Erkende verenigingen, 1855-1903

 
English | Nederlands

Zoeken en selecteren

Zoeken en selecteren

of Nieuwe zoekopdracht

Vrij zoeken

Naam
Plaats
Provincie
Jaar van erkenning Van tot en met

of Nieuwe zoekopdracht
Nieuwe zoekopdracht
Wijzig/toon zoekopdracht Verberg zoekopdracht

Zoekresultaten:

Aantal verenigingen gevonden: 2290 pagina: « 138 39 40 41 42 43 4446 »
Naam vereniging Plaats       Erkenning KB         Staatscourant Oprichting
Bond van Nederlandsche Onderwijzers Amsterdam 1875-10-26 nr. 19

26-11-1875
18-08-1881
17-04-1887
06-05-1890
29-09-1891
30-03-1894
12-11-1898
25-11-1899
07-08-1903

Bond van Nederlandsche boekverkoopersbedienden Amsterdam 1898-05-12 nr. 54

29/30/31-05-1898
23-04-1902
08-05-1903

1893-05-07
Bond van Likeurstokers Amsterdam 1902-02-15 nr. 14

01-03-1902
23/24-08-1903

1901-11-01
Bond van Korporaals en Mariniers "Willem Joseph baron van Ghent" Den Helder 1900-05-10 nr. 39

31-05-1900

1899-11-26
Bond van Klerken, werkzaam bij 's Rijks Belastingen in Nederland Amsterdam 1892-01-26 nr. 27

17-02-1892

Bond van klerken, werkzaam bij de registratie en domeinen in Nederland Amsterdam 1895-06-12 nr. 44

11-07-1895

1895-02-24
Bond van klerken werkzaam bij de rechterlijke macht in Nederland Amsterdam 1896-02-21 nr. 7

12-05-1896

1895-12-15
Bond van inspecteurs van gemeentelijke politie in Nederland Amsterdam 1903-03-09 nr. 2

08-04-1903

1902-10-15
Bond van inspecteurs bij de Amsterdamsche politie Amsterdam 1901-07-06 nr. 73

21/22-07-1901

1901-05-02
Bond van gepensionneerde gegageerde en van gepasporteerde Israëlietische militairen voor land- en zeemacht hier te lande en koloniën in en buiten den dienst, onder de zinspreuk: "Getrouw aan ons Vorstenhuis en Vaderland" Amsterdam 1901-12-14 nr. 56

07-01-1902
11-07-1903

1901-05-25
Bond van gepensioneerde en gegageerde onderofficieren en van minderen van land- en zeemacht en van koloniën, onder de zinspreuk: "Insulinde" Amsterdam 1895-11-08 nr. 40

24-12-1895
29-12-1903

1894-10-01
Bond van eigenaars en directeuren van Nederlandsche brouwerijen Amsterdam 1902-05-31 nr. 42

20-06-1902

1902-01-01
Bond van directeuren van ambachtsscholen in Nederland Amsterdam 1893-02-01 nr. 26

12/13-03-1893

Bond van bloembollenhandelaren Haarlem 1900-08-03 nr. 20

22-08-1900
19-04-1902

1900-02-05
Bond van ambtenaren bij de gemeentelijke waterleidingen van Amsterdam Amsterdam 1903-06-02 nr. 68

14-07-1903

1903-03-01
Bond van actief dienende vuurstokers bij Hr.Ms zeemacht, beneden den rang van korporaal, "Goetgeluk" Den Helder 1902-04-01 nr. 32

13/14-04-1902

1901-12-19
Bond tot verbetering van de wijze der benoeming van Hoofden aan de Openbare Scholen Amsterdam 1888-12-01 nr. 27

09-02-1889

Bond ter verkrijging eener wettelijke regeling van den rechtstoestand der burgerlijke ambtenaren Amsterdam 1901-12-14 nr. 56

22/23-12-1901

1901-09-29
Boerenleenbank Haarlemmerliede en Spaarnwoude 1902-12-19 nr. 27

21-01-1903

1902-11-27
Boerenleenbank Grootebroek 1903-03-13 nr. 7

09-04-1903

1903-02-02
Blauwe Societeit Amsterdam 1903-11-04 nr. 22

22/23-11-1903

1900-02-15
Bischoffsheims-Vereeniging Amsterdam 1867-11-13 nr. 53

15/16-12-1867
04-08-1892

Bijzondere normaalschool voor onderwijzeressen "Amsterdam" Amsterdam 1896-01-13 nr. 77

23/24-02-1896

1895-07-15
Bierhuishoudersvereeniging "Vooruit" Amsterdam 1902-06-24 nr. 26

13/14-07-1902

1901-08-09
Bierbrouwersgezellen-vereeniging "Door Eendracht Verbetering" Amsterdam 1901-05-07 nr. 74

29-05-1901

1899-07-16
Bierbrouwersgezellenvereeniging Haarlem 1902-08-23 nr. 41

19-09-1902

1902-04-20
Bezaliël Amsterdam 1893-06-05 nr. 73

14-07-1893

1893-02-01
"Betsalel", vereeniging van Israëlietische werklieden en handelsbedienden Amsterdam 1897-06-26 nr. 49

15-07-1897

1895-10-29
Bescherming der belangen van den manufacturenhandel Amsterdam 1891-01-22 nr. 27

25-03-1891
03-11-1897

1890-01-01
Beschaving en Ontwikkeling (B. & O.) Amsterdam 1902-09-27 nr. 15

12/13-10-1902

1902-04-01
Bernard Samuel Ries-stichting Amsterdam 1894-02-20 nr. 45

08/09-04-1894

1893-10-23
Berieth Abraham (Verbond van Abraham) Amsterdam 1892-03-29 nr. 24

22-04-1892

1890-09-10
Behangers-patroonsvereeniging "Samenwerking" Amsterdam 1897-12-09 nr. 54

24-12-1897

1897-01-01
Behangers- en Meubelstoffeerdersvereeniging, onder de leuze "Voorwaarts" Amsterdam 1889-04-06 nr. 100

30-05-1889

Bakkersgezellenvereeniging "Voorwaarts", afdeeling Zaanstreek van den Nederlandschen Bakkersgezellenbond Zaandam 1901-04-13 nr. 47

01-05-1901

1899-10-01
Athletische club "de Bataaf" Amsterdam 1903-09-01 nr. 28

27/28-09-1903

1895-07-19
Athleten-club "Hollandia" Amsterdam 1894-10-25 nr. 36

17-11-1894

1893-12-12
"Asyl", bewaarplaats voor noodlijdende dieren Amsterdam 1901-06-05 nr. 9

22-06-1901
25-08-1903

1901-02-22
Artisfonds Amsterdam 1900-09-27 nr. 34

16-10-1900

1900-07-12
Arbeidersvereeniging "Help U zelven" Zaandam 1867-08-23 nr. 54

12-09-1867
02-09-1883

Arbeidersvereeniging "Eendracht maakt macht" Assendelft 1874-01-15 nr. 13

04-04-1874
22-11-1882
08-05-1897

Arbeidersbelang Amsterdam 1903-10-26 nr. 41

15/16-11-1903

1903-08-29
Anti-Sociaal-Democratische vereeniging van Nederlandsch spoorwegpersoneel onder de zinspreuk "Recht en Plicht" Hilversum 1896-10-12 nr. 40

01/02-11-1896

1894-04-28
Anti-sociaal-democratische vereeniging van Nederlandsch spoorwegpersoneel onder de zinspreuk "Recht en Plicht" Haarlem 1896-02-08 nr. 25

18-03-1896

1894-12-16
Anti-revolutionnaire opperliedenvereeniging "Recht en Orde" Amsterdam 1901-06-05 nr. 12

20-06-1901

1900-10-07
Anti-revolutionnaire kiesvereeniging "Nederland en Oranje" Haarlem 1893-07-11 nr. 25

19-08-1893

Anti-Revolutionaire propagandaclub "Keuchenius" Amsterdam 1894-12-18 nr. 21

02-02-1895

1893-11-08
Amsterdamsche Zwemclub Amsterdam 1880-12-11 nr. 29

09-02-1881
29-11-1884
26-03-1892
13-11-1895

Amsterdamsche Woningraad Amsterdam 1902-05-31 nr. 42

18-06-1902

1901-12-18
Amsterdamsche wijkverpleging Amsterdam 1899-05-27 nr. 80

14-06-1899

1899-03-01
Aantal verenigingen gevonden: 2290 pagina: « 138 39 40 41 42 43 4446 »
Download resultaat als excel-bestand met bovenstaande velden
Download resultaat als excel-bestand met alle velden
Uitleg excel-bestanden
We bieden 2 versies excel-bestanden van de zoekresultaten aan.
  1. Een bestand dat dezelfde samenvatting bevat als op de zoekresultaten pagina getoond wordt.
  2. Een uitgebreider bestand dat alle gegevens van de zoekresultaten bevat. Dit is een vrij grote tabel gegevens.
De waarden in de velden van het uitgebreide bestand kunnen html-codes bevatten.
In het uitgebreide bestand komen samengestelde en herhalende velden voor. Hierbij zijn de scheidingstekens '//' en ';' gebruikt.
Voor meer mogelijkheden en gebruik in overige software verwijzen we naar de handleiding van de betreffende software.
Bij gebruik van deze bestanden dient altijd rekening gehouden te worden met de auteursrechten.