Erkende verenigingen, 1855-1903

 
English | Nederlands

Zoeken en selecteren

Zoeken en selecteren

of Nieuwe zoekopdracht

Vrij zoeken

Naam
Plaats
Provincie
Jaar van erkenning Van tot en met

of Nieuwe zoekopdracht
Nieuwe zoekopdracht
Wijzig/toon zoekopdracht Verberg zoekopdracht

Zoekresultaten:

Aantal verenigingen gevonden: 2290 pagina: « 140 41 42 43 44 45 46 »
Naam vereniging Plaats       Erkenning KB         Staatscourant Oprichting
Roomsch Katholieke vereeniging tot bevordering van spaarzaamheid, genaamd "Spaarbank de Voorzorg" Hilversum 1902-08-23 nr. 41

21/22-09-1902

1902-07-15
Sociëteit "Ons Genoegen" Amsterdam 1902-08-29 nr. 47

25-09-1902

1902-05-01
Sint Lebuinus Amsterdam 1902-08-29 nr. 47

24-09-1902

1902-08-01
Land- en tuinbouwvereeniging "Lutjewinkel-Weere" Lutjewinkel 1902-09-13 nr. 21

01-10-1902

1902-04-06
Onderlinge steun Amsterdam 1902-09-13 nr. 21

03-10-1902

1900-12-22
De Hersteld Apostolische Zendinggemeente in de Eenheid der Apostelen Den Helder 1902-09-13 nr. 21

01-10-1902

1902-06-05
De Hersteld Apostolische Zendinggemeente in de Eenheid der Apostelen Amsterdam 1902-09-13 nr. 21

30-09-1902

1902-07-15
Vrijzinnige kiesvereeniging "Burgerplicht" Krommenie 1902-09-23 nr. 38

08-10-1902

1898-01-17
Comité voor verpleging van zieken door Protestantsche broeders Amsterdam 1902-09-27 nr. 15

10-10-1902

1896-11-13
Noord-Hollandsche bond van kader- en oud-kaderleden der dd. schutterij Hoorn 1902-09-27 nr. 15

11-10-1902

1901-10-01
"Floris V" tot bevordering van het vreemdelingenverkeer te Muiderberg Muiderberg 1902-09-27 nr. 15

11-10-1902

1900-03-29
Neutrale vakvereeniging van tuinlieden en bloemisten "Aurora", afdeeling van den algemeenen tuinlieden- en bloemistenbond Haarlem 1902-09-27 nr. 15

16-10-1902

1900-05-15
Beschaving en Ontwikkeling (B. & O.) Amsterdam 1902-09-27 nr. 15

12/13-10-1902

1902-04-01
De Alkmaarsche Scherpschuttersvereeniging Alkmaar 1902-09-27 nr. 15

15-10-1902

1902-03-04
Vereeniging voor grafische kunstnijverheid Amsterdam 1902-10-07 nr. 17

26/27-10-1902

1901-11-20
Roomsch-Katholieke Schoolvereeniging Amsterdam 1902-10-07 nr. 17

26/27-10-1902

1902-06-02
Toynbee-hall in de Jodenwijk Amsterdam 1902-10-07 nr. 17

26/27-10-1902
07-01-1903

1901-09-16
Officieren-sociëteit Haarlem 1902-10-13 nr. 37

31-10-1902

1902-01-15
Tooneelvereeniging "Amstels Werkman" Amsterdam 1902-10-22 nr. 25

14-11-1902

1901-04-06
Vereeniging van werklieden der afdeeling "Straatreiniging" van de Maatschappij voor den Werkenden Stand Amsterdam 1902-10-22 nr. 25

07-11-1902

1902-07-15
Vereeniging van gemeente-veldwachters in de provincie Noordholland Haarlemmermeer 1902-10-22 nr. 25

09/10-11-1902

1902-06-25
De Amsterdamsche vereeniging van geneesheeren tot het behartigen van het ziekenfondswezen Amsterdam 1902-10-22 nr. 25

08-11-1902

1902-05-30
Vereeniging van tuinlieden en bloemisten "Aalsmeer en omstreken", afdeeling van den Algemeenen tuinlieden- en bloemistenbond Aalsmeer 1902-10-22 nr. 25

08-11-1902

1901-02-02
Texelsche Boerenbond Texel 1902-10-22 nr. 25

08-11-1902

1901-01-18
Vereeniging van tuinlieden en bloemisten "Door Eendracht Verbetering" in de Zaanstreek, afdeeling van den Algemeenen Tuinlieden- en Bloemistenbond Koog aan de Zaan 1902-10-27 nr. 57

15-11-1902

1901-01-02
A. R. O. F. (Algemeen Reizigers-Ondersteuningsfonds) Amsterdam 1902-11-05 nr. 53

22-11-1902

1896-01-01
Muziek-, zang- en tooneelvereeniging van post- en telegraafbeambten "Willem van Zuylen" Amsterdam 1902-11-10 nr. 23

23/24-11-1902

1901-03-17
Eerste Nederlandsche militaire-betrekking-vereeniging "Voorwaarts marsch" Amsterdam 1902-11-10 nr. 23

23/24-11-1902

1902-05-01
Kindervoeding Watergraafsmeer 1902-11-24 nr. 50

28/29-12-1902

1902-10-23
Afdeeling Grootebroek en Bovenkarspel van de Noordhollandsche Vereeniging "Het Witte Kruis" Grootebroek 1902-12-08 nr. 49

11/12-01-1903
06-10-1903

1902-10-22
Vereeniging voor Christelijk nationaal schoolonderwijs in den Legmeerpolder Uithoorn 1902-12-08 nr. 49

01/02-01-1903

1902-11-07
Gereformeerd Suppletiefonds Halfweg 1902-12-08 nr. 49

06-01-1903

1902-02-26
Hooger streven zij ons ideaal (Vereeniging van loopknechten voor diamantbewerkerspersoneel) Amsterdam 1902-12-19 nr. 27

11/12-01-1903

1902-01-25
Amsterdamsche Slagersgezellenvereeniging "Vooruitgang" Amsterdam 1902-12-19 nr. 27

09-01-1903

1901-06-04
Boerenleenbank Haarlemmerliede en Spaarnwoude 1902-12-19 nr. 27

21-01-1903

1902-11-27
Centrale Werkgevers Risico-Bank Amsterdam 1902-12-19 nr. 27

17-01-1903
21/22-06-1903

1902-03-26
Nederlandsche vereeniging ter behartiging van de belangen van houders van 4 pcts. obligatiën ten laste van de Modjo Kerto Stoomtrammaatschappij Amsterdam 1902-12-30 nr. 7

22-01-1903

1902-11-01
Amsterdamsche Sportclub "Olympia" Amsterdam 1903-01-05 nr. 7

24-01-1903

1898-11-27
IJsclub "Hulp en Vermaak" Andijk 1903-01-05 nr. 7

24-01-1903

1902-12-08
De Proeftuin Bangert 1903-01-05 nr. 7

23-01-1903

1902-04-21
Afdeeling van den Volksbond "Vereeniging tegen drankmisbruik" Hilversum 1903-01-10 nr. 12

28-01-1903

1901-11-29
IJsclub "Nova Zembla" Spaarndam 1903-01-10 nr. 12

04-02-1903

1901-10-01
Afdeeling Haarlem van den Nederlandschen Bakkersgezellenbond Haarlem 1903-01-10 nr. 12

29-01-1903

1896-05-03
Burgersociëteit "Ons belang" Velsen 1903-01-10 nr. 12

08/09-02-1903

1900-11-07
Bond van procureurs- en deurwaardersklerken in Nederland Amsterdam 1903-01-19 nr. 26

12-02-1903

1902-09-13
Scheepmakersvereeniging "Streven naar verbetering" aan de Zaanstreek Zaandam 1903-01-24 nr. 30

14-02-1903

1900-11-17
Vereeniging van werklieden in dienst der gemeente Amsterdam werkzaam aan de veemarkt en het abattoir genaamd "Eenheid onder ons" Amsterdam 1903-01-31 nr. 39

19-02-1903

1902-06-15
Vereeniging van technische ambtenaren werkzaam aan 's Rijks artillerie-inrichtingen Zaandam 1903-02-07 nr. 18

01/02-03-1903

1902-10-01
Postduivenvereeniging "de Vrije Vlucht" Amsterdam 1903-02-07 nr. 18

01/02-03-1903

1902-09-01
Zuid-Afrikaansche voorschotkas Amsterdam 1903-02-07 nr. 18

21-02-1903

1903-01-01
Aantal verenigingen gevonden: 2290 pagina: « 140 41 42 43 44 45 46 »
Download resultaat als excel-bestand met bovenstaande velden
Download resultaat als excel-bestand met alle velden
Uitleg excel-bestanden
We bieden 2 versies excel-bestanden van de zoekresultaten aan.
  1. Een bestand dat dezelfde samenvatting bevat als op de zoekresultaten pagina getoond wordt.
  2. Een uitgebreider bestand dat alle gegevens van de zoekresultaten bevat. Dit is een vrij grote tabel gegevens.
De waarden in de velden van het uitgebreide bestand kunnen html-codes bevatten.
In het uitgebreide bestand komen samengestelde en herhalende velden voor. Hierbij zijn de scheidingstekens '//' en ';' gebruikt.
Voor meer mogelijkheden en gebruik in overige software verwijzen we naar de handleiding van de betreffende software.
Bij gebruik van deze bestanden dient altijd rekening gehouden te worden met de auteursrechten.