Erkende verenigingen, 1855-1903

 
English | Nederlands

Zoeken en selecteren

Zoeken en selecteren

of Nieuwe zoekopdracht

Vrij zoeken

Naam
Plaats
Provincie
Jaar van erkenning Van tot en met

of Nieuwe zoekopdracht
Nieuwe zoekopdracht
Wijzig/toon zoekopdracht Verberg zoekopdracht

Zoekresultaten:

Aantal verenigingen gevonden: 2290 pagina: « 139 40 41 42 43 44 45 46 »
Naam vereniging Plaats       Erkenning KB         Staatscourant Oprichting
Haarlemsche koetsiersvereeniging Haarlem 1902-08-18 nr. 53

11-09-1902

1901-05-10
"De Hoop" tot afvoer van aardappelen en andere land- en tuinbouwproducten Bovenkarspel 1902-05-31 nr. 42

17-06-1902

1901-05-11
Protestantsch-Christelijke bond voor ijzer-, metaalbewerkers en aanverwante vakken in Nederland Amsterdam 1903-11-10 nr. 33

09-12-1903

1901-05-16
Amsterdamsche Lawn-Tennis-Bond Amsterdam 1902-06-24 nr. 26

10-07-1902

1901-05-18
Bond van gepensionneerde gegageerde en van gepasporteerde Israëlietische militairen voor land- en zeemacht hier te lande en koloniën in en buiten den dienst, onder de zinspreuk: "Getrouw aan ons Vorstenhuis en Vaderland" Amsterdam 1901-12-14 nr. 56

07-01-1902
11-07-1903

1901-05-25
Nederlandsche vereeniging van handelaren in buitenlandsch meel Amsterdam 1902-01-18 nr. 43

31-01-1902

1901-05-29
Amsterdamsch Sanatorium voor borstlijders Amsterdam 1901-07-03 nr. 45

18-07-1901

1901-06-01
Amsterdamsche Slagersgezellenvereeniging "Vooruitgang" Amsterdam 1902-12-19 nr. 27

09-01-1903

1901-06-04
Muziekvereeniging van post- en telegraafbeambten "De Post-harmonie" voor Haarlem en omstreken Haarlem 1901-12-14 nr. 56

03-01-1902

1901-06-09
De Haarlemsche huishoud- en industrieschool Haarlem 1901-08-10 nr. 71

29-08-1901
05-12-1902

1901-06-14
Vereeniging van ambtenaren ter directie der Rijkspostspaarbank Amsterdam 1901-08-30 nr. 40

14-09-1901

1901-06-14
Algemeene Bond van Onderofficieren der Koninklijke Nederlandsche Marine Den Helder 1902-06-24 nr. 26

13/14-07-1902

1901-06-16
Ons Belang Amsterdam 1901-08-19 nr. 51

03-09-1901

1901-06-23
Het Suppletiefonds Hilversum 1902-07-23 nr. 41

13-08-1902

1901-06-25
Loonslachters- en vleeschvervoerdersvereeniging "Steunt Elkander" Amsterdam 1902-04-07 nr. 44

20/21-04-1902

1901-06-30
Afdeeling Hoorn van de Noordhollandsche vereeniging "Het Witte Kruis" Hoorn 1901-09-19 nr. 20

01-10-1901
07-10-1903

1901-07-01
Bootvaart- en tooneelvereeniging "Muiderpoort en Omstreken" Amsterdam 1901-12-30 nr. 128

15-01-1902

1901-07-01
Afdeeling Nibbixwoud en Hauwert van de Noordhollandsche vereeniging "Het Witte Kruis" Nibbixwoud 1901-09-02 nr. 30

25-09-1901
03-10-1903

1901-07-01
Algemeene Nederlandsche Kuipersgezellenbond Amsterdam 1902-06-19 nr. 32

06/07-07-1902

1901-07-14
Vereeniging tot bevordering van het vreemdelingenverkeer in, en verfraaiing van de gemeente Hilversum en naaste omgeving Hilversum 1901-11-06 nr. 88

22-11-1901

1901-07-18
Het Christelijk Ziekenhuis Zaandam 1901-10-04 nr. 38

20/21-10-1901

1901-07-19
Particuliere Stratenmakersvereeniging "Blijft Getrouw" Amsterdam 1902-01-18 nr. 43

06-02-1902

1901-07-21
Internationaal Dames-comité "Alcmaria" voor het verstrekken van hulp aan de vrouwen en kinderen in de concentratiekampen in Zuid-Afrika Alkmaar 1901-10-09 nr. 54

25-10-1901

1901-08-01
Afdeeling "den Helder" van den Volksbond, Vereeniging tegen drankmisbruik Den Helder 1903-06-20 nr. 56

23-07-1903

1901-08-03
Bierhuishoudersvereeniging "Vooruit" Amsterdam 1902-06-24 nr. 26

13/14-07-1902

1901-08-09
Vereeniging tot het bevorderen van den bloei van jaarlijksche paardenmarkten te Alkmaar Alkmaar 1901-12-30 nr. 128

14-01-1902

1901-08-21
Dilettantenclub "Het vaderland getrouw" Amsterdam 1903-08-22 nr. 52

23-09-1903

1901-09-01
Toynbee-hall in de Jodenwijk Amsterdam 1902-10-07 nr. 17

26/27-10-1902
07-01-1903

1901-09-16
Vereeniging van boterhandelaren in het klein "Ons belang" Amsterdam 1901-12-21 nr. 7

12/13-01-1902

1901-09-19
Orthopaedische inrichting voor min- en onvermogenden Amsterdam 1901-11-08 nr. 39

14-11-1901

1901-09-20
Sociaal-democratische Studie-club Amsterdam 1902-08-12 nr. 36

05-09-1902

1901-09-21
Sportgebouw voor Haarlem en Omstreken Haarlem 1902-03-03 nr. 35

22-03-1902
18-11-1902

1901-09-22
Postduivenvereeniging "De Bonte Duif" Amsterdam 1901-11-07 nr. 41

26-11-1901

1901-09-26
Bond ter verkrijging eener wettelijke regeling van den rechtstoestand der burgerlijke ambtenaren Amsterdam 1901-12-14 nr. 56

22/23-12-1901

1901-09-29
IJsbaan Linnaeusparkkwartier Watergraafsmeer 1901-12-14 nr. 56

22/23-12-1901

1901-10-01
IJsclub "Westwoud" Westwoud 1902-05-31 nr. 42

24-06-1902

1901-10-01
Tooneel- en reciteerclub "Willem van Zuylen" Amsterdam 1902-05-31 nr. 42

26-06-1902

1901-10-01
IJsclub "Nova Zembla" Spaarndam 1903-01-10 nr. 12

04-02-1903

1901-10-01
Turnvereeniging "IJmuiden" IJmuiden 1903-05-30 nr. 65

24-06-1903

1901-10-01
Noord-Hollandsche bond van kader- en oud-kaderleden der dd. schutterij Hoorn 1902-09-27 nr. 15

11-10-1902

1901-10-01
Vereeniging van bezoldigde agenten van politie "Plicht en Recht" Hilversum 1901-12-14 nr. 56

12/13-01-1902

1901-10-17
Gemeenschappelijk Grondbezit Bussum 1902-01-14 nr. 30

02/03-02-1902

1901-10-20
Schietvereeniging "Koningin Wilhelmina" Andijk 1902-04-11 nr. 56

29-04-1902

1901-10-21
Federatieve bond van vereenigingen voor kinderkleeding en kindervoeding te Amsterdam Amsterdam 1902-06-30 nr. 31

18-07-1902

1901-10-23
Afdeeling Amsterdam van de Vereeniging "Gemeenschappelijk Grondbezit" Amsterdam 1903-08-11 nr. 38

28-08-1903

1901-10-25
Schiet- (weerbaarheids-) vereeniging "Wilhelmina" Akersloot 1902-07-23 nr. 41

16-08-1902

1901-10-27
Egmondsche IJsclub Egmond aan den Hoef 1903-11-10 nr. 33

08-12-1903

1901-10-29
Mannenzangvereeniging "Zingt Gode lof!" Kockengen 1903-02-13 nr. 11

03-03-1903

1901-10-29
Vereeniging van mineraalwaterfabrikanten en bierhandelaren "Hilversum en omstreken" Hilversum 1902-03-22 nr. 11

05-04-1902

1901-10-30
IJsclub "Wervershoof" Wervershoof 1902-07-23 nr. 41

20-08-1902

1901-11-01
Aantal verenigingen gevonden: 2290 pagina: « 139 40 41 42 43 44 45 46 »
Download resultaat als excel-bestand met bovenstaande velden
Download resultaat als excel-bestand met alle velden
Uitleg excel-bestanden
We bieden 2 versies excel-bestanden van de zoekresultaten aan.
  1. Een bestand dat dezelfde samenvatting bevat als op de zoekresultaten pagina getoond wordt.
  2. Een uitgebreider bestand dat alle gegevens van de zoekresultaten bevat. Dit is een vrij grote tabel gegevens.
De waarden in de velden van het uitgebreide bestand kunnen html-codes bevatten.
In het uitgebreide bestand komen samengestelde en herhalende velden voor. Hierbij zijn de scheidingstekens '//' en ';' gebruikt.
Voor meer mogelijkheden en gebruik in overige software verwijzen we naar de handleiding van de betreffende software.
Bij gebruik van deze bestanden dient altijd rekening gehouden te worden met de auteursrechten.