Erkende verenigingen, 1855-1903

 
English | Nederlands

Zoeken en selecteren

Zoeken en selecteren

of Nieuwe zoekopdracht

Vrij zoeken

Naam
Plaats
Provincie
Jaar van erkenning Van tot en met

of Nieuwe zoekopdracht
Nieuwe zoekopdracht
Wijzig/toon zoekopdracht Verberg zoekopdracht

Zoekresultaten:

Aantal verenigingen gevonden: 2290 pagina: « 139 40 41 42 43 44 45 46 »
Naam vereniging Plaats       Erkenning KB         Staatscourant Oprichting
Vereeniging van oud-leerlingen der Kweekschool voor machinisten te Amsterdam, afdeeling Nederland Amsterdam 1903-08-11 nr. 38

29-08-1903

1903-01-01
Vereeniging van oud-leerlingen der Rijkslandbouwwinterschool te Schagen Schagen 1900-04-28 nr. 29

15-05-1900

1898-12-29
Vereeniging van patroons in het bouwvak te Alkmaar Alkmaar 1902-04-07 nr. 44

19-04-1902

1901-12-21
Vereeniging van personeel van hospitaal en instituut "Eensgezindheid" beneden den graad van sergeant Den Helder 1900-09-14 nr. 54

02-10-1900

1900-05-03
Vereeniging van Postduivenliefhebbers "De Luchtgids" Haarlem 1901-07-26 nr. 66

11/12-08-1901

1892-08-28
Vereeniging van postzegelverzamelaars "Hollandia" Amsterdam 1903-06-02 nr. 68

17-07-1903

1902-11-01
Vereeniging van rechercheurs van politie bij de gemeente-politie te Amsterdam, onder de zinspreuk "Kracht door Eendracht" Amsterdam 1901-05-22 nr. 85

07-06-1901

1901-01-18
Vereeniging van ridders der Militaire Willemsorde genaam: "Wilhelmina" Amsterdam 1902-04-11 nr. 56

02-05-1902

1901-12-26
Vereeniging van Rijks-telegraafambtenaren te Amsterdam Amsterdam 1893-09-19 nr. 35

17-10-1893
17/18-07-1898
09/10-06-1901

1893-03-01
Vereeniging van Roomsch Katholieke bijzondere onderwijzers in het Bisdom Haarlem Haarlem 1873-08-28 nr. 10

18-09-1873

Vereeniging van Roomsch Katholieke uitgevers-boekhandelaren onder patronaat van den H. Joannes de Deo Amsterdam 1901-01-02 nr. 8

16-01-1901

1900-03-09
Vereeniging van Scheepsoptuigers "Nog tijdig ontwaakt" Amsterdam 1873-06-28 nr. 33

10-09-1873
11-11-1898

Vereeniging van schilderspatroons "Haarlem en omstreken", afdeeling van den Bond van Nederlandsche schilderspatroons Haarlem 1902-08-05 nr. 39

23-08-1902

1900-01-24
Vereeniging van Schuitenvoerdersknechts "Eendragt maakt magt" Amsterdam 1871-11-29 nr. 16

22-12-1871
30/31-12-1900

1869-08-08
Vereeniging van sigarenfabrikanten Amsterdam 1894-05-10 nr. 57

13-06-1894
16-08-1901

1894-03-01
Vereeniging van Stads-Reinigers "Eendracht maakt macht" Amsterdam 1891-07-09 nr. 33

27-08-1891

Vereeniging van stadswerklieden aan het stadswaterkantoor te Amsterdam "Door eendracht verbetering" Amsterdam 1893-10-07 nr. 32

12/13-11-1893

Vereeniging van stalknechts "Streven naar verbetering" Amsterdam 1900-04-30 nr. 188

12-05-1900

1899-06-28
Vereeniging van stations- en wegpersoneel der Nederlandsche spoor- en tramwegen, onder de zinspreuk: "Verbetering door Vereeniging" Amsterdam 1900-01-04 nr. 31

14/15-01-1900

1881-07-24
Vereeniging van technische ambtenaren werkzaam aan 's Rijks artillerie-inrichtingen Zaandam 1903-02-07 nr. 18

01/02-03-1903

1902-10-01
Vereeniging van teekenonderwijzers Amsterdam 1892-03-14 nr. 16

22-04-1892
11-09-1897

Vereeniging van telegraphisten en klerken op het Rijkstelegraafkantoor te Amsterdam Amsterdam 1899-05-16 nr. 14

01-06-1899

1899-02-05
Vereeniging van ter Amsterdamsche Beurze vertegenwoordigde Brandassuradeuren Amsterdam 1898-09-24 nr. 29

06-10-1898

1897-03-10
Vereeniging van trein- en contrôle-personeel der Hollandsche IJzeren Spoorwegmaatschappij, onder de zinspreuk "Ons Belang" Amsterdam 1898-05-02 nr. 121

22/23-05-1898
16-02-1899

1897-07-01
Vereeniging van tuinlieden en bloemisten "Aalsmeer en omstreken", afdeeling van den Algemeenen tuinlieden- en bloemistenbond Aalsmeer 1902-10-22 nr. 25

08-11-1902

1901-02-02
Vereeniging van tuinlieden en bloemisten "Door Eendracht Verbetering" in de Zaanstreek, afdeeling van den Algemeenen Tuinlieden- en Bloemistenbond Koog aan de Zaan 1902-10-27 nr. 57

15-11-1902

1901-01-02
Vereeniging van uitgevers en boekhandelaren "Theophilus" Amsterdam 1897-06-09 nr. 35

27/28-06-1897

1895-05-27
Vereeniging van vaste werklieden der Amsterdamsche gemeentelijke waterleidingen, onder de zinspreuk: "Vooruitgang zij ons streven" Amsterdam 1901-07-12 nr. 68

28/29-07-1901

1900-09-01
Vereeniging van veehouders, onder de zinspreuk: "Eendracht maakt Macht" Sloten (NH) 1898-06-23 nr. 28

07-07-1898
18-11-1899
31-08-1900

1898-04-20
Vereeniging van veehouders "Ons belang" Amsterdam 1903-05-05 nr. 73

04-06-1903

1903-05-01
Vereeniging van Vleeschhouwersgezellen "Rust door Eendragt" Amsterdam 1879-03-24 nr. 18

12-04-1879

Vereeniging van Voorstanders eener Nederlandsche Octrooiwet Amsterdam 1888-04-09 nr. 13

06/07-05-1888

Vereeniging van Weldadigheid onder bescherming van den Heiligen Joseph Zaandam 1890-04-05 nr. 28

30-05-1890

Vereeniging van werkgevers in het veembedrijf te Amsterdam Amsterdam 1903-04-27 nr. 97

29-05-1903

1903-02-27
Vereeniging van werkgevers op scheepvaartgebied te Amsterdam Amsterdam 1900-11-22 nr. 13

09/10-12-1900

1900-07-01
Vereeniging van werklieden der afdeeling "Straatreiniging" van de Maatschappij voor den Werkenden Stand Amsterdam 1902-10-22 nr. 25

07-11-1902

1902-07-15
Vereeniging van werklieden in dienst der gemeente Amsterdam werkzaam aan de veemarkt en het abattoir genaamd "Eenheid onder ons" Amsterdam 1903-01-31 nr. 39

19-02-1903

1902-06-15
Vereeniging van werklieden in dienst der Wester suiker-raffinaderij te Amsterdam Amsterdam 1903-08-11 nr. 38

28-08-1903

1903-03-29
Vereeniging van werklieden voor den graanhandel "Door eendracht verbonden" Amsterdam 1900-07-14 nr. 55

29/30-07-1900

1900-05-01
Vereeniging van winkeliers "Eendracht maakt macht" Amsterdam 1901-05-17 nr. 44

06-06-1901

1901-01-06
Vereeniging van Winkeliers in Koloniale Waren Amsterdam 1889-12-23 nr. 25

18-03-1890

Vereeniging van Wiskundige Adviseurs bij Nederlandsche Maatschappijen voor Levensverzekering Amsterdam 1893-12-22 nr. 26

04/05-02-1894

1889-10-01
Vereeniging van Woningopzichteressen Amsterdam 1903-06-13 nr. 48

18-07-1903

1903-03-21
Vereeniging "Velen en toch één" Amsterdam 1871-02-15 nr. 10

22-02-1871

Vereeniging "Vergunning" Den Helder 1887-11-23 nr. 23

07-02-1888

Vereeniging "Vermaak en Weldoen" Amsterdam 1877-04-15 nr. 16

05-07-1877

Vereeniging "Volharding" Amsterdam 1877-02-11 nr. 22

17/18-06-1877

Vereeniging "Volksmin" te Hoogwoud en Aartswoud Hoogwoud en Aardswoud 1874-09-17 nr. 35

11-11-1874

Vereeniging voor aannemers van fundeeringwerken Amsterdam 1900-04-02 nr. 21

19-04-1900

1893-07-01
Vereeniging voor Algemeene Scheepvaartbelangen Amsterdam 1891-11-12 nr. 31

01/02-01-1892
05-09-1893

Aantal verenigingen gevonden: 2290 pagina: « 139 40 41 42 43 44 45 46 »
Download resultaat als excel-bestand met bovenstaande velden
Download resultaat als excel-bestand met alle velden
Uitleg excel-bestanden
We bieden 2 versies excel-bestanden van de zoekresultaten aan.
  1. Een bestand dat dezelfde samenvatting bevat als op de zoekresultaten pagina getoond wordt.
  2. Een uitgebreider bestand dat alle gegevens van de zoekresultaten bevat. Dit is een vrij grote tabel gegevens.
De waarden in de velden van het uitgebreide bestand kunnen html-codes bevatten.
In het uitgebreide bestand komen samengestelde en herhalende velden voor. Hierbij zijn de scheidingstekens '//' en ';' gebruikt.
Voor meer mogelijkheden en gebruik in overige software verwijzen we naar de handleiding van de betreffende software.
Bij gebruik van deze bestanden dient altijd rekening gehouden te worden met de auteursrechten.