Erkende verenigingen, 1855-1903

 
English | Nederlands

Zoeken en selecteren

Zoeken en selecteren

of Nieuwe zoekopdracht

Vrij zoeken

Naam
Plaats
Provincie
Jaar van erkenning Van tot en met

of Nieuwe zoekopdracht
Nieuwe zoekopdracht
Wijzig/toon zoekopdracht Verberg zoekopdracht

Zoekresultaten:

Aantal verenigingen gevonden: 2290 pagina: « 140 41 42 43 44 45 46 »
Naam vereniging Plaats       Erkenning KB         Staatscourant Oprichting
Ons belang Opperdoes 1903-09-19 nr. 7

15-10-1903

1903-05-01
Muziekvereeniging "Muiderpoort en omstreken" Amsterdam 1903-09-19 nr. 7

15-10-1903

1900-09-30
Gymnastiek- en Schermvereeniging "Uitspanning door Inspanning" - "Willem van Oranje" Hoorn 1887-03-02 nr. 7

20-04-1887

Vereeniging "Door Eendragt 't zaam gebragt" Amsterdam 1871-05-09 nr. 7

09-06-1871

Alkmaarsche Slagersvereeniging Alkmaar 1896-04-18 nr. 7

17-06-1896

1894-12-19
Nederlandsche Wielerbond Amsterdam 1899-03-10 nr. 7

26/27-03-1899
02-08-1901

1898-12-26
Oratorium-vereeniging Amsterdam 1899-03-22 nr. 7

05-04-1899

1898-04-01
De Berner-Conventie-Bond Amsterdam 1899-02-18 nr. 7

28-02-1899

1898-11-12
Vereeniging "de Nieuwe Societeit" Wormerveer 1871-02-01 nr. 7

15-02-1871
11-07-1883

Boerenleenbank Grootebroek 1903-03-13 nr. 7

09-04-1903

1903-02-02
Kleermakersvereeniging "Onderling hulpbetoon" Haarlem 1896-02-24 nr. 7

12-05-1896
29/30-06-1902

1895-09-02
Bond van klerken werkzaam bij de rechterlijke macht in Nederland Amsterdam 1896-02-21 nr. 7

12-05-1896

1895-12-15
Nederlandsche Algemeene Bond van Postduivenliefhebbers Haarlem 1900-04-12 nr. 7

29/30-04-1900

1899-10-22
Kynologenclub "Amsterdam" Amsterdam 1898-01-04 nr. 7

18-01-1899
13-08-1903

1898-06-01
Vereeniging "het stichten en instandhouden van eene School met den Bijbel" Hoofddorp 1886-06-08 nr. 7

27-06-1886

De Makelaars-Societeit Amsterdam 1877-11-28 nr. 7

18-01-1878
19-08-1882
04/05-10-1891
19/20-03-1899

Nederlandsche vereeniging ter behartiging van de belangen van houders van 4 pcts. obligatiën ten laste van de Modjo Kerto Stoomtrammaatschappij Amsterdam 1902-12-30 nr. 7

22-01-1903

1902-11-01
Amsterdamsche Sportclub "Olympia" Amsterdam 1903-01-05 nr. 7

24-01-1903

1898-11-27
IJsclub "Hulp en Vermaak" Andijk 1903-01-05 nr. 7

24-01-1903

1902-12-08
De Proeftuin Bangert 1903-01-05 nr. 7

23-01-1903

1902-04-21
Vereeniging tot het oprichten en instandhouden van eene Bewaar- en Handwerkschool toegankelijk voor kinderen van alle gezindten Terschelling 1877-01-30 nr. 7

24-05-1877

Schietvereeniging "Vicit Vim Virtus" Haarlem 1887-04-12 nr. 7

29-06-1887

Visschersvereeniging "Algemeen Belang" Oostzaan 1900-12-29 nr. 7

13/14-01-1901

1899-01-03
IJsclub "Obdam" Obdam 1901-12-21 nr. 7

12/13-01-1902

1901-01-02
Vereeniging van boterhandelaren in het klein "Ons belang" Amsterdam 1901-12-21 nr. 7

12/13-01-1902

1901-09-19
Vereeniging van Instituteurs in Nederland Amsterdam 1901-12-21 nr. 7

12/13-01-1902

1901-01-01
Vereeniging ter behartiging van de belangen van houders van 10 pcts. obligatiën der Nederlandsch-Indische Mijnbouwmaatschappij Amsterdam 1903-03-13 nr. 7

18-04-1903

1903-02-27
IJsclub "Hem" Venhuizen 1903-03-13 nr. 7

21-04-1903

1903-01-05
Vereeniging "Hulp voor minvermogende ooglijders" Amsterdam 1880-03-21 nr. 7

05-06-1880
14-04-1882
08-05-1883
16-03-1888

Roomsch-Katholieke Gildenbond Amsterdam 1897-02-20 nr. 7

14/15-03-1897

1895-04-30
Vereeniging tot bevordering van weldadigheid onder stille armen der Evangelisch Luthersche Gemeente te Amsterdam Amsterdam 1869-03-01 nr. 7

20-03-1869

Nederlandsch Tooneelverbond Amsterdam 1871-03-16 nr. 7

07-04-1871
08-01-1880
09-02-1886
04-01-1891
23-11-1900

Afdeeling Westwoud van de Noordhollandsche vereeniging "Het Witte Kruis" Westwoud 1901-07-06 nr. 70

28/29-07-1901
21-11-1903

1901-01-01
Jongelingen-eerewacht "Klein maar dapper" Amsterdam 1899-07-19 nr. 70

05-08-1899

1899-04-01
Algemeen Nederlandsch Typografenbond Amsterdam 1867-04-30 nr. 70

05-06-1867
06-06-1884
18-07-1889
07-10-1892
20/21-12-1896

Christelijke Muziekvereeniging "Kunst na arbeid', onderafdeeling van de Haarlemsche Jongelingsvereeniging: Pred. 12 vers 1a Haarlem 1898-08-19 nr. 70

03-09-1898

1898-07-07
Vereeniging tot beoefening der uiterlijke welsprekendheid onder de zinspreuk "Vondel" Zaandam 1891-05-25 nr. 70

21-07-1891

Onderofficiersvereeniging der Zeemacht "Admiraal De Ruyter" Den Helder 1892-05-23 nr. 70

11-06-1892
04/05-04-1897

Gymnastiekvereeniging "Simson" te Koog-Zaandijk Koog aan de Zaan 1883-04-10 nr. 71

08-05-1883

Marine-Jachtclub Willemsoord 1899-08-10 nr. 71

30-08-1899
26-27-01-1902

1899-04-29
Vereeniging tot stichting en instandhouding van een School met den Bijbel op Gereformeerden grondslag Naarden 1890-11-01 nr. 71

24-12-1890
05/06-03-1893

Gymnastiekvereeniging "Gezondheid en Kracht" Schellinkhout 1889-04-12 nr. 71

18-07-1889

De Haarlemsche huishoud- en industrieschool Haarlem 1901-08-10 nr. 71

29-08-1901
05-12-1902

1901-06-14
Vereeniging tot bevordering van het Vreemdelingenverkeer Amsterdam 1891-06-15 nr. 72

15-08-1891

Vereeniging tot verkrijging en instandhouding eener Christelijke school te Velsen, onder den naam van: "Uw Koninkrijk kome" Velsen 1901-07-02 nr. 72

17-07-1901

1901-04-21
Amsterdamsche Kleedermakers-Patroonsvereeniging Amsterdam 1893-06-05 nr. 72

22-07-1893
20-12-1902

1893-03-02
Het Oude Eiland Amsterdam 1897-06-30 nr. 72

18/19-07-1897

1897-02-24
Vereeniging voor Christelijk Nationaal Schoolonderwijs Amsterdam 1864-01-12 nr. 72

13-02-1864
24-06-1875
01-08-1880
02-09-1883
06-02-1890
21-10-1898

Neutrale vereeniging van administratief personeel in het haven- en dokbedrijf en den groothandel "Handelsbelangen" Amsterdam 1903-07-27 nr. 72

21-08-1903

1903-02-25
IJsclub "Winkel" Winkel 1903-07-27 nr. 72

21-08-1903

1903-02-26
Aantal verenigingen gevonden: 2290 pagina: « 140 41 42 43 44 45 46 »
Download resultaat als excel-bestand met bovenstaande velden
Download resultaat als excel-bestand met alle velden
Uitleg excel-bestanden
We bieden 2 versies excel-bestanden van de zoekresultaten aan.
  1. Een bestand dat dezelfde samenvatting bevat als op de zoekresultaten pagina getoond wordt.
  2. Een uitgebreider bestand dat alle gegevens van de zoekresultaten bevat. Dit is een vrij grote tabel gegevens.
De waarden in de velden van het uitgebreide bestand kunnen html-codes bevatten.
In het uitgebreide bestand komen samengestelde en herhalende velden voor. Hierbij zijn de scheidingstekens '//' en ';' gebruikt.
Voor meer mogelijkheden en gebruik in overige software verwijzen we naar de handleiding van de betreffende software.
Bij gebruik van deze bestanden dient altijd rekening gehouden te worden met de auteursrechten.