Erkende verenigingen, 1855-1903

 
English | Nederlands

Zoeken en selecteren

Zoeken en selecteren

of Nieuwe zoekopdracht

Vrij zoeken

Naam
Plaats
Provincie
Jaar van erkenning Van tot en met

of Nieuwe zoekopdracht
Nieuwe zoekopdracht
Wijzig/toon zoekopdracht Verberg zoekopdracht

Zoekresultaten:

Aantal verenigingen gevonden: 2290 pagina: « 138 39 40 41 42 43 4446 »
Naam vereniging Plaats       Erkenning KB         Staatscourant Oprichting
Christelijke Tusschenschool Amsterdam 1901-04-16 nr. 48

04-05-1901

1901-01-15
Texelsche Boerenbond Texel 1902-10-22 nr. 25

08-11-1902

1901-01-18
Vereeniging van rechercheurs van politie bij de gemeente-politie te Amsterdam, onder de zinspreuk "Kracht door Eendracht" Amsterdam 1901-05-22 nr. 85

07-06-1901

1901-01-18
Christelijke geheelonthoudersvereeniging "Emmanuel" Amsterdam 1901-09-13 nr. 27

28-09-1901

1901-01-26
Vereeniging van Gereformeerden (Indepedenten) te Aalsmeer Aalsmeer 1901-04-13 nr. 51

05/06-05-1901

1901-01-27
Vereeniging door en voor losse werklieden, werkzaam aan de Centrale Asch- en Vuilnisbelt Amsterdam 1902-08-18 nr. 53

07/08-09-1902

1901-01-27
Muziekvereeniging "Crescendo" Sloterdijk 1901-09-20 nr. 23

03-10-1901

1901-01-28
Afdeeling Midwoud-Sybecarspel der Noordhollandsche Vereeniging "Het Witte Kruis" Benningbroek 1901-06-13 nr. 38

02-07-1901
30-09-1903

1901-01-30
Onderlinge diamantbewerkersvereeniging "Ons Belang" Amsterdam 1903-11-10 nr. 33

10-12-1903

1901-02-01
Bond van Nederlandsche stuurlieden ter koopvaardij Amsterdam 1901-06-20 nr. 102

07/08-07-1901

1901-02-01
Vereeniging van tuinlieden en bloemisten "Aalsmeer en omstreken", afdeeling van den Algemeenen tuinlieden- en bloemistenbond Aalsmeer 1902-10-22 nr. 25

08-11-1902

1901-02-02
Boot- en tooneelvereeniging "Door vriendschap saamgebracht" Amsterdam 1903-09-07 nr. 51

01-10-1903

1901-02-07
Haarlemsch Arbeiders-secretariaat Haarlem 1902-05-31 nr. 42

20-06-1902

1901-02-15
Het Christelijk Nationaal Boeren-comité Amsterdam 1901-06-03 nr. 67

15-06-1901

1901-02-20
Vereeniging tot opbeuring der weekmarkt te Zaandam Zaandam 1902-03-08 nr. 41

21-03-1902

1901-02-21
"Asyl", bewaarplaats voor noodlijdende dieren Amsterdam 1901-06-05 nr. 9

22-06-1901
25-08-1903

1901-02-22
Nederlandsche Bond van mannelijke en vrouwelijke arbeiders in de kleeding-industrie en aanverwante vakken Amsterdam 1903-06-13 nr. 48

19/20-07-1903

1901-02-23
Samenwerking Weesp 1901-07-12 nr. 67

28/29-07-1901

1901-02-26
Alkmaarsche vereeniging van bierhandelaren en mineraalwaterfabrikanten Alkmaar 1902-06-24 nr. 26

11-07-1902

1901-03-01
Amsterdamsche Onderwijzersvereeniging Amsterdam 1901-12-14 nr. 56

05/06-01-1902

1901-03-01
Evangelisatievereeniging "Sedeür" Uitgeest 1901-07-15 nr. 32

04/05-08-1901

1901-03-05
Amsterdamsche Vereeniging van mineraalwaterfabrikanten Amsterdam 1901-09-19 nr. 19

02-10-1901
20-05-1903

1901-03-13
Muziek-, zang- en tooneelvereeniging van post- en telegraafbeambten "Willem van Zuylen" Amsterdam 1902-11-10 nr. 23

23/24-11-1902

1901-03-17
Haarlemsche Vereeniging van stalhouders Haarlem 1901-07-24 nr. 38

10-08-1901

1901-03-18
Muziekgezelschap "Kunst naar Kracht" Amsterdam 1902-08-05 nr. 39

30-08-1902

1901-03-19
De vrijzinnig-democratische vereeniging Amsterdam 1901-06-07 nr. 15

20-06-1901
21-02-1902

1901-03-21
Nederlandsche Ornithologische (vogelkundige) vereeniging Amsterdam 1901-06-14 nr. 55

30-06/01-07-1901

1901-03-30
Jongelingsweerbaarheidskorps "Prins Hendrik garde" Amsterdam 1903-05-30 nr. 65

28/29-06-1903

1901-03-31
Kinderkleeding en kindervoeding Alkmaar 1901-12-14 nr. 56

22/23-12-1901

1901-04-01
Purmerender schietvereeniging "Christiaan de Wet" Purmerend 1901-09-03 nr. 41

18-09-1901

1901-04-01
Vereeniging van kantoorlopers Amsterdam 1902-05-31 nr. 42

26-06-1902

1901-04-03
Tooneelvereeniging "Amstels Werkman" Amsterdam 1902-10-22 nr. 25

14-11-1902

1901-04-06
Christelijke Bond van timmerlieden Amsterdam 1901-10-24 nr. 56

15-11-1901

1901-04-08
Nederlandsche vereeniging van oud-strijders der land- en zeemacht uit de tropische gewesten "Het vaderland getrouw" Haarlem 1901-08-22 nr. 80

05-09-1901

1901-04-17
Vereeniging tot verkrijging en instandhouding eener Christelijke school te Velsen, onder den naam van: "Uw Koninkrijk kome" Velsen 1901-07-02 nr. 72

17-07-1901

1901-04-21
Volksbond, vereeniging tegen drankmisbruik, afdeeling Wormerveer Wormerveer 1901-10-23 nr. 65

06-11-1901

1901-04-29
Centraal-bond van Christelijk-philanthropische inrichtingen in Nederland Amsterdam 1903-05-12 nr. 49

05-06-1903

1901-04-29
IJsvereeniging "'t Kalfje" Amstelveen 1902-03-08 nr. 41

21-03-1902

1901-05-01
De Amsterdamsche vleeschhouwersvereeniging "De Eendracht" Amsterdam 1902-05-31 nr. 42

19-06-1902
16-10-1903

1901-05-01
D(e) E(erste) V(ijfjarige) Amsterdam 1902-05-31 nr. 42

25-06-1902

1901-05-01
Algemeene Nederlandsche Bond van mineraalwaterfabrikanten en bierhandelaren Amsterdam 1901-12-14 nr. 56

10-01-1902

1901-05-01
Schietvereeniging "A.D.V.E.N.D.O." ("Aangenaam door vereeniging en nuttig door oefening") Sloten (NH) 1902-02-01 nr. 45

20-02-1902

1901-05-01
"Door Eendracht Sterk", vereeniging van Amsterdamsche restaurateurs, hotel- en koffiehuishoudens Amsterdam 1902-01-18 nr. 43

04-02-1902

1901-05-01
Nationale Hengelaarsbond Amsterdam 1903-05-30 nr. 65

28/29-06-1903

1901-05-01
Bond van werkgevers in het houtbedrijf Zaandam 1901-07-29 nr. 31

17-08-1901

1901-05-01
Amsterdamsche vereeniging van oud-strijders der zee- en landmacht uit de tropische gewesten, "Het Vaderland Getrouw" Amsterdam 1901-07-18 nr. 38

04/05-08-1901

1901-05-02
Bond van inspecteurs bij de Amsterdamsche politie Amsterdam 1901-07-06 nr. 73

21/22-07-1901

1901-05-02
Het Sangir- en Talaut-comité Amsterdam 1901-08-10 nr. 69

24-08-1901

1901-05-03
Vereeniging van opzichters aan het Rijksmuseum te Amsterdam "Streven naar verbetering" Amsterdam 1902-01-06 nr. 10

22-01-1902

1901-05-08
Ons Lokaal Amsterdam 1901-07-09 nr. 61

27-07-1901

1901-05-09
Aantal verenigingen gevonden: 2290 pagina: « 138 39 40 41 42 43 4446 »
Download resultaat als excel-bestand met bovenstaande velden
Download resultaat als excel-bestand met alle velden
Uitleg excel-bestanden
We bieden 2 versies excel-bestanden van de zoekresultaten aan.
  1. Een bestand dat dezelfde samenvatting bevat als op de zoekresultaten pagina getoond wordt.
  2. Een uitgebreider bestand dat alle gegevens van de zoekresultaten bevat. Dit is een vrij grote tabel gegevens.
De waarden in de velden van het uitgebreide bestand kunnen html-codes bevatten.
In het uitgebreide bestand komen samengestelde en herhalende velden voor. Hierbij zijn de scheidingstekens '//' en ';' gebruikt.
Voor meer mogelijkheden en gebruik in overige software verwijzen we naar de handleiding van de betreffende software.
Bij gebruik van deze bestanden dient altijd rekening gehouden te worden met de auteursrechten.