Erkende verenigingen, 1855-1903

 
English | Nederlands

Zoeken en selecteren

Zoeken en selecteren

of Nieuwe zoekopdracht

Vrij zoeken

Naam
Plaats
Provincie
Jaar van erkenning Van tot en met

of Nieuwe zoekopdracht
Nieuwe zoekopdracht
Wijzig/toon zoekopdracht Verberg zoekopdracht

Zoekresultaten:

Aantal verenigingen gevonden: 2290 pagina: « 140 41 42 43 44 45 46 »
Naam vereniging Plaats       Erkenning KB         Staatscourant Oprichting
Oranje-Nassau Amsterdam 1903-11-17 nr. 42

16-12-1903

1899-02-23
Vereeniging tot bevordering van buurtbelangen aan de Noordzijde van het IJ, gemeente Amsterdam Amsterdam 1903-11-21 nr. 82

16-12-1903

1901-01-15
Trein 8.28 H. IJ. S. M. Amsterdam 1903-11-28 nr. 49

19-12-1903

1903-10-01
Onderlinge diamantbewerkersvereeniging "Ons Belang" Amsterdam 1903-11-10 nr. 33

10-12-1903

1901-02-01
Protestantsch-Christelijke bond voor ijzer-, metaalbewerkers en aanverwante vakken in Nederland Amsterdam 1903-11-10 nr. 33

09-12-1903

1901-05-16
Vereeniging voor voorbereidend universitair onderwijs Amsterdam 1890-01-25 nr. 21

28-03-1890
12-02-1901

Schietvereeniging "Nil Desperandum" Amsterdam 1903-11-17 nr. 42

11-12-1903

1903-03-17
Welkom Amsterdam 1903-11-17 nr. 42

11-12-1903

1903-06-10
Koninklijk Oudheidkundig Genootschap Amsterdam 1875-04-24 nr. 19

03-06-1875

Vereeniging "Weerbaarheid Claudius Civilis" Amsterdam 1870-08-22 nr. 26

08-09-1870
16-09-1902

Vereeniging "de Vrije Gemeente" Amsterdam 1878-04-22 nr. 21

02-05-1878
19-01-1884

Vereeniging "Weldadigheid" Amsterdam 1876-03-31 nr. 4

17-06-1876
24-11-1888

Vereeniging "Amstels Handboogschutterij Soranus" Amsterdam 1886-09-20 nr. 26

27-10-1886

Vereeniging tot ondersteuning van Weduwen Amsterdam 1887-02-12 nr. 13

17-04-1887

Liefdadigheid en Genoegen Amsterdam 1899-07-11 nr. 42

22-07-1899

1897-07-20
Vereeniging "De Tuinbouwschool Amsterdam" Amsterdam 1883-09-24 nr. 13

15-01-1884
29-07-1885

Athletische club "de Bataaf" Amsterdam 1903-09-01 nr. 28

27/28-09-1903

1895-07-19
Bond van spoorwegpersoneel der afdeeling "Tractie" van de Hollandsche IJzeren Spoorwegmaatschappij, onder de zinspreuk "Ons aller belang" Amsterdam 1899-07-20 nr. 43

02-08-1899
29-01-1902

1898-10-02
Boot- en tooneelvereeniging "Door vriendschap saamgebracht" Amsterdam 1903-09-07 nr. 51

01-10-1903

1901-02-07
Vereeniging "Vriendschap en Vermaak" Amsterdam 1875-11-13 nr. 12

03-02-1876
01-12-1898

1873-06-23
Amsterdamsche Bestuurdersbond Amsterdam 1903-09-12 nr. 24

06-10-1903

1900-01-01
Muziekvereeniging "Muiderpoort en omstreken" Amsterdam 1903-09-19 nr. 7

15-10-1903

1900-09-30
Afdeeling Amsterdam der Vereeniging tot verbetering van het lot der blinden in Nederland en zijne koloniën Amsterdam 1903-10-02 nr. 15

21-10-1903

1903-01-01
Vereeniging tot bescherming der rechten van belanghebbenden bij de stoomvaartmaatschappij "Zeeland" Amsterdam 1903-10-02 nr. 15

23-10-1903

Katholieke kunstkring "De Violier" Amsterdam 1903-09-30 nr. 40

24-10-1903

1901-12-07
Metselaars-patroonsvereeniging "Eensgezindheid" Amsterdam 1903-10-02 nr. 15

28-10-1903

1895-04-01
Handels-Belang Amsterdam 1892-04-07 nr. 38

17-05-1892
28-10-1903

1890-02-01
Amsterdamsche Vereeniging tot het bouwen van Arbeiderswoningen Amsterdam 1875-06-02 nr. 31

27/28-06-1875
29-06-1889

Nederlandsche Vereeniging van Meelfabrikanten Amsterdam 1887-03-21 nr. 17

29-05-1887

Amsterdamsche Universiteits-Vereeniging Amsterdam 1889-08-09 nr. 30

17-01-1890

Vereeniging ter behartiging van de Nederlandsche belangen op de Tentoonstelling te Parijs in 1889 Amsterdam 1888-07-29 nr. 25

08-09-1888

Vereeniging "Halichot olam Hagadasa" (nieuwe vereeniging "Paden der eeuwigheid") Amsterdam 1882-08-29 nr. 31

22-11-1882

Vereeniging "Amstels Bouwkring" Amsterdam 1873-08-19 nr. 45

25-09-1873
08-05-1883
15-11-1888
19/20-07-1891
25-10-1902

Vereeniging "Steeds Beter" Amsterdam 1887-01-21 nr. 14

01-04-1887

Vereeniging tot "bevordering der belangen van het Rijnsche Zending Genootschap te Barmen" Amsterdam 1884-05-02 nr. 36

11-07-1884
10-01-1902

Lood- en Zinkwerkersvereeniging "Door Eendracht Sterk" Amsterdam 1888-02-29 nr. 81

10-04-1888

Vereeniging "Algemeen Belang" Amsterdam 1888-07-22 nr. 35

18-10-1888

Amsterdamsche Werkmansbond Amsterdam 1878-12-01 nr. 14

29-01-1879

Tooneel-Vereeniging "Eendracht en Weldoen" Amsterdam 1882-11-28 nr. 25

29-03-1883

Vereeniging "Vriendenclub" Amsterdam 1875-02-27 nr. 14

27-04-1875
04-06-1879

Turnvereeniging "Olympia" Amsterdam 1878-09-09 nr. 19

17-09-1878
14-04-1882
21-06-1900

Vereeniging tot instandhouding van de Christelijke Burgerschool voor meisjes te Amsterdam Amsterdam 1869-10-16 nr. 18

25-11-1869
15-09-1870

Vereeniging "Amsterdam" Amsterdam 1888-11-03 nr. 22

27/28-01-1889

Nederlandsche Luthersche Vereeniging "Wees Getrouw" Amsterdam 1898-05-27 nr. 30

12/13-06-1898

1896-11-06
Spiegel- en lijstenmakersvereeniging "Streven naar verbetering" Amsterdam 1898-04-25 nr. 128

06-05-1898

1895-04-15
Oranje-Nassau Amsterdam 1898-04-30 nr. 74

15/16-05-1898

1896-05-23
Vereeniging "Tweede Nederlandsche Vrije Loge" Amsterdam 1884-05-04 nr. 27

11-07-1884

Muziekvereeniging "Thalia Euterpe" Amsterdam 1898-04-30 nr. 75

15/16-05-1898

1893-08-01
Bond van Nederlandsche boekverkoopersbedienden Amsterdam 1898-05-12 nr. 54

29/30/31-05-1898
23-04-1902
08-05-1903

1893-05-07
Christelijke Werkliedenvereeniging "Maarten Luther" Amsterdam 1898-05-06 nr. 56

22/23-05-1898

1897-10-23
Aantal verenigingen gevonden: 2290 pagina: « 140 41 42 43 44 45 46 »
Download resultaat als excel-bestand met bovenstaande velden
Download resultaat als excel-bestand met alle velden
Uitleg excel-bestanden
We bieden 2 versies excel-bestanden van de zoekresultaten aan.
  1. Een bestand dat dezelfde samenvatting bevat als op de zoekresultaten pagina getoond wordt.
  2. Een uitgebreider bestand dat alle gegevens van de zoekresultaten bevat. Dit is een vrij grote tabel gegevens.
De waarden in de velden van het uitgebreide bestand kunnen html-codes bevatten.
In het uitgebreide bestand komen samengestelde en herhalende velden voor. Hierbij zijn de scheidingstekens '//' en ';' gebruikt.
Voor meer mogelijkheden en gebruik in overige software verwijzen we naar de handleiding van de betreffende software.
Bij gebruik van deze bestanden dient altijd rekening gehouden te worden met de auteursrechten.