Erkende verenigingen, 1855-1903

 
English | Nederlands

Zoeken en selecteren

Zoeken en selecteren

of Nieuwe zoekopdracht

Vrij zoeken

Naam
Plaats
Provincie
Jaar van erkenning Van tot en met

of Nieuwe zoekopdracht
Nieuwe zoekopdracht
Wijzig/toon zoekopdracht Verberg zoekopdracht

Zoekresultaten:

Aantal verenigingen gevonden: 2290 pagina: « 138 39 40 41 42 43 4446 »
Naam vereniging Plaats       Erkenning KB         Staatscourant Oprichting
Sint Joseph-Jongelingen Vereeniging Hilversum 1884-10-03 nr. 38

29-11-1884

Vereeniging "Neerlands Beschaving" Amsterdam 1886-12-21 nr. 23

13-03-1887

Hulpvereeniging voor Christelijk Nationaal Schoolonderwijs Broek op Langedijk 1874-04-01 nr. 10

29-05-1874
16-09-1893
02-08-1902

"Afdeeling Haarlem en omstreken" van den Volksbond, Vereeniging tegen drankmisbruik Haarlem 1881-02-09 nr. 19

09-03-1881
06-09-1881
25-10-1888

Vereeniging van Vleeschhouwersgezellen "Rust door Eendragt" Amsterdam 1879-03-24 nr. 18

12-04-1879

"Afdeeling Graft" der Noord-Hollandsche Vereeniging "Het Witte Kruis" Graft 1890-07-31 nr. 30

19-10-1890

Vereeniging tot oprichting en instandhouding van eene of meer Bewaarscholen Wormerveer 1880-02-09 nr. 16

07-03-1880

Vereeniging "De Christelijke Afgescheidene Gemeente" Haarlem 1864-02-09 nr. 79

02-03-1864

Vereeniging ter bevordering van het houden en instandhouden eener Christelijke Bewaar-, Brei- en Naaischool op het eiland Urk Urk 1872-10-12 nr. 23

09-11-1872

Vereeniging "Hulp voor minvermogende weezen" Amsterdam 1871-01-14 nr. 8

31-01-1871
30-04-1875
05-07-1899

Vereeniging ter behartiging van Amsterdamsche Gemeentebelangen Amsterdam 1877-04-15 nr. 16

05-07-1877

Nederlandsche Maatschappij tot bevordering der geneeskunst Amsterdam 1892-12-10 nr. 29

26-01-1893
29/30-04-1900

"Christelijke Schoolvereeniging" te Koog-Zaandijk Koog aan de Zaan 1890-03-31 nr. 24

08-05-1890
25-06-1902

Broederschap van de Ontvangers der Directe Belastingen, Invoerrechten en Accijnsen in Nederland Amsterdam 1889-11-11 nr. 20

11-02-1890

Nederlandsche Koloniale Vereeniging Amsterdam 1883-08-16 nr. 34

17-10-1883

De Kerkelijke Kas Holijsloot 1890-11-01 nr. 63

31-12-1890

Afdeeling Amsterdam van de "Volksbond" Vereeniging tegen drankmisbruik Amsterdam 1883-11-04 nr. 22

19-01-1884
26/27-02-1893

Vereeniging tot behartiging van de Godsdienstige belangen der Fabrieksarbeiders en hunne kinderen aan de Gooische Vaart onder Hilversum Hilversum 1875-04-19 nr. 24

26-06-1875
22-04-1892

Gymnastiek- en Schermvereeniging "Vlugheid en Kracht" Hoogkarspel 1889-08-30 nr. 24

25-01-1890

Vereeniging "Het Bijzonder Onderwijs" Amsterdam 1883-10-24 nr. 25

15-01-1884

Hulpvereeniging voor Gereformeerd Schoolonderwijs Hoofddorp 1869-08-10 nr. 10

05-09-1869

Vereeniging "Eensgezindheid" Amsterdam 1880-08-22 nr. 18

19-11-1880

Vereeniging "Hou' en Trouw" Amsterdam 1888-03-17 nr. 16

15/16-04-1888
15-02-1895
24-07-1896
21/22-01-1900

Vereeniging "Ondersteuning zij ons Doel" Amsterdam 1885-03-09 nr. 14

29-04-1885

Amsterdamsche Melkslijtersvereeniging Amsterdam 1889-01-27 nr. 17

15-03-1889

Christelijke Jongelingsvereeniging "Samuel" Monnickendam 1889-10-05 nr. 21

07-02-1890
21-07-1903

Vereeniging "Volksmin" te Hoogwoud en Aartswoud Hoogwoud en Aardswoud 1874-09-17 nr. 35

11-11-1874

District Amsterdam der Vereeniging "Eigen Hulp" Amsterdam 1887-01-24 nr. 14

01-04-1887
30-12-1897

De Kerkelijke Kas Anna Paulowna 1888-02-12 nr. 13

07-04-1888

Nederlandsch Landbouw-Comité Amsterdam 1885-06-02 nr. 28

11-07-1885
16-08-1892
11/12-04-1897

Vrouwen-Vereeniging "Onderlinge samenwerking" Amsterdam 1883-12-04 nr. 27

31-01-1884

Vereeniging "Door Vriendschap Bijeengebracht" Amsterdam 1888-02-03 nr. 16

10-04-1888

Amstels-Vriendenkring 31 Augustus Amsterdam 1890-04-24 nr. 40

05-07-1890

Vereeniging "Vergunning" Den Helder 1887-11-23 nr. 23

07-02-1888

Roei- en Zeilvereeniging "de Amstel" Amsterdam 1878-12-19 nr. 23

02-02-1879
07-04-1882
18-07-1885
17-03-1894

Vereeniging tot het stichten en instandhouden van een Fonds of Inrigting tot ondersteuning van ouden van dagen binnen de gemeente Urk Urk 1878-03-03 nr. 16

29-03-1878

Sociëteit "Onderling Genoegen" Zaandijk 1874-03-21 nr. 33

28-04-1874
14-06-1894

Maatschappij tot verbetering der huisvesting van de mingegoede Volksklasse te Koog a/d Zaan Koog aan de Zaan 1862-06-15 nr. 16

26-06-1862

De Kerkelijke Kas Wormer 1889-12-11 nr. 15

21-02-1890

Amstels Gymnastiek-Vereeniging Amsterdam 1877-05-11 nr. 18

05-07-1877
29-03-1883
27-04-1892

Vereeniging voor Gereformeerd Schoolonderwijs te Buiksloot en Nieuwendam met omstreken Buiksloot en Nieuwendam 1883-06-05 nr. 45

11-07-1883
03-03-1898

De Kerkelijke Kas Beverwijk 1887-12-24 nr. 25

17-02-1888

Vereeniging tot "aanbouw van doelmatige Woningen en andere nuttige Inrichtingen voor den Arbeidersstand te Hilversum" Hilversum 1864-02-07 nr. 2

28-02-1864

Vereeniging tot oprichting en instandhouding van het "Landré-Fonds" Amsterdam 1879-06-08 nr. 34

16-07-1879

Amsterdamsche IJsclub Amsterdam 1869-12-20 nr. 8

25-01-1870
08-03-1883
01-11-1887
24-01-1891
12-08-1892

Weldadigheids-Vereeniging "Montefiore" Amsterdam 1887-02-22 nr. 19

20-04-1887
01-10-1892
27-05-1898

Liberale Kiesvereeniging "Algemeen Belang". Anna Paulowna 1889-12-12 nr. 20

01-03-1890

Hulpvereeniging voor Gereformeerd Schoolonderwijs Haarlemmermeer 1883-09-16 nr. 15

19-10-1883
28-09-1895

Vereeniging "De School met den Bijbel" te Sloten en Nieuwer-Amstel Sloten en Amstelveen 1879-04-27 nr. 20

12-06-1879

Vereeniging "Onderling" Amsterdam 1886-01-26 nr. 18

17-03-1886

Aantal verenigingen gevonden: 2290 pagina: « 138 39 40 41 42 43 4446 »
Download resultaat als excel-bestand met bovenstaande velden
Download resultaat als excel-bestand met alle velden
Uitleg excel-bestanden
We bieden 2 versies excel-bestanden van de zoekresultaten aan.
  1. Een bestand dat dezelfde samenvatting bevat als op de zoekresultaten pagina getoond wordt.
  2. Een uitgebreider bestand dat alle gegevens van de zoekresultaten bevat. Dit is een vrij grote tabel gegevens.
De waarden in de velden van het uitgebreide bestand kunnen html-codes bevatten.
In het uitgebreide bestand komen samengestelde en herhalende velden voor. Hierbij zijn de scheidingstekens '//' en ';' gebruikt.
Voor meer mogelijkheden en gebruik in overige software verwijzen we naar de handleiding van de betreffende software.
Bij gebruik van deze bestanden dient altijd rekening gehouden te worden met de auteursrechten.