Erkende verenigingen, 1855-1903

 
English | Nederlands

Zoeken en selecteren

Zoeken en selecteren

of Nieuwe zoekopdracht

Vrij zoeken

Naam
Plaats
Provincie
Jaar van erkenning Van tot en met

of Nieuwe zoekopdracht
Nieuwe zoekopdracht
Wijzig/toon zoekopdracht Verberg zoekopdracht

Zoekresultaten:

Aantal verenigingen gevonden: 2290 pagina: « 138 39 40 41 42 43 4446 »
Naam vereniging Plaats       Erkenning KB         Staatscourant Oprichting
Vereeniging van gepensioneerde onderofficieren en minderen van het Nederlandsch Leger Amsterdam 1879-02-28 nr. 19

22-04-1879
30-01-1881
15-08-1885
28-09-1892
25/26-11-1900

Vereeniging van Gereformeerden (Indepedenten) te Aalsmeer Aalsmeer 1901-04-13 nr. 51

05/06-05-1901

1901-01-27
Vereeniging van Godsdienst-Onderwijzers bij de Nederlandsche Hervormde Kerk Amsterdam 1877-11-28 nr. 8

19-01-1878
07-10-1899

Vereeniging van handelaren en fabrikanten in zilveren en gouden werken te Amsterdam, onder de zinspreuk: "Een zij ons doel" Amsterdam 1867-05-23 nr. 40

06-07-1867

Vereeniging van handelaren in sterken drank "Vergunning" Haarlem 1894-05-28 nr. 52

30-06-1894
13-03-1902

1894-01-01
Vereeniging van het personeel der tweede Noordhollandsche Tramwegmaatschappij, genaamd "Eendracht en Genoegen" Amsterdam 1902-08-12 nr. 36

04-09-1902

1899-01-01
Vereeniging van het personeel van 's Rijks werf te Amsterdam, onder de zinspreuk "Onderling Belang" Amsterdam 1898-10-13 nr. 25

30/31-10-1898

1898-05-07
Vereeniging van het personeel van 's Rijks werf te Willemsoord, onder de zinspreuk: "Onderling belang" Willemsoord 1900-10-08 nr. 82

24-10-1900

1900-04-01
Vereeniging van Hoofdambtenaren, Commiezen en met hen gelijkgestelden ter gemeente-secretarie van Amsterdam Amsterdam 1901-02-20 nr. 53

06-03-1901

1900-11-17
Vereeniging van "Hoofden der Openbare Lagere Scholen te Amsterdam" Amsterdam 1874-02-15 nr. 27

29-05-1874
20-02-1880
21-04-1881
27-01-1903

Vereeniging van Hoofden van Bijzondere Scholen Amsterdam 1885-05-29 nr. 38

24-06-1885

Vereeniging van hotel-, restaurant-, koffiehuis- en sociëteit-geëmployeerden "Hulp door Voorzorg" Amsterdam 1903-11-21 nr. 82

04-12-1903

1890-05-02
Vereeniging van Industrieelen betreffende bouwkunde en aanverwante vakken, onder het motto: "Door eendracht sterk" Haarlem 1899-03-06 nr. 14

19/20-03-1899

1898-11-02
Vereeniging van Industrieëlen en Kooplieden betreffende Bouwkunde en aanverwante vakken Haarlem 1882-06-23 nr. 29

08-10-1882
03-03-1888
09/10-01-1898

Vereeniging van Instituteurs in Nederland Amsterdam 1901-12-21 nr. 7

12/13-01-1902

1901-01-01
Vereeniging van kantoor- en handelsbedienden voor Haarlem en omstreken Haarlem 1896-06-02 nr. 31

31-07-1896
12-02-1903

1895-12-01
Vereeniging van kantoorlopers Amsterdam 1902-05-31 nr. 42

26-06-1902

1901-04-03
Vereeniging van kapiteins, stuurlieden en dekknechten der binnenlandsche stoomvaart in Nederland: Verbetering zij ons streven Amsterdam 1901-05-07 nr. 76

24-05-1901

1900-02-01
Vereeniging van kleinhandelaren in sterken drank "Vergunning" Amsterdam 1885-03-31 nr. 14

10-05-1885
09-07-1889
25/26/27-12-1894
08-06-1898
23-07-1902

Vereeniging van kommandeurs der stadsreiniging te Amsterdam "Door ons verbroederd" Amsterdam 1900-02-17 nr. 15

04/05-03-1900

1898-10-19
Vereeniging van Koper- en Blikslagers en aan het vak verbondene gezellen onder den naam van "Door eendracht vooruitgang" Amsterdam 1874-11-01 nr. 21

18-02-1875
01-11-1900

1872-10-20
Vereeniging van landbouwers te Velsen Velsen 1903-11-21 nr. 82

17-12-1903

1903-01-01
Vereeniging van leden der afd. Amsterdam van den Nederlandschen Schildersbond, tot het verzekeren van werklieden tegen ongelukken Amsterdam 1898-07-06 nr. 38

24/25-07-1898

1897-10-20
Vereeniging van "Leeraren aan de Openbare Middelbare Scholen te Amsterdam" Amsterdam 1880-04-07 nr. 15

05-06-1880
20/21-05-1894

Vereeniging van Leeraren aan Inrichtingen van Middelbaar Onderwijs Amsterdam 1873-12-13 nr. 8

26-02-1874
10-06-1880
09-12-1899

Vereeniging van leeraren in de stenographie Amsterdam 1900-08-24 nr. 52

14-09-1900
23-11-1901

1900-04-19
Vereeniging van leeraren in het boekhouden Amsterdam 1893-03-02 nr. 33

21-03-1893

Vereeniging van litografen Amsterdam 1899-10-17 nr. 24

31-10-1899

1896-10-22
Vereeniging van machinisten "Amsterdam" Amsterdam 1898-01-28 nr. 34

06/07-02-1898

1897-03-01
Vereeniging van "Metselaarsbazen te Amsterdam" Amsterdam 1874-03-08 nr. 29

06-05-1874

Vereeniging van Minder Geëmployeerden aan 's Rijkswerven, onder de zinspreuk: "Vriendschap zij ons doel" Amsterdam 1887-01-18 nr. 14

29-03-1887
14/15-02-1892
02/03-11-1902

Vereeniging van mineraalwaterfabrikanten en bierhandelaren "Hilversum en omstreken" Hilversum 1902-03-22 nr. 11

05-04-1902

1901-10-30
Vereeniging van muziekonderwijzers en onderwijzeressen Amsterdam 1898-09-26 nr. 42

06-10-1898
26-06-1902

1898-01-01
Vereeniging van Nederlandsche Gravers en Baggerlieden onder de zinspreuk "Orde en Eendracht" Amsterdam 1873-02-07 nr. 19

06/07-04-1873

Vereeniging van Nederlandsche Letterkundigen Amsterdam 1885-02-19 nr. 18

25-04-1885
28-03-1890

Vereeniging van Nederlandsche patroons "Boaz" Amsterdam 1893-09-22 nr. 28

03-11-1893

1891-11-11
Vereeniging van Nederlandsche reeders van zeilschepen op de Groote- en Atlantische vaart. Amsterdam 1885-12-19 nr. 21

09-02-1886

Vereeniging van Nederlandsche Schelpkalkfabrikanten Amsterdam 1896-05-08 nr. 16

07-07-1896

1895-11-07
Vereeniging van Nederlandsche Scherpschutters Amsterdam 1890-07-18 nr. 21

10-10-1890
26/27-02-1893

Vereeniging van Nederlandsche wijnhandelaars Amsterdam 1900-04-28 nr. 28

11-05-1900
24-07-1903

1899-06-26
Vereeniging van Officieren der Schutterij in Nederland Amsterdam 1871-10-23 nr. 13

09-11-1871
09-07-1874
08-05-1879 en 28-01-1887
13-02-1890
24/25-09-1899

Vereeniging van onderofficieren der dienstdoende schutterij te Amsterdam Amsterdam 1900-05-25 nr. 92

16-06-1900
29-10-1902

1898-11-06
Vereeniging van Onderofficieren der dienstdoende schutterij te Amsterdam, tot oefening in den Wapenhandel Amsterdam 1889-09-26 nr. 24

05-02-1890
13-01-1892

Vereeniging van onder-officieren en minderen der Zeemacht, genaamd "Het Marinefonds" Amsterdam 1889-05-02 nr. 30

04/05-08-1889
28-08-1891
19-08-1893
30-08-1895
24-01-1901

Vereeniging van Onderwijs in de Gemeente Nieuwer-Amstel (Westelijk deel) Amstelveen 1890-12-17 nr. 36

17-02-1891

Vereeniging van onderwijzers Den Helder 1892-11-26 nr. 30

25/26/27-12-1892

Vereeniging van Onderwijzers in het teekenen in Nederland Amsterdam 1868-07-29 nr. 33

18-08-1868

Vereeniging van opzichters aan het Rijksmuseum te Amsterdam "Streven naar verbetering" Amsterdam 1902-01-06 nr. 10

22-01-1902

1901-05-08
Vereeniging van opzichters der telegraphie Amsterdam 1899-12-14 nr. 30

31-12-1899

1899-09-10
Vereeniging van Oud Onderofficieren Amsterdam 1886-11-08 nr. 17

28-01-1887

Aantal verenigingen gevonden: 2290 pagina: « 138 39 40 41 42 43 4446 »
Download resultaat als excel-bestand met bovenstaande velden
Download resultaat als excel-bestand met alle velden
Uitleg excel-bestanden
We bieden 2 versies excel-bestanden van de zoekresultaten aan.
  1. Een bestand dat dezelfde samenvatting bevat als op de zoekresultaten pagina getoond wordt.
  2. Een uitgebreider bestand dat alle gegevens van de zoekresultaten bevat. Dit is een vrij grote tabel gegevens.
De waarden in de velden van het uitgebreide bestand kunnen html-codes bevatten.
In het uitgebreide bestand komen samengestelde en herhalende velden voor. Hierbij zijn de scheidingstekens '//' en ';' gebruikt.
Voor meer mogelijkheden en gebruik in overige software verwijzen we naar de handleiding van de betreffende software.
Bij gebruik van deze bestanden dient altijd rekening gehouden te worden met de auteursrechten.