Erkende verenigingen, 1855-1903

 
English | Nederlands

Zoeken en selecteren

Zoeken en selecteren

of Nieuwe zoekopdracht

Vrij zoeken

Naam
Plaats
Provincie
Jaar van erkenning Van tot en met

of Nieuwe zoekopdracht
Nieuwe zoekopdracht
Wijzig/toon zoekopdracht Verberg zoekopdracht

Zoekresultaten:

Aantal verenigingen gevonden: 2290 pagina: « 139 40 41 42 43 44 45 46 »
Naam vereniging Plaats       Erkenning KB         Staatscourant Oprichting
Amsterdamsche Vereeniging tot het bouwen van Arbeiderswoningen Amsterdam 1875-06-02 nr. 31

27/28-06-1875
29-06-1889

Nederlandsche Oranje-Vereeniging Muiden 1875-06-01 nr. 28

26-06-1875

Vereeniging tot uitbreiding der "Verzameling van kunst en oudheden op het Stedelijk museum te Haarlem" Haarlem 1875-05-31 nr. 25

06-07-1875

Vereeniging tot "bevordering van Orgelmuziek te Amsterdam" Amsterdam 1875-05-24 nr. 20

27/28-06-1875

Vereeniging tot oprichting en instandhouding eener naai- en Breischool onder den naam van "Maria Louiza Jacoba Naai- en Breischool" Nieuw-Vennep 1875-04-25 nr. 29

24-06-1875
17-03-1886

Koninklijk Oudheidkundig Genootschap Amsterdam 1875-04-24 nr. 19

03-06-1875

Vereeniging tot behartiging van de Godsdienstige belangen der Fabrieksarbeiders en hunne kinderen aan de Gooische Vaart onder Hilversum Hilversum 1875-04-19 nr. 24

26-06-1875
22-04-1892

De Naai- en Breischool Aartswoud 1875-04-17 nr. 12

20-02-1891

Sophia-vereeniging tot bescherming van dieren Amsterdam 1875-03-27 nr. 29

24-06-1875
27-07-1879

Vereeniging "Vriendenclub" Amsterdam 1875-02-27 nr. 14

27-04-1875
04-06-1879

Genootschap "Schomeré Mitswoth Menachem Abelim" (zij, die het gebod "de treurenden te troosten" in acht nemen) Amsterdam 1875-02-26 nr. 15

02-06-1875
15-08-1876
04-08-1877
09-11-1881
27-06-1893
02-07-1898
22-01-1901
19-11-1902
22-08-1903

1874-01-26
Zeilmakers-gezellenvereeniging "Vriendschap en Trouw" Amsterdam 1875-01-29 nr. 35

27-04-1875

Maatschappij tot opvoeding van Weezen in het Huisgezin Amsterdam 1875-01-22 nr. 17

30-04-1875
13-01-1877
18-02-1879
08-10-1882
20-01-1899
19/20-07-1903

1874-08-25
Vereeniging tot het vormen van eene "Openbare Verzameling van Hedendaagsche Kunst te Amsterdam" Amsterdam 1875-01-09 nr. 20

16-06-1875
13-11-1903

Vereeniging van Burgemeesters en Secretarissen in de provincie Noordholland Amsterdam 1874-12-22 nr. 41

13/14-06-1875
20-02-1891
23-11-1899

Vereeniging van Koper- en Blikslagers en aan het vak verbondene gezellen onder den naam van "Door eendracht vooruitgang" Amsterdam 1874-11-01 nr. 21

18-02-1875
01-11-1900

1872-10-20
Vereeniging tot oprigting en instandhouding van eene Bijzondere Protestantsche School Heemstede 1874-10-09 nr. 21

27-10-1874

Vereeniging "Volksmin" te Hoogwoud en Aartswoud Hoogwoud en Aardswoud 1874-09-17 nr. 35

11-11-1874

Vereeniging voor het Nederlandsch Kunst-Industrie-Museum Amsterdam 1874-08-22 nr. 21

24-10-1874

Hulpvereeniging voor Gereformeerd Schoolonderwijs Anna Paulowna 1874-07-04 nr. 51

01-08-1874

Amsterdamsche Steenhouwersvereeniging "Eendracht maakt Macht" Amsterdam 1874-06-13 nr. 12

30-07-1874
30-03-1888

Vereeniging voor Fabriekarbeidsters Amsterdam 1874-06-12 nr. 13

02/03-08-1874
20-04-1892

Vereeniging "Opwekking tot de Stembus", Liberale roepstem in de Nederduitsch Hervormde Gemeente te Amsterdam Amsterdam 1874-05-29 nr. 26

23-06-1874

Vereeniging tot uitbreiding en instandhouding van volksgaarkeukens opgerigt door de beide Amsterdamsche Departementen der Maatschappij Tot Nut van 't Algemeen in den jare 1870 Amsterdam 1874-05-29 nr. 24

29-07-1874

"Afdeeling Haarlem" der Nederlandsche Zendingsvereeniging Haarlem 1874-05-27 nr. 17

30-07-1874

Vereeniging tot oprichting en instandhouding van het Protestantsch Weduwen- en Weezenfonds Amsterdam 1874-04-17 nr. 26

05/06-07-1874
07-04-1882
09-05-1903

Christelijke Jongelings-vereeniging onder de zinspreuk "De Vreeze des Heeren is het beginsel der wijsheid" Den Helder 1874-04-04 nr. 9

01-05-1874
24-11-1893
13-05-1899

Hulpvereeniging voor Christelijk Nationaal Schoolonderwijs Broek op Langedijk 1874-04-01 nr. 10

29-05-1874
16-09-1893
02-08-1902

Vereeniging tot het oprichten en instandhouden van een gesticht voor ouden van dagen binnen de gemeente Egmond aan Zee Egmond aan Zee 1874-03-22 nr. 38

23-04-1874
29-01-1876
05-09-1878
27-10-1886

Sociëteit "Onderling Genoegen" Zaandijk 1874-03-21 nr. 33

28-04-1874
14-06-1894

Israëlitisch Godsdienstig Genootschap "Mewakshy Jausher" (zij, die het recht zoeken) Amsterdam 1874-03-16 nr. 27

19-05-1874
06-02-1890

Genootschap "Liefdadigheid Naar Vermogen" Amsterdam 1874-03-13 nr. 21

21-05-1874
10-09-1876
04-07-1883
27-06-1886
29-06-1889
11-03-1892
26-04-1894
13-01-1899

Vereeniging van "Metselaarsbazen te Amsterdam" Amsterdam 1874-03-08 nr. 29

06-05-1874

Handelsvereeniging "Vervroegd Beursuur" Amsterdam 1874-02-15 nr. 26

17-04-1874
01-08-1876
19-02-1882

Vereeniging van "Hoofden der Openbare Lagere Scholen te Amsterdam" Amsterdam 1874-02-15 nr. 27

29-05-1874
20-02-1880
21-04-1881
27-01-1903

Schildersvereeniging "de Unie" Haarlem 1874-01-24 nr. 18

11-04-1874

Koninklijk Nederlandsch Aardrijkskundig Genootschap Amsterdam 1874-01-22 nr. 1

16-04-1874
18-10-1879
11-09-1884
18-10-1890
28/29-06-1903

1873-06-03
Arbeidersvereeniging "Eendracht maakt macht" Assendelft 1874-01-15 nr. 13

04-04-1874
22-11-1882
08-05-1897

Vereeniging "Anna Stichting" Amsterdam 1874-01-11 nr. 14

22/23-03-1874

Nederlandsche Maatschappij voor Tuinbouw en Plantkunde Amsterdam 1874-01-02 nr. 23

10-04-1874
11-12-1878
20-02-1889
01-02-1895
07-04-1899

Vereeniging van Leeraren aan Inrichtingen van Middelbaar Onderwijs Amsterdam 1873-12-13 nr. 8

26-02-1874
10-06-1880
09-12-1899

Evangelisatie-Vereeniging, genaamd "Eben Haezer" Amsterdam 1873-11-25 nr. 13

01/02-03-1874

"Floralia", vereeniging tot volksontwikkeling door het kweeken van planten Amsterdam 1873-11-16 nr. 23

17-02-1874
26-08-1903

Nederlandsche Zondagschool-Vereeniging Amsterdam 1873-11-15 nr. 28

21-02-1874
11-09-1884
14-07-1903

Nederlandsche Oranje-Vereeniging Amsterdam 1873-10-31 nr. 15

04/05-01-1874

Vereeniging tot ondersteuning der Emigratie van minvermogenden naar den Noord-Amerikaanschen Staats "Minnesota" Amsterdam 1873-10-30 nr. 30

12-02-1874

Vereeniging tot instandhouding der Industrieschool voor vrouwelijke jeugd, opgerigt door de beide Amsterdamsche Departementen der Maatschappij tot Nut van 't Algemeen, in den jare 1865 Amsterdam 1873-10-10 nr. 11

11-02-1874
12-02-1902

Vereeniging ter bevordering van het Zeevaartkundig Onderwijs Amsterdam 1873-10-03 nr. 17

01/02-02-1874
30-01-1880
23-01-1891
02-07-1902

Centraal-Comité voor de oprichting en de instandhouding van een Seminarie nabij Batavia Amsterdam 1873-09-23 nr. 19

28-11-1873
13-05-1903

Hulpvereeniging voor Gereformeerd Schoolonderwijs Krabbendam 1873-09-19 nr. 6

17-02-1874
31-08-1902/01/02-09-1902

Aantal verenigingen gevonden: 2290 pagina: « 139 40 41 42 43 44 45 46 »
Download resultaat als excel-bestand met bovenstaande velden
Download resultaat als excel-bestand met alle velden
Uitleg excel-bestanden
We bieden 2 versies excel-bestanden van de zoekresultaten aan.
  1. Een bestand dat dezelfde samenvatting bevat als op de zoekresultaten pagina getoond wordt.
  2. Een uitgebreider bestand dat alle gegevens van de zoekresultaten bevat. Dit is een vrij grote tabel gegevens.
De waarden in de velden van het uitgebreide bestand kunnen html-codes bevatten.
In het uitgebreide bestand komen samengestelde en herhalende velden voor. Hierbij zijn de scheidingstekens '//' en ';' gebruikt.
Voor meer mogelijkheden en gebruik in overige software verwijzen we naar de handleiding van de betreffende software.
Bij gebruik van deze bestanden dient altijd rekening gehouden te worden met de auteursrechten.