875-04-17 nr. 12

20-02-1891

Vereeniging tot behartiging van de Godsdienstige belangen der Fabrieksarbeiders en hunne kinderen aan de Gooische Vaart onder Hilversum Hilversum 1875-04-19 nr. 24

26-06-1875
22-04-1892

Koninklijk Oudheidkundig Genootschap Amsterdam 1875-04-24 nr. 19

03-06-1875

Vereeniging tot oprichting en instandhouding eener naai- en Breischool onder den naam van "Maria Louiza Jacoba Naai- en Breischool" Nieuw-Vennep 1875-04-25 nr. 29

24-06-1875
17-03-1886

Vereeniging tot "bevordering van Orgelmuziek te Amsterdam" Amsterdam 1875-05-24 nr. 20

27/28-06-1875

Vereeniging tot uitbreiding der "Verzameling van kunst en oudheden op het Stedelijk museum te Haarlem" Haarlem 1875-05-31 nr. 25

06-07-1875

Nederlandsche Oranje-Vereeniging Muiden 1875-06-01 nr. 28

26-06-1875

Amsterdamsche Vereeniging tot het bouwen van Arbeiderswoningen Amsterdam 1875-06-02 nr. 31

27/28-06-1875
29-06-1889

Pius-Vereeniging Amsterdam 1875-07-28 nr. 59

28-08-1875
14/15-04-1901

Bond van Nederlandsche Onderwijzers Amsterdam 1875-10-26 nr. 19

26-11-1875
18-08-1881
17-04-1887
06-05-1890
29-09-1891
30-03-1894
12-11-1898
25-11-1899
07-08-1903

Vereeniging tot stichting en instandhouding van Bewaarscholen Den Helder 1875-10-26 nr. 18

09-11-1875

Vereeniging "Vriendschap en Vermaak" Amsterdam 1875-11-13 nr. 12

03-02-1876
01-12-1898

1873-06-23
Vereeniging tot bevordering van menschlievend Hulpbetoon door zelfopoffering Amsterdam 1875-11-17 nr. 14

31-12-1875

Scherpschuttersvereeniging "Koning Willem de Derde" Hilversum 1875-11-18 nr. 21

06-01-1876
27-04-1887

Vereeniging tot vorming en instandhouding der Predikanten Weduwen- en Weezenbeurs Amsterdam 1875-11-24 nr. 29

09/10-01-1876
21-08-1880
22-11-1893
26-09-1896

Vereeniging "Weldadigheidsfonds op initiatief van den Opperrabbijn door diamantwerkers opgericht" Amsterdam 1875-12-15 nr. 30

16/17-01-1876
16/17-09-1877
05-07-1878
18-11-1897
19-11-1902

1875-07-01
"Volksonderwijs", vereeniging ter bevordering van het volksonderwijs en het schoolbezoek in Nederland Amsterdam 1876-01-12 nr. 23

08-03-1876
19-08-1876
11-06-1880
13-10-1887
18/19-11-1888
23-12-1890
01-06-1898
06-09-1901

De Schoolvereeniging Amsterdam 1876-02-01 nr. 28

20-04-1876
04-07-1883
28-02-1888
13-04-1898

Aantal verenigingen gevonden: 2290 pagina: « 1 2 3 4 5 6 7 846 »
Download resultaat als excel-bestand met bovenstaande velden
Download resultaat als excel-bestand met alle velden
Uitleg excel-bestanden
We bieden 2 versies excel-bestanden van de zoekresultaten aan.
  1. Een bestand dat dezelfde samenvatting bevat als op de zoekresultaten pagina getoond wordt.
  2. Een uitgebreider bestand dat alle gegevens van de zoekresultaten bevat. Dit is een vrij grote tabel gegevens.
De waarden in de velden van het uitgebreide bestand kunnen html-codes bevatten.
In het uitgebreide bestand komen samengestelde en herhalende velden voor. Hierbij zijn de scheidingstekens '//' en ';' gebruikt.
Voor meer mogelijkheden en gebruik in overige software verwijzen we naar de handleiding van de betreffende software.
Bij gebruik van deze bestanden dient altijd rekening gehouden te worden met de auteursrechten.